کلیدواژه‌ها = انگیزش پیشرفت
بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 121-133

10.22034/ijes.2021.529737.1052

جیران مرادی؛ یحیی یاراحمدی؛ محمود گودرزی؛ امید مرادی


عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی

دوره 11، شماره 11، اسفند 1397، صفحه 65-78

رسول کرد نوقابی؛ شهریار مرادی؛ شهریار مرادی؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ آرزو دلفان بیرانوند