دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1188
تعداد پذیرش 383
تعداد عدم پذیرش 537
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 490

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 299
تعداد مشاهده مقاله 82077
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 62503
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 32 %