نویسنده = قدسی احقر
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی راهبردهای یادگیری: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22034/ijes.2022.544208.1206

علیرضا نیرومند؛ قدسی احقر؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی