دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی)
روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر

مرضیه ترکمنی؛ عاطفه قرائی؛ فاطمه شیخانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.133455.0

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعیین کننده گرمی والدین در امیدواری دانشجویان در قالب معادلات ساختاری بود. در یک طرح همبستگی 248 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های ادراکات والدینی(رابینز، 1994) و امیدواری(اسنایدر و همکاران، 1991) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که میان گرمی والدین ...  بیشتر

ارائه مدل شاخص های شایستگی مدیران در سازمان های آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

محمدرضا گودرزی؛ ایرج سلطانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43695

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد مؤلفه­ها و شاخص­های شایستگی مدیران سازمان­های آموزشی به منظور ارائه مدل مفهومی انجام گرفته است. روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، سرپرستان واحدهای دانشگاهی پیام نور در کشور می­باشد که برای نیل به هدف پژوهش، ادبیات و مبانی ...  بیشتر

عوامل سازمانی– مدیریتی مرتبط با میزان تعهد کاری معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو

بیژن زارع؛ بیژن زارع؛ میر نظیر موسوی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43703

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی میزان تعهد کاری در بین معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو و عوامل سازمانی - مدیریتی موثر بر آن می پردازد . در این مطالعه به منظور انتخاب مبانی نظری تحقیق، سعی بر آن شد تا با مرور تحقیقات پیشین و نظریات مرتبط با موضوع ، نظریه‌ای که از قدرت تبیینی بالا و استحکام نظری برخوردار باشد ، استفاده شود . بر همین اساس از ...  بیشتر

تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی

زینب خادملو؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 128-141

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43704

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 524 دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی بهشهر در سال تحصیلی 96–1395 بود. از میان مدارس ابتدایی سطح شهر، یک مدرسه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. سپس از بین دو کلاس پایه ...  بیشتر

هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی

عبدالله مفاخری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 142-150

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43705

چکیده
  نگرشهای زیست محیطی افراد نقش بسیاری در حفظ و بهینه سازی محیط بوم شناختی انسانها دارد. معنویت به عنوان عامل مهم انسانی می تواند بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما را تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش معنوی و نگرشهای زیست محیطی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر ...  بیشتر

بررسی و تحلیل فعالیت گردشگری دهکده فرهنگی- تفریحی چادگان با رویکرد آینده نگری

حبیب اله معتمدی؛ حسن بیک محمدی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 154-168

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43698

چکیده
  امروزه تجربه نشان داده است هر کجا گردشگری بدون برنامه ریزی و استراتژی مشخص توسعه یابد، مشکلات زیست محیطی و اجتماعی متعددی به وجود می آورد و در دراز مدت مشکلات آن بیش از فوایدش می شود. از آنجا که آینده نگری علمی مبنای کوشش های آینده پژوهی جهان معاصر می باشد، در این پژوهش توسعه صنعت گردشگری بر مبنای آینده نگری در دهکده گردشگری زاینده ...  بیشتر

بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران

اسماعیل شبرنگی؛ قنبر امیرنژاد

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 151-162

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43706

چکیده
  هدف: بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی درگروه ملی صنعتی فولاد ایران است. روش شناسی: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، رئیسان و کارشناسان گروه ملی صنعتی فولاد ایران بالغ بر 525 نفر تشکیل می دهد. با استفاده ...  بیشتر

نقش خود تفسیری در پیش بینی توانایی حل مساله اجتماعی دانشجویان

مهدی عرب زاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 169-180

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43699

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خود تفسیری در پیش بینی توانایی حل مساله اجتماعی دانشجویان طراحی و انجام شد. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی  بود. از میان جامعه دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحدکرج در سال تحصیلی 97-96، نمونه­ای به حجم 325 نفر (223 دختر و 102 پسر) به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب و به پرسشنامه خودتفسیری هاردین، لونگ ...  بیشتر

سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی

علیرضا شکربیگی؛ معین مرادی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 173-183

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43708

چکیده
  در جهان امروزی امنیت اقتصادی در منابع ملّی یک کشور و سلامت روابط مالی و اقتصادی اشخاص و نهادها، شالوده امنیت یک جامعه است. تأمین زیر ساخت‏های اقتصادی پیشرو و پویا عاملی برای قدرت  ملّی است ولی دوام این قدرت به سلامت و شفافیت فعالیت‏های اقتصادی است. امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملّی و لزوم سیاست جنایی  در جامعه ...  بیشتر

بررسی نتایج حاصل از رضایت مشتری بر تبلیغات شفاهی و وفاداری مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اهواز

سمیه پوربابادی؛ محمد تمیمی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 184-196

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43709

چکیده
  بانکداری اینترنت یکی از پدیده‌هایی است که می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده از طرف بانک‌ها به مشتریانش را ارتقا داده و مشتریان نیز به رضایت بیشتر دست یابند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نتایج حاصل از رضایت مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اهواز انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت در دسته تحقیقات توصیفی قرار ...  بیشتر

مقایسه‌ی مولفه های تربیتی فلسفه‌ی نو عمل‌گرایی ریچارد رورتی با فلسفه‌ی تربیتی اسلام  

مژده نورمحمدیان؛ شمس الدین هاشمی مقدم؛ فائزه ناطقی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 197-211

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43710

چکیده
  هدف:هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش­ هایِی که از تأثیرگذارترین روش های فلسفه تعلیم وتربیت یعنی نئو­پراگماتیسم رورتی و به تبع آن پراگماتیسم در دنیای غرب به ویژه در آموزش وپرورش ایالات متحده ومقایسه آن باشیوه تربیتی است که ازتعالیم اسلام بدست آمده است. روش شناسی: روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع بررسی اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تدوین مدل ارتباطی بین توانمند سازی و تعهد شغلی مطالعه موردی( معلمان تربیت بدنی مدارس

علی کریمی؛ جواد جهان

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 46-66

https://doi.org/10.22034/ijes.2018.252432

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی بین توانمندسازی و تعهد شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است .جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه می باشد؛ که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای ...  بیشتر