دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان

غلامعباس توسلی؛ مسعود چلبی؛ داوود ابراهیم پور؛ سکینه خرم دل

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43653

چکیده
    در آموزش و پرورش دانش‌آموزان علاوه بر خواندن و نوشتن نیازمند یادگیری هنرِ زندگی کردن با یکدیگر و مهارت‌های لازم برای زندگی اجتماعی هستند و این باید در برنامه تحصیلی در نظر گرفته شود . آشنایی با این مهارت و عوامل تأثیر ‌ گذار بر آن می‌تواند اولین قدم برای هر نوع برنامه ‌ ریزی در این زمینه باشد. این مقاله تحقیقی در پی بررسی عوامل ...  بیشتر

پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران

آیت الله کریمی باغملک؛ فروغ ماهی گیر؛ سمیرا قیداری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43729

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی رضایت از رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متأهل مراکز بهداشت غرب تهران بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیش­بینی است. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه‌ی زنان متأهل شهر تهران بود که از این میان، 150 نفر به صورت نمونه­گیری هدفمند-داوطلب انتخاب شدند و به مقیاس ارزیابی رابطه ...  بیشتر

پیش‌بینی استرس شغلی براساس ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی در مربیان ورزش شهر تهران

سمانه عباسی؛ سارا خیراله پور

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43744

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی با استرس شغلی در مربیان ورزش شهر تهران انجام گرفت. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی مربیان ورزش شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بودند.  حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس جدول کرجسی- مورگان  تعداد 278 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان

الناز ایمان زاده؛ محمدرضا اسماعیلی؛ رضا نیکبخش

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43760

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش­آموزان پایه هفتم انجام شد.روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود و روش تحقیق آن نیمه تجربی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب و کلیه معلمان ورزش در سال تحصیلی 96-97 بود، که ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان

فریبرز اصل مرز؛ شیرین ایدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43776

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر استرس، اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر همدان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان بود. روش: روش این مطالعه از نوع علی، مقایسه ­ای و جامعۀ آماری آن، شامل کلیۀ معلمین زن و مرد شاغل در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 2 شهر همدان در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با استفاده از روش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

زینت سلطانی؛ قدسی احقر؛ وحیده باباخانی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242027

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان­مدار بر یادگیری مشارکتی دانش­آموزان دوره متوسطه اول انجام شد.روش: روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام پژوهش، از بین تمامی دانش­آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول منطقه 1 شهر تهران که در سال تحصیلی 98-1397 در مدارس دولتی این ...  بیشتر

مدل یابی معادلات ساختاری سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان

علیرضا قربانی؛ سمانه یازرلو

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.244678

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی پسر متوسطه دوم گرگان انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل 2700 دانش آموز بود که 330 دانش‌آموز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‌های سبک هویت‌یابی برزونسکی(1989)، خودکارآمدی ...  بیشتر

نقش تعدیل‌گری جنسیت در پیوند میان خودشیفتگی سالم و خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی

صباح عبدی؛ اکبر رضایی؛ علی محمدزاده

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.525856.1006

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ خودشیفتگی سالم و بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان و نقش تعدیل­کننده جنسیت در این رابطه انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 98- 1397 بودند. از بین آن‌ها تعداد 369 دانش‌آموز با روش ...  بیشتر

ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت

احمد دهقان زاده؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ مجتبی معظمی؛ اسماعیل کاووسی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.541983.1184

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به طراحی و ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت پرداخت.روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ، تلفیقی از نوع روش های کیفی و کمی بود. در مرحله اول از روش کیفی تحلیل محتوا (قیاسی) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد، جامعه آماری در این مرحله حدوداً 80 منبع در حوزه ارزیابی ...  بیشتر

ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی

حمیرا محرابی؛ امیرحسین محمودی؛ علیرضا عراقیه

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.561297.1347

چکیده
  هدف: رهبری خلاق نقش مهمی در بهبود و ارتقای جایگاه سازمان و ایجاد مزیت رقابتی دارد. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش صاحب‌نظران و خبرگان رهبری خلاق در آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی بودند که طبق اصل ...  بیشتر

علوم اجتماعی
اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیر مولد تحصیلی دانش آموزان

پرویز رزاقی؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.562062.1353

چکیده
  هدف: رفتارهای غیرمولد تحصیلی، رفتارهایی عمدی است که هنجارهای یک گروه یا سازمان را به خطر می‌اندازد و سلامت گروه یا سازمان را کاهش می‌دهد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیرمولد تحصیلی دانش‌آموزان بود.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌تجربی با ...  بیشتر

بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشویی

منصوره اعظم آزاده؛ مریم رجب زاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43681

چکیده
  فرایند توسعه اجتماعی ، جوامع در حال گذار ، از جمله ایران را دستخوش تغییرات اجتماعی بنیادین و گسترده ای ساخته و ماهیت بنیادین و فرایند سریع و ناموزون آن ، تغییرات اجتماعی متعددی را برای این جوامع و خانواد هها در پی آورده است. پیشی گرفتن زنان نسبت به مردان در سطوح تحصیلی در جامعه در دهه های اخیر یکی از این تغیرات است. مقاله حاضر با بهر ...  بیشتر

طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور

اکبر حسن پور؛ کامران نظری؛ پیمان اکبری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 87-101

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43687

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه مدلی مناسب برای تعیین عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشگاه پیام نور غرب کشور با استفاده از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری SMART-PLS است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 425 نفر از اعضای علمی دانشگاه‏ پیام نور غرب کشور (کرمانشاه ،همدان،کردستان و ایلام) ...  بیشتر

پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی

منصوره چنگیزی؛ ابوطالب سعادتی شامیر

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 99-110

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ذهن آگاهی  بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران بودند روش نمونه گیری پژوهش حاضر خوشه ای چند مرحله ی استفاده شد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 340 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر جهت ارزیابی متغیر ...  بیشتر

روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر

مرضیه ترکمنی؛ عاطفه قرائی؛ فاطمه شیخانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.133455.0

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعیین کننده گرمی والدین در امیدواری دانشجویان در قالب معادلات ساختاری بود. در یک طرح همبستگی 248 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های ادراکات والدینی(رابینز، 1994) و امیدواری(اسنایدر و همکاران، 1991) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که میان گرمی والدین ...  بیشتر

ارائه مدل شاخص های شایستگی مدیران در سازمان های آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

محمدرضا گودرزی؛ ایرج سلطانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43695

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد مؤلفه­ها و شاخص­های شایستگی مدیران سازمان­های آموزشی به منظور ارائه مدل مفهومی انجام گرفته است. روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، سرپرستان واحدهای دانشگاهی پیام نور در کشور می­باشد که برای نیل به هدف پژوهش، ادبیات و مبانی ...  بیشتر

سنجش رابطه تکالیف رشدی چرخه زندگی در خانواده طلاق و مشکلات عاطفی- رفتاری کودکان (مطالعه موردی دانش آموزان منطقه 12 آموزش وپرورش شهر تهران)

فریبا سیدان؛ اعظم اولادی قادیکلایی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.22034/ijes.2015.43660

چکیده
       چکیده   هدف عمدۀ این پژوهش، سنجش رابطۀ تکالیف رشدی چرخۀ حیات خانوادۀ طلاق و بروز مشکلات عاطفی ـ رفتاری در کودکان است. خانواده اولین و بنیادی‌ترین نهاد تأمین‌کنندۀ سلامتی برای آحاد اجتماعی است و بستر رشد کودکان را فراهم می‌آورد؛ بروز طلاق تغییرات زیادی را بر آن تحمیل می­کند. همچنین، بر پیچیدگی وظایف و تکالیف رشدی خانواده ...  بیشتر

بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوة مدیریت تعارض در زندگی زناشویی

Mansureh Azam Azadeh1؛ مریم رجب زاده

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.22034/ijes.2015.43674

چکیده
  فرایند توسعة اجتماعی، جوامع در حال گذار، از جمله ایران را دستخوش تغییرات اجتماعی بنیادین و گستردهای ساخته و ماهیت بنیادین و فرایند سریع و ناموزون آن، تغییرات اجتماعی متعددی را برای این جوامع و خانوادهها در پی آورده است. پیشی گرفتن زنان نسبت به مردان در سطوح تحصیلی در جامعه در دهههای اخیر یکی از این تغیرات است. مقالة حاضر با بهرهگیری ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان

Mansureh Azam Azadeh1؛ مریم رجب زاده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396

https://doi.org/10.22034/ijes.2018.43719

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 3212 نفر و نمونه آماری 346 نفر بوده که از بین کلیه دانشجویان پسر و اساتید دانشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی،آذربایجان غربی و اردبیل براساس سهم دانشجویان پسر و اساتید از حجم نمونه به ...  بیشتر

بازنمایی کلیشه‌های جنسیّتی در کتاب‌های فارسی دورۀ پنجساله ابتدایی

مصطفی آب روشن؛ صدیقه ارجمندی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43668

چکیده
    چکیده         در این مقاله، سعی شده است با تحلیل محتوای کتب درسی، موضوع تبعیض جنسی کشف، انتزاع، و به اشکال گوناگون مفهوم‌سازی شود، تا با حصول شناخت کاملی از این پدیدۀ تحقق‌یافته در متون درسی، مشخص شود که چگونه نظام آموزش و پرورش و نهاد مدرسه در ایران، کلیشه‌های جنسیتی بین دختر و پسر را بازتولید و در ذهنِ دانش‌آموز ...  بیشتر

اینترنت، برنامه‌های ماهواره ای و هویت دینی (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت)

آرمان حیدری؛ عباس رمضانی باصری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43675

چکیده
  دین، هویت دینی و رسانه­ ها نقشی مهم و اساسی در تعریف و جهت­ دهیِ زندگی نوجوانان و جوانان هر جامعه ­ای، به‌ویژه جوامعی اسلامی­ مانند ایران دارد. اما در خصوص پیوند دین و رسانه ها، به‌ویژه رسانه­ های نوین خارجی، افراد زیادی معتقدند این رسانه­ ها با انتشار و پخش آراء، تصاویر، اندیشه ­های گوناگون، متفاوت و معارض با ارزش ­های ...  بیشتر

طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم

فاطمه ظهیری؛ مریم صفری؛ حسنیه گودرزی؛ علی اصغر بیانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.556582.1333

چکیده
  هدف: در سازمان آموزش‌وپرورش برنامه‌درسی متنوع و زیادی وجود دارد و این پژوهش با هدف طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش دارای دو بخش اسناد مکتوب مرتبط با موضوع بودند که تعداد 35 سند با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

رابطه شادکامی با رشد اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان ابتدایی

زهرا ربانی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 12-21

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43745

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر رابطه شادکامی با رشد اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1397 بود.  روش شناسی: طرح پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر تهران بود که از این میان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 257 ...  بیشتر

ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس نظریه داده بنیاد

کلثوم برزگر؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعید آبادی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 12-24

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242028

چکیده
  هدف: از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های توانمند سازی مهارت های مدیریتی مدیران زن مدارس در پارادایم نظریه داده بنیاد بود.روش: پژوهش حاضر به روش آمیخته کیفی و کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی بود. جامعه آماری کیفی  با توجه به حد اشباع مشتمل بر 12 نفر از مدیران زن که تحصیلات تکمیلی و سابقه اجرایی در استان مازندران ...  بیشتر