دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

پژوهشگر گرامی

احتراما، با عنایت به ماده ۳ "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" به شماره ابلاغ 162229 مورخ 1400/02/01 (لینک بخشنامه)، هزینه پردازش مقاله قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آنها موسسه خصوصی غیردولتی و انجمن های علمی هستند، به مبلغ 15میلیون ریال تعیین می شود. 
مبلغ 5 میلیون ریال برای بررسی اولیه و داوری (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ فوق قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
مبلغ 10 میلیون ریال جهت پذیرش نهایی

شماره شبا: IR44-0170-0000-0020-5218-3310-04
شماره حساب: 0205218331004
شماره کارت: 2158-1335-9971-6037
به نام: فرهنگ فریدونی
نزد بانک ملی ایران

توجه: شماره کارت بانکی اعلام شده قابل استفاده در دستگاه های ATM و نرم افزار های پرداخت تلفن همراه است.