دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

پژوهشگر گرامی

احتراما، با عنایت به ماده ۳ "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" به شماره ابلاغ 162229 مورخ 1400/02/01 (لینک بخشنامه)، هزینه پردازش مقاله قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آنها موسسه خصوصی غیردولتی و انجمن های علمی هستند، به مبلغ 15میلیون ریال تعیین می شود. 
مبلغ 5 میلیون ریال برای بررسی اولیه و داوری (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ فوق قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
مبلغ 10 میلیون ریال جهت پذیرش نهایی

شماره شبا: IR160120000000005790898547
شماره حساب: 5790898547
شماره کارت: 6104338948544024
به نام: اصغر میرمحرابی
نزد بانک ملت

توجه: شماره کارت بانکی اعلام شده قابل استفاده در دستگاه های ATM و نرم افزار های پرداخت تلفن همراه است.