اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1044
تعداد پذیرش 335
تعداد عدم پذیرش 440
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 417

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 233
تعداد مشاهده مقاله 18398
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 32827
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 32 %