دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
طراحی الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت‌های ارتباطی مدیران

فاطمه رادپور؛ بهزاد فرخ سرشت؛ داود کیاکجوری؛ حسینعلی تقی پور

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 21-30

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006845.1435

چکیده
  هدف: مهارت‌های ارتباطی مدیران یکی از مهم‌ترین عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است و برای این منظور شناخت ویژگی‌های شخصیتی مدیران برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی آنان مهم و ضروری می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت‌های ارتباطی مدیران بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ارائه مدل کیفی دستیاری آموزشی والدین به منظور توانمندسازی آموزشی مدارس به صورت آنلاین در مواقع بحرانی

مهناز پورجعفری شیرجوپشت؛ زهره شکیبایی؛ هاجر زارعی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006736.1434

چکیده
  هدف: در تحقیق حاضر به ارائه مدل دستیاری آموزشی والدین به منظور توانمندسازی آموزشی مدارس به صورت آنلاین پرداخته شد. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ جهت گیری پژوهش جزو تحقیقات بنیادی بود. از نظر شیوه گردآوری داده ها، با رویکرد کیفی انجام در این پژوهش ابعاد مختلف دستیاری آموزشی والدین با استفاده از رویکرد کیفی، مقیاس‌های عام دسته‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مدل علّی پیشرفت تحصیلی ریاضی بر اساس تفکر خلاق و تفکر انتقادی با میانجی‌گری حل مسئله در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر تبریز

ناهیده یوسف پور؛ نوشین درخشان؛ رقیه پورصابری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 45-53

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2015017.1492

چکیده
  هدف: پیشرفت تحصیلی به‌ویژه در درس ریاضی اهمیت زیادی دارد و شناخت عوامل موثر بر آن به برنامه‌ریزی در زمینه پیشرفت تحصیلی ریاضی کمک زیادی می‌کند. در نتیجه، هدف این پژوهش بررسی مدل علّی پیشرفت تحصیلی ریاضی بر اساس تفکر خلاق و تفکر انتقادی با میانجی‌گری حل مسئله در دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع کمّی بود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
طراحی مدل آموزش تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی و پیشگیری از مداخلات روانی و اجتماعی (مطالعه موردی مراکز دانشگاهی شهر کرج)

منوچهر لرنی؛ محمد رضا بلیاد؛ پریسا ایران نژاد؛ علیرضا محمدی نژاد گنجی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 54-63

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2017648.1516

چکیده
  هدف: تاب‌آوری سازمانی در شرایط بحران یکی از مفاهیم مهم و موثر در مدیریت بحران برای مواجهه به مخاطرات طبیعی است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل آموزش تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی و پیشگیری از مداخلات روانی و اجتماعی انجام شد.روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
ارزیابی رابطه بین مقوله‌های مدل شهروندی سازمانی در آموزش‌وپرورش استان بابل در کشور عراق

محمد حمزه منصور الطالبی؛ مهرداد صادقی؛ ریاض حسین عبیس المرشدی؛ سعید شریفی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 64-72

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2020446.1527

چکیده
  هدف: رفتار شهروندی سازمانی نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات سازمان‌ها از جمله سازمان آموزش‌وپرورش دارد. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی رابطه بین مقوله‌های مدل شهروندی سازمانی در آموزش‌وپرورش بود.روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارکنان آموزش‌وپرورش استان بابل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
شناسایی مولفه‌های مفهوم تربیت اقتصادی در دوره تحصیلی متوسطه اول

فاطمه شریفی گل زردی؛ علی محبی؛ روح الله کریمی خویگانی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 73-82

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2016596.1505

چکیده
  هدف: تربیت اقتصادی یکی از نیازهای روز برای همه افراد از جمله دانش‌آموزان می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی مولفه‌های مفهوم تربیت اقتصادی در دوره تحصیلی متوسطه اول بود.روش شناسی: پژوهش حاضر دارای رویکردی کیفی و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی بود. جامعه آماری این مطالعه همه اسناد 15 سال اخیر مرتبط با حیطه پژوهش حاضر شامل مقاله‌ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در آموزش عالی ایران

