دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

مقالات ارسالی توسط نویسندگان محترم ابتدا توسط دبیر تخصصی نشریه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی در هیات تحریریه نشریه مطرح می­‌شود. این فرایند حداکثر 10 روز طول می­‌کشد.
در صورت تایید مقاله توسط اکثریت اعضای هیات تحریریه، مقاله برای داوری ارسال خواهد شد. در این مرحله به نویسنده در مورد تایید ارسال مقاله به داوری  اطلاع رسانی می­‌شود
پس از ارسال مقاله به داوری به صورت پنهان دوطرفه(Peer Review Double Blind) توسط حداقل دو داور ، حدود 1 تا 3 ماه طول می­‌کشد تا فرآیند داوری به نتیجه برسد و نتیجه اولیه به نویسندگان اعلام شود.
نویسندگانی که مقالات آنها بایستی مورد بازنگری قرار گیرد، بایستی ظرف مدت 15 روز اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داوران و هیات تحریریه، مقاله برای ویراستاری علمی و ادبی ارسال خواهد شد. در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند.