اصول اخلاقی انتشار مقاله

مسئولیت ها و وظایف کلی سردبیران:

- پذیرش مقالات: سردبیر نشریه مرجع اصلی اتخاذ تصمیم جهت پذیرش و یا رد مقالات ارسالی است. سردبیر با کمک هیئت تحریریه و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حق طبع و نشر، کپی‌برداری، سرقت علمی و سایر موارد مرتبط و همچنین صلاحدید داوران و ویراستاران اقدام به پذیرش مقاله می‌کند.

-عدالت: سردبیر و دبیران تخصصی مکلف‌اند در خصوص مقالات صرفاً ازلحاظ شایستگی علمی قضاوت نمایند و باید برخورد آن‌ها با مقالات عاری از جانب‌داری یا کینه‌توزی شخصی و یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی باشد.

-محرمانه بودن: سردبیر، دبیران تخصصی و هیئت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را در مراحل داوری و ارزیابی برای کسی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند.

-عدم استفاده شخصی: آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که هنوز منتشرنشده‌اند نباید در پژوهش شخصی سردبیر و یا هیئت تحریریه، بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده، استفاده شوند. اطلاعات و یا ایده‌های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب‌شده‌اند باید به‌طور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نشوند.

-سردبیران باید مسئولیت هر گونه مطلب چاپ شده در مجله را به عهده بگیرند.،در جهت نیاز های خوانندگان و نویسندگان تلاش کنند.،با توجه به روند های موجود از کیفیت مطالب چاپی اطمینان حاصل کنند.

 

2) داوران

-پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در اتخاذ تصمیم برای پذیرش و یا رد مقاله کمک نموده و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در بهبود کیفیت مقاله آن‌ها سهیم می‌باشند.

-حق امتناع و عدم پذیرش: امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله برحسب زمان و یا موقعیت ضروری و لازم است. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد یک مقاله پژوهشی می‌کند، باید از ارزیابی مقاله امتناع کند.

-محرمانه بودن: داوران باید ضمن احترام‌گذاری به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی، از قرار دادن اطلاعات مربوط به مقاله بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار سایر افراد، غیر از سردبیر، اکیداً اجتناب نمایند.

 -توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

-داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

-عدم سوگیری: داوران باید مقالات را به‌طور عینی، بی‌طرف و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از جهت‌گیری‌های شخصی و غرض‌ورزی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند.

 

3) نویسندگان

- نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند.

-صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.

-مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

مشارکت در تألیف اثر: همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌های بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کار را تقبل کنند. نویسنده مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال می‌نماید باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به همه نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن‌ها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب نماید.

- تضاد منافع: نویسندگان موظف‌اند هرگونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن و یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.