کمال الدین یارعلی؛ طیبه تجری؛ مریم صفری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 83-92

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006657.1433

چکیده
  هدف: آموزش عالی از طریق تدریس کارآفرینانه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد نماید. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در آموزش عالی ایران بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف و شیوه اجرا به‌ترتیب کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی بود.  جامعه پژوهش حاضر شامل شش گروه راه‌انداز کسب‌وکار و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) روانشناسی
شناسایی ساز و کارهای بکارگیری جایگاه تخیل در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان

فاطمه سادات نجم‌‌الهدی؛ یحیی قائدی؛ صادق رضایی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 93-106

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2011514.1466

چکیده
  هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی ساز و کارهای بکارگیری جایگاه تخیل در برنامه  آموزش فلسفه برای کودکان است. روش شناسی: این پژوهش از جمله پژوهش های کیفی بود که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی و از نظر گردآوری داده ها و جمع بندی روش گراندد تئوری یا زمینه بنیاد بود. برای شناسایی مولفه های تخیل در برنامه آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
تدوین مدل ساختاری شادکامی دانش آموزان بر اساس تاب آوری، عزت نفس و رضایت از مدرسه با واسطه گری خودکارآمدی

زهرا حسین مردی؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید؛ افسانه طاهری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 107-118

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2016212.1501

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری شادکامی دانش آموزان بر اساس تاب آوری، عزت نفس و رضایت از مدرسه با واسطه گری خودکارآمدی انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که در قالب مدل تحلیل مسیر انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم مناطق 2 و 5 شهر تهران که در سال تحصیلی 1402- 1401 در رشته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
سنتزپژوهی مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی

مهدی امیری؛ جهانبخش رحمانی؛ زهره سعادتمند

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 119-130

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2017576.1512

چکیده
  هدف: با توجه به نقش و اهمیت سلامت اجتماعی در بهبود وضعیت جوامع، پژوهش حاضر با هدف سنتزپژوهی مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی انجام شد. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی طبق رویکرد سنتزپژوهی بود. جامعه پژوهش همه مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های مرتبط با حیطه پژوهش (سلامت اجتماعی) سال‌های 2010 الی 2022 در پایگاه‌های معتبر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
بررسی وضعیت توسعه اینترنت اشیاء در مدارس مبتنی بر آینده پژوهی

سیمین اصغری نژاد؛ هادی رزقی شیرسوار؛ خدیجه خانزادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 152-160

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2017649.1517

چکیده
  هدف: پس از وقوع شبکه جهانی وب، اینترنت اشیا با توجه به افزایش چشمگیر اینترنت میتواند انقلاب بعدی باشد و این سازه به‌دنبال ایجاد پلی بین دنیای واقعی و مجازی است که توانمندی ایجاد شبکه‌ای یکپارچه از میلیاردها اشیاء با قابلیت اتصال بیسیم به یکدیگر جهت تبادل اطلاعات را دارد لذا با توجه به اهمیت اینترنت اشیاء در مدارس امروزی، پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
شناسایی ویژگی‌های اهداف برنامه‌درسی تعلیم‌وتربیت انقلابی در دانشگاه فرهنگیان با رویکرد آینده‌نگری

الناز یوسفی تازه کند قشلاق؛ شهرام رنجدوست؛ محمد عظیمی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 161-171

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2019416.1522

چکیده
  هدف: تعلیم‌وتربیت انقلابی ایران بخشی از جامعه و معرف یک سیستم و گفتمان اجتماعی پیچیده است و دانشگاه فرهنگیان به‌دنبال تربیت نیروی انسانی کارآمد و معلمانی انقلابی می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ویژگی‌های اهداف برنامه‌درسی تعلیم‌وتربیت انقلابی در دانشگاه فرهنگیان با رویکرد آینده‌نگری بود.   روش: این مطالعه از نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
واکاوی عناصر دوسوتوانی کارآفرینی در سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور

آسیه ایری؛ مریم تقوایی یزدی؛ سعید صفاریان همدانی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 172-182

