دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور

اکبر حسن پور؛ کامران نظری؛ پیمان اکبری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 87-101

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43687

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه مدلی مناسب برای تعیین عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشگاه پیام نور غرب کشور با استفاده از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری SMART-PLS است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 425 نفر از اعضای علمی دانشگاه‏ پیام نور غرب کشور (کرمانشاه ،همدان،کردستان و ایلام) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی

علی کنعانی پور؛ سعید غلامی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 102-115

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43688

چکیده
  با توجه به این نکته که شرکت‌هایی که قابلیت‌های بازاریابی قوی‌تر و تشخیص صحیح نیازهای مشتری را دارد می‌تواند قابلیت‌های بازاریابی را بهبود بخشد، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی در شرکت شهرک‌های صنعتی اهواز انجام گرفت. پژوهش حاضر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی

زینب خادملو؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 129-143

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43696

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 524 دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی بهشهر در سال تحصیلی 96–1395 بود. از میان مدارس ابتدایی سطح شهر، یک مدرسه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. سپس از بین دو کلاس پایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر

محمد حسن انصاری؛ قنبر امیرنژاد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 116-125

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43689

چکیده
  با توجه به این‌که توانمندی منابع انسانی در سازمان‌ها موجب می‌شود تا سازمان‌ها در دستیابی به اهدافشان موفق باشند و چابکی کارکنان از دغدغه‌های مهم سازمان‌هاست، شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان امری ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر خوزستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی

عبدالله مفاخری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 144-153

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43697

چکیده
  نگرش های زیست محیطی افراد نقش بسیاری در حفظ و بهینه سازی محیط بوم شناختی انسانها دارد. معنویت به عنوان عامل مهم انسانی می تواند بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما را تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش معنوی و نگرشهای زیست محیطی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات برگسترش کارافرینی در فضای مجازی (مطالعه موردی شرکت توسعه نرم افزار کارنو)

سید احمد حسینی گل افشانی؛ مسعود صمدزاده

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 126-140

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43690

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات برگسترش کارافرینی در فضای مجازی پرداخت. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها، جزء پژوهش­های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت توسعه نرم افزار کارنو به تعداد بالغ بر 70 نفر بودند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران

فروغ السادات موسوی؛ حسین اسکندری؛ فریبرز باقری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 141-157

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43691

چکیده
  زندگی خانوادگی با خطراتی گره خورده است که استمرار حیات خانوادگی و سلامت خانواده را مختل میکنند. یکی از این خطرها خیانت زناشویی است که مشکلات زیاد و آثار روانی بسیاری برای شخصی که مورد خیانت واقع شده است، در پی دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی دو روش درمانی، واقعیت درمانی و درمان هیجان مدار بر زنان خیانت دیده شهر تهران بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی

زهرا مرتضوی؛ مجتبی امیری مجد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 158-169

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43692

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری  مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دبستانی دختر و پسر در سال تحصیلی 97_1396و نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان شهر تهران که به‌صورت نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین

مریم سادات کاظمی؛ جعفر پویامنش

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 163-172

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43707

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شبانه روزی فاطمیه در منطقه طارم سفلی استان قزوین انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان که در سال تحصیلی 94-93 در این دبیرستان مشغول به تحصیل بودند؛ 32 نفر با روش نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی درک ‌شده بر قصد ‌خرید مصرف کننده

محسن اعظمی؛ وحید آزادی؛ معصومه آینه

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 181-197

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43700

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی درک شده بر قصدخرید مصرف­ کننده می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری ۳۷۹ نفراز کارکنان شرکت های تامین قطعات خودرو استان کرمانشاه می باشد که طبق فرمول کوکران ۱۹۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده

مهتاب علوی؛ حامد کرمی؛ سکینه هاشمی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 198-213

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43701

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده انجام شده است.روش: تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی می باشد و کلیه دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی که درسال 95-96 در شهر دره شهر مشغول به تحصیل بوده اند جامعه آماری را تشکیل داده اند. نمونه پژوهش 70 نفر از دانش آموزان می باشد که با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری دانشگاه

محمد پیری؛ علی هراتیان؛ سعید کیانپور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 214-230

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43702

چکیده
  هدف: ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات دانشگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و مالی و پشتیبانی دانشگاه انجام شده است. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی از نوع مقطعی بود. نمونه آماری این پژوهش را 419 دانشجوی دانشگاه ملایر تشکیل دادند که ...  بیشتر