اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 971
تعداد پذیرش 312
تعداد عدم پذیرش 407
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 385

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 211
تعداد مشاهده مقاله 8837
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19798
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 32 %