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2022254.1535

چکیده
  هدف: شناخت عناصر دوسوتوانی کارآفرینی در سازمان‌های مختلف به‌ویژه سازمان فنی‌وحرفه‌ای نقش مهمی در بهبود وضعیت این نظام آموزشی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه واکاوی عناصر دوسوتوانی کارآفرینی در سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور بود. روش: در یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی اقدام به واکاوی عناصر دوسوتوانی کارآفرینی شد. برای این منظور جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
بررسی جامعه‌شناختی تاثیر عوامل فرهنگی بر بازتولید هویت ملی در دانش‌آموزان

روانبخش جهانشاهی؛ منصور حقیقتیان؛ شاپور بهیان

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 183-192

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2013621.1481

چکیده
  هدف: بسیاری از صاحب‌نظران حوزه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی معتقدند که دوره نوجوانی آغاز مرحله شکل‌گیری هویت است و یکی از وظایف نهادهای اجتماعی کمک به بازتولید هویت ملی در نسل نوجوان و جوان می‌باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی تاثیر عوامل فرهنگی بر بازتولید هویت ملی در دانش‌آموزان انجام شد.   روش: این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای جامعه‌پذیری سازمانی در سازمان‌های آموزشی ایران

عادل زاهد بابلان؛ مهدی عبداله زاده؛ محمد اسمعیلی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 214-223

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006997.1439

چکیده
  هدف: از جمله مسائلی که سازمان‌های کشور ما با آن روبرو هستند، مسئله چگونگی ارتقای جامعه‌پذیری است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه یکی از عوامل مهم پیشرفت و ترقی در کشورهای توسعه‌یافته را نیروی کار آموزش‌دیده و با انگیزه و به عبارت بهتر، جامعه‌پذیری کارکنان متخصص در سازمان‌های مختلف می‌دانند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
بررسی جامعه شناختی پیامدهای نابرابری اجتماعی- اقتصادی بر آموزش و تعلیم و تربیت در استان‌های غرب کشور (ایلام ،کردستان و کرمانشاه) یک مطالعه کیفی

فروزان کارخانه؛ حسن رضا یوسفوند؛ حسین دهقان

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 224-235

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.560565.1404

چکیده
  هدف: هـدف اصلی این مقاله بررسی پیامدهای نابرابری آموزشی درمنطقه غرب کشور استان­های کردستان، کرمانشاه و ایلام است.   روش شناسی: پدیدار شناسی بر پارادایم تفسیری است لذا در این حالت نگاه به پدیده­ها نگاهی معنانگر و موشکافانه است. دنبال کردن این وجهۀ تفسیری، طریقی برای اکتساب آگاهی عمیق، ازطریق کشف معانی، اهداف، دیدگاه­ها ومنطق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
تحلیل کانونی رابطه سبک‌های هویت با خودناتوان‌سازی در دانش آموزان دبیرستانی

فرهاد تنهای رشوانلو؛ محدثه رجبی جغرتین؛ هادی صمدیه

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 236-245

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2007848.1445

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک‌های هویت و خودناتوان‌سازی با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی انجام شد.   روش‌‎شناسی: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود و از تحلیل همبستگی کانونی برای بررسی روابط میان دو مجموعه از متغیر پیش بین (سبک‌های هویت) و ملاک (ابعاد خودناتوان سازی) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
تدوین، رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه‌ها

شکوه جمالی زواره؛ غلامرضا منشئی؛ محمدعلی نادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 246-258

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2017773.1518

چکیده
  هدف: یکی ازمسائل مهم درنظام آموزش عالی رفتارهای ناکارامد اساتید دانشگاه میباشد که کمتر مورد توجه قرارگرفته وتاکنون معیار عینی جامعی برای بررسی آن طراحی نشده است. هدف این مطالعه تدوین، رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه ای جهت  بررسی رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه‌ها بود. روش: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه اماری شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) روانشناسی
اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته مادران دارای فرزند چند معلولیتی با ناگویی هیجانی بر بهبود افسردگی

زینب محمودی اصل؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ علی نظری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 259-270

