دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. اگر چه این مجله هنوز به عضویت قطعی کمیته بین‌المللی اخلاق درانتشارات (COPE) در نیامده است ولی از راهنمایی آنها در این حرکت ارزشمند مدد جسته و خود را متعهد به اصول زیر می داند.

COPE 

  • نمودار کمیتۀ اخلاق انتشار (COPE) به زبان فارسی (مشاهده)
  • مشروح اصول کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) (مشاهده)
  • منشور اخلاق پژوهش نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مشاهده)

 

در همین راستا مواردی که در ذیل می‌آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان مجله (شامل سردبیر، مشاوران و داوران) و همچنین مخاطبان مجله ) شامل نویسندگان اصلی و همکار، مشاوران یا همکارانی که عنوان آن‌ها در قسمت تقدیر و تشکر ذکر می‌شود، خوانندگان و سایر پژوهشگران) لازم‌الاجرا است:مسئولیت ها و وظایف کلی سردبیران:

- پذیرش مقالات: سردبیر نشریه مرجع اصلی اتخاذ تصمیم جهت پذیرش و یا رد مقالات ارسالی است. سردبیر با کمک هیئت تحریریه و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حق طبع و نشر، کپی‌برداری، سرقت علمی و سایر موارد مرتبط و همچنین صلاحدید داوران و ویراستاران اقدام به پذیرش مقاله می‌کند.

- هزینه چاپ مقالات: هیچ هزینه ای در هیچ یک از مراحل ارسال، بررسی، داوری و پذیرش مقاله از نویسندگان محترم دریافت نمی گردد.

-عدالت: سردبیر و دبیران تخصصی مکلف‌اند در خصوص مقالات صرفاً ازلحاظ شایستگی علمی قضاوت نمایند و باید برخورد آن‌ها با مقالات عاری از جانب‌داری یا کینه‌توزی شخصی و یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی باشد.

-محرمانه بودن: سردبیر، دبیران تخصصی و هیئت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را در مراحل داوری و ارزیابی برای کسی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند.

-عدم استفاده شخصی: آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که هنوز منتشرنشده‌اند نباید در پژوهش شخصی سردبیر و یا هیئت تحریریه، بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده، استفاده شوند. اطلاعات و یا ایده‌های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب‌شده‌اند باید به‌طور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نشوند.

-سردبیران باید مسئولیت هر گونه مطلب چاپ شده در مجله را به عهده بگیرند.،در جهت نیاز های خوانندگان و نویسندگان تلاش کنند.،با توجه به روند های موجود از کیفیت مطالب چاپی اطمینان حاصل کنند.

 

2) داوران

-پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در اتخاذ تصمیم برای پذیرش و یا رد مقاله کمک نموده و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در بهبود کیفیت مقاله آن‌ها سهیم می‌باشند.

-حق امتناع و عدم پذیرش: امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله برحسب زمان و یا موقعیت ضروری و لازم است. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد یک مقاله پژوهشی می‌کند، باید از ارزیابی مقاله امتناع کند.

-محرمانه بودن:داوری مقالات در این مجله به صورت پنهان دوطرفه (Peer Review Double Blind) توسط حداقل دو داور انجام می‌شود. همچنین داوران باید ضمن احترام‌گذاری به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی، از قرار دادن اطلاعات مربوط به مقاله بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار سایر افراد، غیر از سردبیر، اکیداً اجتناب نمایند.

 -توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

-داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

-عدم سوگیری: داوران باید مقالات را به‌طور عینی، بی‌طرف و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از جهت‌گیری‌های شخصی و غرض‌ورزی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند.

 

3) نویسندگان

- نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند.

-صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.

-مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

مشارکت در تألیف اثر: همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌های بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کار را تقبل کنند. نویسنده مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال می‌نماید باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به همه نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن‌ها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب نماید.

- تضاد منافع: نویسندگان موظف‌اند هرگونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن و یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.