قابل توجه نویسندگان گرامی

جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه بر اساس راهنمای نویسندگان، از فرمت جدید قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید و کاربرگ تعهد نویسندگان، پس از تکمیل و امضا با فرمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله در سامانه بارگزاری گردد. در صورت عدم رعایت ضوابط فوق، مقاله غیرقابل پذیرش است.

Cope شایان ذکر است انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش از قوانین کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (Cope) پیروی میکند.

  رتبه علمی مجله

دارای رتبه «ب» در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری توسط دوفصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش در سال 1399

  شناسنامه نشریه

 • فصلنامه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش، یک نشریه علمی-پژوهشی با دسترسی آزاد است. فایل تمام متن مقالات به صورت PDF در سایت نشریه قرار گرفته و مراجعه‌کنندگان می‌‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند. همچنین نویسندگان می‌توانند این فایل را با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی در وبسایت‌‌های دلخواه منتشر نمایند.
 •  
 • کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش
 • شاپای الکترونیکی: ۱۴۴۵ -۲۳۲۲
 • حوزۀ تخصصی : روان شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و جامعه شناسی
 • اعتبار مجله : علمی پژوهشی
 • زبان مجله: فارسی با چکیده انگلیسی
 • نوبت انتشار: دوفصلنامه
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • دسترسی آزاد: بله
 • هزینه چاپ: تمامی مراحل رایگان هستند
 • نوع داوری:  داوری پنهان دوطرفه Peer Review Double Blind
 • زمان داوری : بررسی اولیه توسط دبیر تخصصی ۷ روز کاری، داوری اولیه توسط حداکثر 3 داور ۱ الی ۲ ماه، داوری نهایی 15 روز الی ۱ ماه
 • درصد پذیرش مقالات : 32 درصد
 • نمایه‌شده در : مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، ISC، پرتال نشریات علمی
 • دسترسی به مقاله‌ها: آزاد
 • ایمیل مجله :  iase.jrn@gmail.com

 اطلاعیه

نویسندگان محترم هر گونه موضوع یا در خواستی را فقط از طریق ایمیل مجله به آدرس الکترونیکی iase.jrn@gmail.com پیگیری کنند. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت این موضوع، مقاله از فرایند بررسی خارج و حذف خواهد گردید. همچنین قبل از ارسال مقاله همه مواردی که در بخش راهنمای نویسندگان است در مقاله اعمال شود

شماره جاری: دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1400 

6. ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم

صفحه 60-74

10.22034/ijes.2021.534701.1121

الهام محبی اطاقوی؛ امیر حسین محمد داوودی؛ غلامرضا شریفی راد


7. ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

صفحه 75-88

10.22034/ijes.2021.531709.1071

سمیرا اشکبوس؛ مهری دارایی؛ ابراهیم پور حسینی


16. ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران

صفحه 195-206

10.22034/ijes.2021.537726.1147

محمد زارعان دولت ابادی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا جعفری هرندی


مقاله پژوهشی

18. اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی

صفحه 221-234

10.22034/ijes.2021.540065.1169

محبوبه سلیمان پور عمران؛ جواد کهن سال جاجرم؛ رویا افراسیابی


20. تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل

صفحه 248-260

میثم رضی دون چالی؛ مریم تقوایی یزدی؛ سید رضا یوسفی سعید آبادی


ابر واژگان