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2019872.1523

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته مادران دارای فرزند چند معلولیتی با ناگویی هیجانی بر بهبود افسردگی بود.    روش شناسی: روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزندان چندمعلولیتی که فرزندشان مشغول به تحصیل در مدرسه استثنایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
طراحی الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت در دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند)

محمدحسین محمدی کیا؛ محمدنقی ایمانی؛ علیرضا محمدی نژاد گنجی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 271-279

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.549023.1270

چکیده
  هدف: امروزه، سیاست‌گذاری برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت ارزش و اهمیت زیادی دارد و آموزش دانشگاهی باید بر اساس نیازهای صنعت و جامعه باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت در دانشگاه بود.   روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش 15 نفر از خبرگان دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
طراحی الگوی آموزش مجازی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان

محمد دلقندی؛ محمد کریمی؛ حسن نودهی؛ مسلم چرابین

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 280-294

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2012176.1469

چکیده
  هدف: با توجه به رشد و تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه‌های آموزش نیز تغییرهای گسترده‌ای کرده‌اند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی آموزش مجازی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف و شیوه اجرا به‌ترتیب کاربردی و توصیفی از نوع اکتشافی بودند. جامعه مطالعه حاضر همه مدیران و اساتید دانشگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
اثر میانجی کیفیت تجربه زیبایی شناختی بر رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در معلمان استان قم (مدل سازی بر اساس معادلات ساختاری)

ملیحه اصغری؛ حکیمه سادات حسینی مهرآبادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، صفحه 343-354

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1995938.1393

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به جهت بررسی اثر میانجی کیفیت تجربه زیبایی شناختی بر رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در معلمان انجام شد.   روش: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و  روش مور استفاده توصیفی – همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان شاغل آموزش و پرورش استان قم در سالتحصیلی1402-1401 به تعداد(12549نفر) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
بررسی وضعیت مولفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه‌درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران

افسانه صابر گرکانی؛ مهناز پرموز؛ فریبا حنیفی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1983206.1368

چکیده
  هدف: کیفیت برنامه‌درسی نقش مهمی در موفقیت و عملکرد تحصیلی دارد. در نتیجه، هدف این مطالعه بررسی وضعیت مولفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه‌درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران بود.روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه بخش کیفی خبرگان و اساتید برنامه‌درسی شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) علوم اجتماعی
ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رهبری هم‌افزا در مدیران هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای

مریم قادری شیخی آبادی؛ فخرالسادات نصیری؛ افشین افضلی؛ محمود تعجبی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989716.1389

چکیده
  هدف: سبک رهبری هم‌افزا در اجرای استانداردهای کیفیت در مدارس نقش مهمی دارد. هدف پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رهبری هم‌افزا در مدیران هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای بود. روش‌شناسی: روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش معلمان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان تهران در سال تحصیلی 1401- 1400 بودند. با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) روانشناسی
مقایسه اثربخشی الگوی یادگیری معکوس و یادگیری مشارکتی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

عطاالله محمودی؛ یحیی یاراحمدی؛ امید مرادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003494.1415

چکیده
  با توجه به تغییر شیوه‌های آموزش از معلم محوری به دانش‌آموز محوری، و وجود خلا در الگوهای آموزش دانش‌آموز محور، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی الگوی یادگیری معکوس و یادگیری مشارکتی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم انجام شد. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر شیوه انجام مداخله نیمه آزمایشی بود. جامعه پژوهش 60 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
شناسایی مولفه های نظارتی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی به منظور ارائه ی الگوی جامع برای آموزش و پرورش دولتی ایران

مهدی باقری؛ ایران شیخ ابادی؛ حسینعلی جاهد

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2008390.1446

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های نظارتی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی به منظور ارائه ی الگوی جامع برای آموزش و پرورش دولتی ایران انجام شد. روش شناسی: روش این پژوهش، شیوه کیفی و اکتشافی (با استفاده از نظریه زمینه ای/ داده بنیاد)، از نظر هدف، کاربردی از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به هدف آن، توصیفی از نوع همبستگی بود. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
طراحی مدل تفسیری-ساختاری جامع برای حذف شکاف دیجیتالی آموزش و پرورش در دوران همه گیری بحران کویید 19

