دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

  قابل توجه نویسندگان گرامی

جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه بر اساس راهنمای نویسندگان، از فرمت جدید  قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید و کاربرگ تعهد نویسندگان، پس از تکمیل و امضا با فرمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله در سامانه بارگزاری گردد. در صورت عدم رعایت ضوابط فوق، مقاله غیرقابل پذیرش است.

این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. 

  شناسنامه نشریه

 • دوفصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش، وابسته به انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش، یک نشریه علمی-پژوهشی با دسترسی  باز (به متن مقالات) است که به صورت فصلنامه منتشر می شود و از سیاست داوری دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می کند. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل گردیده و پس از آن به دقت توسط داوران متخصص و مرتبط مورد ارزیابی قرار می گیرند. فایل تمام متن مقالات به صورت PDF در سایت نشریه قرار گرفته و مراجعه‌کنندگان می‌‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند. 
 •  
 • کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش
 • حوزۀ تخصصی : روان شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و جامعه شناسی
 • اعتبار مجله : علمی پژوهشی
 • زبان مجله: فارسی با چکیده انگلیسی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • دسترسی آزاد: بله
 • هزینه چاپ: بله، به صفحه هزینه پردازش مقاله مراجعه شود
 • نوع داوری:  داوری تخصصی دو سو ناشناس 
 • زمان داوری : بررسی اولیه توسط دبیر تخصصی ۷ روز کاری، داوری اولیه توسط حداکثر 3 داور ۱ الی ۲ ماه، داوری نهایی 15 روز الی ۱ ماه
 • نمایه‌شده در : مگیران ، پرتال جامع علوم انسانی ، ISC ، پرتال نشریات علمی
 • دسترسی به مقاله‌ها: آزاد
 • ایمیل مجله :  iase.jrn@gmail.com

 اطلاعیه

نویسندگان محترم هر گونه موضوع یا در خواستی را فقط از طریق ایمیل مجله به آدرس الکترونیکی iase.jrn@gmail.com پیگیری کنند. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت این موضوع، مقاله از فرایند بررسی خارج و حذف خواهد گردید. همچنین قبل از ارسال مقاله همه مواردی که در بخش راهنمای نویسندگان است در مقاله اعمال شود

مقاله پژوهشی (آمیخته)
ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم (مطالعه موردی: مدارس متوسط دوم استان البرز)

عفت اصلانی؛ رضا والا؛ فتاح ناظم

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.548588.1267

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی تلفیقی(کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان رشته کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 14 نفر بر اساس روش اشباع نظری و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اعتبارسنجی سازه شجاعت تحصیلی اصیل در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران

علی پورفلاحتی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ علیرضا آقایوسفی؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.552636.1301

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه، سنجش اعتبار سازه‌ای شجاعت تحصیلی اصیل بود که پژوهش های گذشته به آن چندان توجهی نداشتند و این ابزار در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران اعتبارسنجی شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همۀ دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی وزارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
ارائه الگوی پارادایمی پذیرش رایانش ابری در مؤسسات آموزشی با بسط نظریه آمادگی فناوری با رویکرد کیفی داده بنیاد

شراره رضاپور؛ کیومرث نیازآذری؛ نگین جباری

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989439.1386

چکیده
  هدف: شیوع کووید-19 تقریباً بر همه جنبه های زندگی از جمله آموزش تأثیر گذاشته و فناوری تقریباً به طور کامل جایگزین محیط آموزشی و یادگیری حضوری مرسوم شده است. رایانش ابری به طور گسترده در آموزش، به ویژه در آموزش عالی، برای دسترسی آنلاین و به اشتراک گذاری منابع آموزشی، اطلاعات آموزشی، یادداشت ها، سخنرانی ها و ارزیابی های آکادمیک استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار

سیده خدیجه جمالی؛ سید موسی کافی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بهمن اکبری

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 37-48

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.553973.1363

چکیده
  هدف: کار اجباری برای کودکان دارای پیامدهای منفی شناختی، اجتماعی و عاطفی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان کار شهرستان رشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

زهرا صادقلو؛ لادن سلیمی؛ وحید فلاح

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1999748.1395

چکیده
  هدف: با توجه به رشد روزافزون استفاده از بازی‌های دیجیتال و غیردیجیتال، هدف این مطالعه طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان بود.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه مطالعه خبرگان و متخصصان برنامه‌درسی و بازی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی

محمد قاسم شبانی؛ احمد صادقی؛ هاجر ترکان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 59-70

