دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2016.43654

چکیده

  مطالعه و بررسی پدیده­های انسانی ویژگی خاص علوم اجتماعی است و از آنجا که این پدیده­ها دارای ابعاد پیچیده و چندبعدی­اند، علوم اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه­ای در زندگی روزمره می­یابد. از این رو، مقالۀ حاضر درصدد است که زوایای پنهان ناکارآمدی مدرسان و متولیان امر آموزش علوم اجتماعی در ایران را تحلیل کند.   در این پژوهش، چالش­های اصلی آموزش علوم اجتماعی در ایران به شش دسته تقسیم‌بندی شدند: چالش­های مربوط به حوزۀ روش تدریس، سطح آموزش معلمان، ارزشیابی و شیوه­های آن در دروس علوم اجتماعی، ترغیب دانشجویان به تفکرات انتزاعی محض، یکسان­بودن نحوۀ آموزش علوم اجتماعی و علوم پایه، و ضعف تکنولوژی آموزشی .  در بخش نتیجه­گیری، با تأکید بر این امر که تقویت بینش جامعه ‌ شناختی در بهبود کیفیت آموزش علوم اجتماعی در ایران تأثیر مستقیم دارد، سه راهکار برای ایجاد و تقویت چنین بینشی ارائه شده­ است .   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural and Economic Capital of Family and Type of School in Educational Performance of Students

نویسندگان [English]

  • Bijan Zarre
  • Farzaneh Shafiee

چکیده [English]

The Role of Cultural and Economic Capital of Family and Type of School in Educational Performance of High School and Preuniversity Students Abstract: Educational performance of high school and pre-university students is one of main concerns of families. In this study, the effect of different social factors such as cultural and economic capitals of family and type of school (public, private) on educational performance of students has been assessed. The present study is a survey in which the data was collected by questionnaire. The study population consists of all of math students studying in pre-university level in region 14 of Tehran in academic year of 2007 -08. The sample size is 250 students selected randomly by the use of Cochran formula. Results show that cultural capital and its dimensions and type of school have significant relationship with the educational performance of students, while, economic capital has very small significant effect on the educational performance of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: educational performance
  • Cultural Capital
  • economiccapital
  • type of school