هزینه پردازش مقاله

پژوهشگر گرامی

احتراما، با عنایت به ماده ۳ "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" به شماره ابلاغ 162229 مورخ 1400/02/01 (لینک بخشنامه)، هزینه پردازش مقاله قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آنها موسسه خصوصی غیردولتی و انجمن های علمی هستند، به مبلغ 15میلیون ریال تعیین می شود. 
مبلغ 5 میلیون ریال برای بررسی اولیه و داوری (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ فوق قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
مبلغ 10 میلیون ریال جهت پذیرش نهایی

شماره شبا: IR290170000000343024827005
شماره حساب: 0343024827005
شماره کارت: 6037991787992076
به نام: محمدرضا شیرازی
نزد بانک ملی ایران

توجه: شماره کارت بانکی اعلام شده قابل استفاده در دستگاه های ATM و نرم افزار های پرداخت تلفن همراه است.