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.533061.1092

چکیده
  هدف: موفقیت و رضایت تحصیلی از مهم‌ترین متغیرهای مطرحی است که می­توانند به عنوان شاخصی جدی در میان دانشجویان مدنظر قرار گرفته و از طریق آن‌ها بسترهای رو به آینده تحصیل دانشجویان را از طریق آن‌ها رصد و بررسی نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر­بخشی آموزش طرح‌ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران

سعید شفاهی؛ علیرضا چناری؛ صغری افکانه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989760.1390

چکیده
  هدف: مدیریت دانش نقش مهمی در رشد و توسعه سازمان‌های مختلف به‌ویژه سازمان‌های آموزشی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همه اعضای هیأت‌علمی و حق‌التدریس دانشکده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
تحقیق آمیخته استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات

ماکان آریا پارسا؛ محمدرضا دلوی اصفهان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989737.1388

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت کارآفرینی در عصر متاورس به‌ویژه با رویکرد آینده پژوهی، پژوهش حاضر با هدف استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان با رویکرد داده بنیاد

هادی عابد زاده؛ امینه احمدی؛ مجتبی معظمی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003547.1416

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان می باشد.روش شناسی: روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی  می باشد و از نظر روش تحلیل با مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998-1990) اجرا گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از صاحب‌نظران در زمینه آموزش دانشگاهی و نخبگان دانشگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) علوم اجتماعی
ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس

موسی مقدس؛ پریوش جعفری؛ محمد نور رحمانی؛ نادر قلی قورچیان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 107-116

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003213.1414

چکیده
  هدف: رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس می‌تواند برای نظام آموزش‌وپرورش مزیت رقابتی ایجاد نماید. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این مطالعه همه مدیران مدارس استان فارس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تاثیر آموزش آگاهی از آسیب‌های استعمال دخانیات مبتنی بر نظریه شناخت‌گرایی بر ارتقای سطح آگاهی زنان فعال در حوزۀ سلامت

زهرا صدر؛ فاطمه سادات حسینی؛ مجتبی حمایت خواه؛ محمدرضا مسجدی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 117-126

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.540700.1175

چکیده
  هدف: در مطالعه حاضر هدف، تعیین تاثیر آموزش آگاهی از آسیب‌های استعمال دخانیات مبتنی بر نظریه شناخت‌گرایی بر ارتقای سطح آگاهی زنان فعال حوزۀ سلامت بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون تک‌گروهی بود. جامعه آماری، زنان فعال در حوزۀ سلامت در شهرداری‌های مناطق 22گانه شهر تهران طی سال‌های 1397 و 1398، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) روانشناسی
شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی مراکز دانشگاهی شهر کرج)

منوچهر لرنی؛ محمد رضا بلیاد؛ پریسا ایران نژاد؛ علیرضا محمدی نژاد گنجی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2008821.1448

چکیده
  هدف: برای مواجهه با مخاطرات طبیعی نیاز به مدیریت بحران و تاب‌آوری سازمانی در این زمینه می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG

علی اسمعیلی؛ سیده علیا عمادیان؛ گلین مهدی نژاد گرجی؛ فاطمه صغری سینا

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 139-148

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1972359.1359

چکیده
  هدف: پرخاشگری در نوجوانان پسر پدیده‌ای شایع است و اعتیاد به بازی‌های الکترونیکی می‌تواند سبب افزایش پرخاشگری آنان شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG انجام شد.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، نیمه‌آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی

رضا منظری توکلی؛ زهرا مهدوی نسب برفه؛ فهیمه دهقان دولتی؛ فاطمه مصلحی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 149-158

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1987007.1374

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش­آموزان پسر مقطع ابتدایی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش­آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مقایسه اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری

زهرا قاسم زاده؛ حسین بیگدلی؛ محمد باقر حبی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 159-172

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.535328.1135

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت در اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی و طرح مورد استفاده در این پژوهش (طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون دو گروهی) دو گروه آزمایش می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مقطع پنجم و ششم دوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی

مهدی فلاحی؛ علی محمد رضایی؛ محمدآقا دلاور پور

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 173-184

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005307.1424

چکیده
  هدف: مشارکت بزرگسالان در یادگیری و داشتن انگیزه برای یادگیری از جمله عناصر اصلی نظریه آندراگوژی در آموزش بزرگسالان است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی و ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی انجام شد. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) روانشناسی
کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی

حوا معتمدی برآبادی؛ معصومه صمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهدی محمودی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003891.1417

