کلیدواژه‌ها = نوسواد
عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی درسواد آموختگان دوره سوادآموزی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 54-65

رسول کرد نوقابی؛ شهریار مرادی؛ آرزو دلفان بیرانوند


عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی

دوره 11، شماره 11، اسفند 1397، صفحه 65-78

رسول کرد نوقابی؛ شهریار مرادی؛ شهریار مرادی؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ آرزو دلفان بیرانوند