دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

هدف اساسی مجله انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران، اشاعه و نشر نظریه‌ها، نتایج تحقیقات جدید و دستاوردهای علمی و فراهم ‌نمودن زمینه‌های مناسب برای تبادل افکار و اطّلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، اساتید و علاقه مندان در زمینه‌های وابسته به رشته های علوم تربیتی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی و روان شناسی است.

از این رو، امید است که این مجله  وضعیت این رشته ها را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ها ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.


محورهای موضوعی نشریه

  • علوم تربیتی،
  • علوم اجتماعی،
  • جامعه شناسی و روان شناسی

 انواع مقالات مورد پذیرش

مقالات اصیل پژوهشی