چکیده
  هدف: تربیت اخلاقی موضوع مهمی است که در رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، هدف این مطالعه کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی بود. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش رساله‌های دکتری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مدل‌یابی عزت‌نفس و تمایزیافتگی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری بر مطلق‌گرایی به منظور آسیب‌شناسی فرهنگی تربیتی نوجوانان

فرشاد فردوسی؛ نجمه وکیلی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 197-206

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2007042.1436

چکیده
  هدف: مطلق‌گرایی ریشه در تفکر رویکرد طبیعت‌گرایی دارد و مطلق‌گرایان باور به ثابت‌بودن برخی اصول و مفاهیم در فرهنگ‌های مختلف دارند. عزت‌نفس و تمایز‌یافتگی می‌توانند بر باورهای مطلق‌گرایی به منظور آسیب‌شناسی فرهنگی تربیتی نوجوانان تاثیر بگذارند، لذا پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی عزت‌نفس و تمایزیافتگی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال

مهسا تجلی؛ احمد باصری؛ حسن اسدزاده

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 207-218

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005292.1423

چکیده
  هدف: روش‌های مداخله بسیاری برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی کودکان وجود دارد که در این مطالعه تلاش می‌شود تا دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله با هم مقایسه شوند. در نتیجه، هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال بود.روش شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
ارائه الگوی عوامل کاهش نشاط معلمان:یک مطالعه کیفی

حامد درخشانی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 219-230

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2007107.1437

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کاهش نشاط معلمان استان سمنان و ارائه الگو انجام شد. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر نوع داده­ها، کیفی و از نظر روش اجرا، تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل معلمان مدارس، مدیران ارشد آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی مطلع بودند که به روش گلوله برفی نمونه گیری شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
طراحی و تبیین کیفی تیم‌سازی اثربخش در سازمان‌های چندملّیتی فعال در ایران

حمید طاهری راویزی؛ داوود کیاکجوری؛ مهران مختاری؛ بهزاد فرخ سرشت

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 231-242

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2009580.1455

چکیده
  هدف: تیم‌سازی اثربخش به ارتقای همکاری، ارتباطات و اعتماد بین اعضای تیم کمک می‌کند و برای موفقیت هر سازمانی به‌ویژه در سازمان‌های چندملّیتی حیاتی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین کیفی تیم‌سازی اثربخش در سازمان‌های چندملّیتی فعال در ایران انجام شد. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلام

حدیث پرهیزکاری؛ غلامرضا طلیسچی؛ زینب طولابی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 243-262

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000174.1403

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل  محیطی اثرگذار  بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلاماست. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع آمیخته اکتشافی(کیفی-کمی) می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از روش کیفی تحلیل تم مبتنی بر نظریات خبرگان تحقیق(به روش هدفمند انتخاب شدند) به ارزیابی و شناسایی الگوهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی

پریسا صفامنش؛ کورش پارسا معین؛ صغری افکانه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 263-274

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003203.1413

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی-کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده­ها، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی که در بخش کیفی تحلیل مضمون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی بود. جامعة مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی (اعضای هیئت ‌علمی) و سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
شناسایی ابعاد و مولفه‌های برنامه‌درسی هیوتاگوژیکی دوره دوم متوسطه

زیبا نیک محمدی؛ ناهید شفیعی؛ علیرضا عراقیه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 275-286

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2010714.1461

چکیده
  هدف: برنامه‌درسی نقش مهمی در موفقیت نظام‌های آموزشی دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های برنامه‌درسی هیوتاگوژیکی دوره دوم متوسطه انجام شد.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع اکتشافی بود. جامعه این پژوهش مقاله‌های مرتبط با حیطه پژوهش در سال‌های 2019 الی 2023 و خبرگان آشنا به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و شفقت درمانی بر ویژگی‌های شخصیتی تاریک و سازش‌یافتگی روانشناختی در دختران آسیب‌دیده اجتماعی

سهیلا جعفری قلعه بیگ؛ معصومه اسلامی؛ طییه رحیمی پردنجانی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 287-299

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1972088.1357

چکیده
  هدف: افراد آسیب‌دیده اجتماعی دارای مشکلات روانشناختی زیادی به‌ویژه در زمینه افزایش ویژگی‌های شخصیتی تاریک و افت سازش‌یافتگی روانشناختی هستند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و شفقت درمانی بر ویژگی‌های شخصیتی تاریک و سازش‌یافتگی روانشناختی در دختران آسیب‌دیده اجتماعی انجام شد. روش شناسی: این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب‌آوری دانش‌آموزان بهبود یافته از کووید (COVID-19)

