اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1130
تعداد پذیرش 357
تعداد عدم پذیرش 483
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 451

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 263
تعداد مشاهده مقاله 36042
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43096
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 32 %