دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1357
تعداد پذیرش 484
تعداد عدم پذیرش 563
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 499

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 439
تعداد مشاهده مقاله 145398
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 102920
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 36 %