دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1210
تعداد پذیرش 387
تعداد عدم پذیرش 543
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 486

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 327
تعداد مشاهده مقاله 89778
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 67311
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 32 %