دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1298
تعداد پذیرش 443
تعداد عدم پذیرش 565
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 503

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 399
تعداد مشاهده مقاله 113630
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 83171
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 34 %