مرتضی موسی خانی؛ سیده ریحانه هدایی پور؛ محمود مدیری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.556041.1331

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدل حذف شکاف دیجیتالی در آموزش و پرورش با تاکید بر بحران همه گیری کویید 19 بوده است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی متغیرهای مدل و همچنین تعیین روابط علی بین متغیرهای مدل است.روش شناسی: این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی متغیرها، مولفه‌ها و شاخص‌های تحقیق با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی‌های منشی در معلمان

محمد آزاد عبداله پور

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2009240.1452

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون مشخصه‌های روان‌سنجی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی (SECS؛ فرنهام و لستر، 2012) در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد. در مطالعه حاضر 200 معلم (100 مرد و 100 زن) به نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی و پرسشنامه تعامل معلم (QTI؛ لارداسمی و کنی، 2001) پاسخ دادند. روش: به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) علوم اجتماعی
اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر خودآگاهی هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

عاطفه محکم کار؛ فاطمه شاطریان؛ اعظم نیکوکار

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2015018.1493

چکیده
  هدف: هوش موفق می‌توانند سبب بهبود بسیاری از ویژگی‌های روانشناختی و تحصیلی شود و با توجه به اهمیت خودآگاهی هیجانی و اشتیاق تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر خودآگاهی هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد.روش: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری همراه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
شناسایی عوامل موثر بر توسعه مشارکت معلمان و دانش آموزان در فعالیت‌های پژوهشی( مراکز پژوهش‌سرای دانش آموزی)

رمضان جنتی؛ مریم افضل خانی؛ هادی رزقی شیرسوار

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2016284.1503

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه مشارکت معلمان و دانش آموزان در فعالیت‌های پژوهشی (مراکز پژوهش‌سراهای دانش آموزی) انجام شد.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود جامعه پژوهش خبرگان حوزه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان سمنان در سال 1401-1400 بودند که از میان آنان طبق اصل اشباع نظری ۱۶ نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
شناسایی ابعاد و مولفه‌های برنامه‌درسی بازی‌محور در دوره پیش‌دبستانی بر مبنای نظریه مونته‌سوری

حمیده میرشمسی؛ ناصر محمدی احمدآبادی؛ افسانه علیزاده اصلی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2017646.1514

چکیده
  هدف: شناسایی عناصر برنامه‌درسی بازی‌محور در دوره پیش‌دبستانی به بهبود این برنامه‌ها کمک می‌کند. در نتیجه، هدف این مطالعه، شناسایی ابعاد و مولفه‌های برنامه‌درسی بازی‌محور در دوره پیش‌دبستانی بر مبنای نظریه مونته‌سوری بود.روش: مطالعه حاضر بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا یک پژوهش کیفی بود. جامعه پژوهش اعضای هیأت‌علمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) علوم اجتماعی
شناسایی و واکاوی ابعاد و مولفه‌های ارتقاء هوش اجتماعی در میان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه فرهنگیان تهران

اختر جمالی؛ لیدا اسماعیلی؛ نادر قلی قورچیان

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2009561.1454

چکیده
  هدف: نیروی انسانی هر سازمانی عامل تعیین‌کننده‌ای در سازمان خود می‌باشد و ارتقاء هوش اجتماعی در نیروی انسانی سازمان‌های آموزشی می‌تواند سبب بهبود کیفیت خدمات آموزش و یادگیری شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و واکاوی ابعاد و مولفه‌های ارتقاء هوش اجتماعی در میان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه فرهنگیان انجام شد.روش: روش اجرای مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
طراحی مدل مدیریت بلوغ تکنولوژی آموزشی در مدارس ایران

صدیقه زهره نظری اردبیلی؛ پریناز بنیسی؛ حمیدرضا وطن خواه

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2022649.1536

چکیده
  هدف اصلی این مقاله طراحی مدل مدیریت بلوغ تکنولوژی آموزشی در مدارس ایران است. روش انجام پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزشی همچنین مدیران ...  بیشتر