آذر جوزن؛ محمد علی فردین؛ غلامرضا ثناگوی محرر

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1988012.1382

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب‌آوری دانش‌آموزان بهبودیافته از اپیدمی کووید بود.روش شناسی: روش مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه‌ آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر 12 تا 17 ساله بهبود یافته از بیماری کووید مشغول به تحصیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان )

داود حسینی؛ بهاره ناصری؛ علی پایان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2004293.1422

چکیده
  هدف از این پژوهش تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان ) است. روش پژوهش آمیخته ( کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی روش گرندد تئوری و در بخش کمی توصیفی - پیمایشی است. جامعه در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت، مدیران شرکت های دانش بنیان، مدیران استانداری سیستان و بلوچستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره میانی کودکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران)

مریم ریحانی؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2004198.1420

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره مبانی کودکی انجام گردید. روش‌شناسی: لذا از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گرداوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه‌آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش‌آموزان شهر تهران در مقطع ابتدایی (سن 6 تا 12 سال) در سال تحصیلی 1399- 1398 صورت پذیرفته. یافته‌ها: در این پژوهش 585 نفر به عنوان گروه نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

امین اکبرپور؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ محمدعلی نادی خوراسگانی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005316.1425

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بود که با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد، جهت شناسایی کارکنان اهمال کار دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال(98-99) مدنظر قرار گرفت، سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 384 نفر نمونه جهت بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران

مریم سوری؛ محمد مجتبی زاده؛ رسول داودی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006293.1432

چکیده
  شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران چکیدههدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران بوده، روش تحقیق کیفی – کمی بوده، جامعه آماری بخش کیفی خبرگان و متخصصان حوزه یادگیری - یاددهی، روش‌های تدریس و تکیه-گاه‌سازی و اسناد ...  بیشتر

بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان های شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

آمنه صدیقیان بید گلی؛ زهرا روزی بیدگلی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 105-138

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43678

چکیده
  هدف: نوگرایی تحولی در نظام ارزشی‌‌، ‌‌ شناختی و رفتاری افراد است که در اثر فرایند کلان نوسازی ایجاد می ‌ ‌شود و افراد را به ایفاکنندگان مؤثر نقش‌‌ها در سطح نهادی و سازمانی نوسازی تبدیل می‌کند و وجود آن یکی از عوامل مهم تسهیل‌کننده فرایند نوسازی و صنعتی شدن است‌. حال مسئله این است که اقشار مختلف جامعه در این شرایط چه میزان نوگرا ...  بیشتر

رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر

علی اصغر حسینمردی؛ شهره قربان شیرودی؛ محمد رضا زربخش بحری؛ طاهر تیزدست

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 178-189

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534830.1123

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر بود.روش‌شناسی: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه مناطق 2 و 5 شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. حجم نمونه 604 نفر در نظر گرفته شد که با روش ...  بیشتر

بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب

سعید بخشی زاده؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 194-203

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242043

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب انجام شد.روش‌شناسی: روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها آمیخته اکتشافی متوالی، در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی تعدادی از خبرگان و در بخش کمی کلیه مدیران ...  بیشتر

اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی

جواد کهن سال جاجرم؛ محبوبه سلیمان پور عمران؛ رویا افراسیابی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 217-228

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.540065.1169

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی انجام شد.روش‌ شناسی: پژوهش حاضر آمیخته یعنی کیفی و کمی بود. جامعه بخش کیفی خبرگان رشته‌های علوم تربیتی آموزش عالی استان‌های خراسان و جامعه بخش کمی دانشجویان کارشناسی همه رشته‌های آموزش عالی استان‌های خراسان در سال 400-1399 بودند. حجم نمونه بخش کیفی طبق اصل ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران: یک پژوهش آمیخته

سمانه دهقان زاده؛ سکینه جعفری

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 203-216

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534732.1124

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه­های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران بود.روش شناسی: این پژوهش با رویکرد ترکیبی آمیخته اکتشافی انجام‌ شد. جامعه آماری بخش کیفی، متخصصان و اساتید دانشگاه­های سراسری کشور در حوزه حقوق شهروندی در سال 1399 بودند که 15 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارانه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی

ناصر کمالی پور؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.251571

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق ارائه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید به طردشدگی درسازمان تامین اجتماعی استانهای شمال کشور بود.روش: روش تحقیق آمیخته (کمی –کیفی ) و ابزار گردآوری در این تحقیق پرسشنامه ی برگرفته از نظر خبرگان (اساتید دانشگاهی و کارشناسان تامین اجتماعی ) بود. کل جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان تامین اجتماعی حدود ۱۲۸۹نفر بود ، که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه ابعاد شوک فرهنگی با روابط بین فردی در دانشجویان

اکرم انصاری؛ وحید فلاح؛ محمد صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.249581

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تاثیر شوک فرهنگی بر روی روابط بین فردی دانشجویان تربیت بدنی استان مازندران به منظور ارائه مدل صورت گرفت.روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها کمی بود و به ­شکل میدانی صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و دولتی استان مازندران بود که با توجه به ملاک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان

جلال کارآمد؛ وحید فلاح؛ لادن سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.704000

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز

نعمت الله موسی پور؛ زینب خاتون افراسیابی؛ مریم صفرنواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.552632.1299

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز بود. روش: این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، تحقیق توسعه ای محسوب می شود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی (تمام وقت) برنامه درسی، در دانشگاه های دولتی و آزاد شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی

فریبا قلعه نوی؛ سید امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ مریم بردبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000172.1397

چکیده
  هدف: یکی از مهم‌ترین ابعاد تفکر، تفکر علمی است که می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی بود.روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان دوره متوسطه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
بررسی وضعیت مولفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه‌درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران

افسانه صابر گرکانی؛ مهناز پرموز؛ فریبا حنیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1983206.1368

چکیده
  هدف: کیفیت برنامه‌درسی نقش مهمی در موفقیت و عملکرد تحصیلی دارد. در نتیجه، هدف این مطالعه بررسی وضعیت مولفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه‌درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران بود. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه بخش کیفی خبرگان و اساتید برنامه‌درسی شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) علوم اجتماعی
ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رهبری هم‌افزا در مدیران هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای

مریم قادری شیخی آبادی؛ فخرالسادات نصیری؛ افشین افضلی؛ محمود تعجبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989716.1389

چکیده
  هدف: سبک رهبری هم‌افزا در اجرای استانداردهای کیفیت در مدارس نقش مهمی دارد. هدف پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رهبری هم‌افزا در مدیران هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای بود. روش‌شناسی: روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش معلمان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان تهران در سال تحصیلی 1401- 1400 بودند. با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) روانشناسی
مقایسه اثربخشی الگوی یادگیری معکوس و یادگیری مشارکتی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

عطاالله محمودی؛ یحیی یاراحمدی؛ امید مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003494.1415

چکیده
  با توجه به تغییر شیوه‌های آموزش از معلم محوری به دانش‌آموز محوری، و وجود خلا در الگوهای آموزش دانش‌آموز محور، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی الگوی یادگیری معکوس و یادگیری مشارکتی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم انجام شد. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر شیوه انجام مداخله نیمه آزمایشی بود. جامعه پژوهش 60 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای جامعه‌پذیری سازمانی در سازمان‌های آموزشی ایران

عادل زاهد بابلان؛ مهدی عبداله زاده؛ محمد اسمعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006997.1439

چکیده
  هدف: از جمله مسائلی که سازمان‌های کشور ما با آن روبرو هستند، مسئله چگونگی ارتقای جامعه‌پذیری است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه یکی از عوامل مهم پیشرفت و ترقی در کشورهای توسعه‌یافته را نیروی کار آموزش‌دیده و با انگیزه و به عبارت بهتر، جامعه‌پذیری کارکنان متخصص در سازمان‌های مختلف می‌دانند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
بررسی جامعه شناختی پیامدهای نابرابری اجتماعی- اقتصادی بر آموزش و تعلیم و تربیت در استان‌های غرب کشور (ایلام ،کردستان و کرمانشاه)یک مطالعه کیفی

فروزان کارخانه؛ حسن رضا یوسفوند؛ حسین دهقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.560565.1404

چکیده
  مقدمـه: نابرابـری و ابعـاد مختلـف آن نشـانه های مشـخّصی از توسـعه نیــافتگی شــمرده مــی شــود. تفــاوت هــا و نابرابـریها تهدیـدی جـدی برای کشـورها به شــمار مــی رود، زیــرا زمینــه هــای دسـتیابی به وحـدت و یکپارچگـی ملی را دشوار می کنـد.هـدف اصلی این مقاله بررسی پیامدهای نابرابری آموزشی درمنطقه غرب کشور است. روش کار: پدیدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
اثر میانجی کیفیت تجربه زیبایی شناختی بر رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در معلمان استان قم (مدل سازی بر اساس معادلات ساختاری)

