دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1158
تعداد پذیرش 376
تعداد عدم پذیرش 515
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 478

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 272
تعداد مشاهده مقاله 65416
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 53787
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 32 %