ملیحه اصغری؛ حکیمه سادات حسینی مهرآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1995938.1393

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر میانجی کیفیت تجربه زیبایی شناختی بر رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در معلمان بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان شاغل آموزش و پرورش استان قم در سالتحصیلی1402-1401 به تعداد(12549نفر) تشکیل می‌دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در آموزش عالی ایران

کمال الدین یارعلی؛ طیبه تجری؛ مریم صفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006657.1433

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در آموزش عالی ایران بود. در این پژوهش از نظر روش شناسی، از روش پژوهش ترکیبی استفاده شد که هم شامل روش های کمی (اثبات گرایی) و هم روش های کیفی (تفسیری) در فرایند پژوهش می باشد و از نظر هدف (طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در آموزش عالی) یک پژوهش کاربردی است. در بخش طراحی مدل و همچنین طراحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ارائه مدل کیفی دستیاری آموزشی والدین به منظور توانمندسازی آموزشی مدارس به صورت آنلاین در مواقع بحرانی

مهناز پورجعفری شیرجوپشت؛ زهره شکیبایی؛ هاجر زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006736.1434

چکیده
  در تحقیق حاضر به ارائه مدل دستیاری آموزشی والدین به منظور توانمندسازی آموزشی مدارس به صورت آنلاین پرداخته شد. در این راستا از رویکرد کیفی جهت اجرای تحقیق حاضر استفاده شد. در این پژوهش ابعاد مختلف دستیاری آموزشی والدین با استفاده از رویکرد کیفی، مقیاس‌های عام دسته‌بندی شدند. در ادامه از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و نظرات 22 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
طراحی الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارتهای ارتباطی مدیران با رویکرد کمی

فاطمه رادپور؛ بهزاد فرخ سرشت؛ داود کیاکجوری؛ حسینعلی تقی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006845.1435

چکیده
  هدف: مهارت‌های ارتباطی مدیران یکی از مهم‌ترین عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است و برای این منظور شناخت ویژگی‌های شخصیتی مدیران برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی آنان مهم و ضروری می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت‌های ارتباطی مدیران بود. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
شناسایی مولفه های نظارتی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی به منظور ارائه ی الگوی جامع برای آموزش و پرورش دولتی ایران

مهدی باقری؛ ایران شیخ ابادی؛ حسینعلی جاهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2008390.1446

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های نظارتی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی به منظور ارائه ی الگوی جامع برای آموزش و پرورش دولتی ایران انجام شد. روش شناسی: روش این پژوهش، شیوه کیفی و اکتشافی (با استفاده از نظریه زمینه ای/ داده بنیاد)، از نظر هدف، کاربردی از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به هدف آن، توصیفی از نوع همبستگی بود. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
طراحی مدل تفسیری-ساختاری جامع برای حذف شکاف دیجیتالی آموزش و پرورش در دوران همه گیری بحران کویید 19

مرتضی موسی خانی؛ سیده ریحانه هدایی پور؛ محمود مدیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.556041.1331

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدل حذف شکاف دیجیتالی در آموزش و پرورش با تاکید بر بحران همه گیری کویید 19 بوده است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی متغیرهای مدل و همچنین تعیین روابط علی بین متغیرهای مدل است. روش شناسی: این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی متغیرها، مولفه‌ها و شاخص‌های تحقیق با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
طراحی الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت در دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند)

محمدحسین محمدی کیا؛ محمدنقی ایمانی؛ علیرضا محمدی نژاد گنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.549023.1270

چکیده
  هدف: امروزه، سیاست‌گذاری برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت ارزش و اهمیت زیادی دارد و آموزش دانشگاهی باید بر اساس نیازهای صنعت و جامعه باشد. بنابراین، هدف این پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بود. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی آمیخته اکتشافی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی‌های منشی در معلمان

محمد آزاد عبداله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2009240.1452

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون مشخصه‌های روان‌سنجی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی (SECS؛ فرنهام و لستر، 2012) در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد. در مطالعه حاضر 200 معلم (100 مرد و 100 زن) به نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی و پرسشنامه تعامل معلم (QTI؛ لارداسمی و کنی، 2001) پاسخ دادند. روش: به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی ...  بیشتر

ابر واژگان