دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آ

 • آذر، مرسا ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 52-62]

 • آزما، فریدون شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 26-37]

 • آقایی، حکیمه مدل‌یابی معادلات ساختاری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی‌های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک‌شده در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 309-319]

ا

 • ابراهیمی، حیدر ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 165-177]

 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 342-352]

 • احدی، حسن اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 342-352]

 • احدی فر، شادی اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 366-375]

 • احقر، قدسی مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

 • احمدی، غلامعلی شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 111-120]

 • احمدی، مژگان مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 356-367]

 • احمدی سرخونی، احسان تأثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه‌نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 413-430]

 • اردلان، محمدرضا اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی در مدارس شهرستان قروه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]

 • ازکیا، مصطفی ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 165-177]

 • اسکندری، هانیه شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی: یک پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 299-308]

 • اسماعیلی، سعید شناسایی عوامل موثر بر مشارکت عمومی شهروندان در فرآیند خط مشی گذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 439-456]

 • اسماعیلی، محمد‌رضا بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش آموزان: نقش مداخله-ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 230-240]

 • اشکبوس، سمیرا ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 76-88]

 • اصغری، قربانعلی تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان جهت ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 376-398]

 • اعتماد اهری، علاالدین طراحی مدل رهبری عدالت محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکردی مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]

 • افراسیابی، رویا اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 217-228]

 • الهی نژاد، زینب طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 406-430]

 • امامی خطبه سرا، زهرا مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 399-412]

 • امیر مظاهری، امیر مسعود شناسایی و اولویت بندی ویژگیهای فردی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی موثر بر وضعیت کودکان یتیم خانه های تحت پوشش بهزیستی تهران پس از 18 سالگی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 334-344]

 • امینی، امین بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی از طریق آموزش نقش تعدیلی هوش هیجانی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 454-465]

 • امینی، زهرا الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش ‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]

 • اولادیان، معصومه ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 229-240]

 • ایدر، نبی الله تأثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه‌نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 413-430]

 • ایروانی، خدیجه اثربخشی آموزش حل مسئله بر کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 446-453]

 • ایروانی، لیلا اثربخشی آموزش حل مسئله بر کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 446-453]

 • ایمان زاده، الناز بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش آموزان: نقش مداخله-ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 230-240]

 • ایمانی، محمدنقی شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 287-298]

 • ایمانی، محمدنقی بررسی عوامل تاثیرگذار و پیامدهای انطباق مدیریت ناب با نظام آموزش عالی کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 431-446]

ب

 • بامنی مقدم، محمد طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 353-365]

 • بخشی پور، ابوالفضل مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 399-412]

 • برجسته، حامد نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 266-276]

 • بروغنی، نسرین بررسی عوامل تاثیرگذار و پیامدهای انطباق مدیریت ناب با نظام آموزش عالی کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 431-446]

 • بنیادی، پروین شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش (معلمان مقطع ابتدایی) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 332-341]

 • بهرام زاده، حسینعلی ارائه الگوی شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 319-331]

 • بیانی، علی اصغر بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 277-286]

پ

 • پرسش، سپیده شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 254-265]

 • پور حسینی، ابراهیم ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 76-88]

 • پیر مغان، افسانه مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 116-129]

ت

 • تجری، علیرضا شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 26-37]

 • تجلی، پریسا مدل ‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 101-110]

 • تفرشی، سید محمد شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 100-115]

 • تقوایی یزدی، مریم تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 241-254]

 • تقی زاده شیده، زهرا مدل ‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 101-110]

 • تیزدست، طاهر رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 178-189]

 • تیمورنژاد، کاوه طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 353-365]

ج

 • جعفرزاده، اعظم تجربه زیسته اعضای هیأت علمی از تعامل استاد - دانشجو در محیط‌های دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 193-206]

 • جعفری، سکینه شناسایی مؤلفه‌های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران: یک پژوهش آمیخته [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 203-216]

 • جعفری هرندی، رضا ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 190-202]

چ

 • چراغعلی، محمودرضا طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 406-430]

 • چناری، علیرضا ارائه مدل فرهنگ نوآورانه سازمانی بر اساس سبک رهبری تحول‌گرا با میانجی اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 345-355]

 • چیت ساز، محمد علی تأثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه‌نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 413-430]

ح

 • حاجی انزهایی، زهرا تعیین سبک رهبری مدیران ورزشی در نظام آموزش‌وپرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی دبیران تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 380-394]

 • حبیبی، شراره ارائه مدل فرهنگ نوآورانه سازمانی بر اساس سبک رهبری تحول‌گرا با میانجی اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 345-355]

 • حجازی، اسد بررسی اثربخشی بسته آموزشی مهارت ‌های یادگیری خودتنظیمی بر کاهش تعلل ورزی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 207-216]

 • حجتی، عبدالله شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی: یک پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 299-308]

 • حسین پور، احسان ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 144-159]

 • حسین قلی زاده، رضوان مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 116-129]

 • حسینمردی، علی اصغر رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 178-189]

 • حسینی، سیدرسول ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 229-240]

 • حسینیان، سیمین اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 366-375]

 • حسینی طبقدهی، لیلا ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 130-142]

 • حسینی‌نژاد، سید مهدی تاثیر اقدامات مدیریت استعداد بر جانشین پروری معلمان با توجه به نقش میانجی حفظ استعداد در میان معلمان مدارس علوی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 431-438]

 • حشمتی، خدیجه واکاوی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی:‌ یک تحلیل کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 89-99]

 • حضرتی صومعه، زهرا شناسایی و اولویت بندی ویژگیهای فردی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی موثر بر وضعیت کودکان یتیم خانه های تحت پوشش بهزیستی تهران پس از 18 سالگی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 334-344]

 • حمیدی فر، فاطمه شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 287-298]

 • حنیفی، فریبا الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش ‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]

خ

 • خضر زاده، کوثر واکاوی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی:‌ یک تحلیل کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 89-99]

 • خوشبخت، نازنین رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-72]

د

 • داداش کریمی، یحیی شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی: یک پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 299-308]

 • دارایی، مهری ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 76-88]

 • دانشمند، بدرالسادات تجربه زیسته اعضای هیأت علمی از تعامل استاد - دانشجو در محیط‌های دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 193-206]

 • درتاج، فریبرز اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 342-352]

 • دل افروز، نرگس مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 356-367]

 • دهقان زاده، سمانه شناسایی مؤلفه‌های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران: یک پژوهش آمیخته [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 203-216]

ر

 • رستگار، فرشته مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی بامیانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دخترمتوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 299-309]

 • رستمی، امیرمسعود اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 342-352]

 • رشیدی، ذوالفقار بررسی عوامل تاثیرگذار و پیامدهای انطباق مدیریت ناب با نظام آموزش عالی کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 431-446]

 • رضائی، حمید بررسی نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی در ارتباط بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا معلمان تربیت بدنی استان گلستان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 185-192]

 • رضایی، اکبر نقش تعدیل‌گری جنسیت در پیوند میان خودشیفتگی سالم و خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]

 • رضایی زاده، مرتضی پدیدارشناسی تجارب بی‌عدالتی آموزشی و پژوهشی دانشجویان مبتنی بر رویکرد قابلیت (مطالعه موردی: یک دانشگاه جامع دولتی در تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 39-51]

 • رضی دون چالی، میثم تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 241-254]

 • رمضان نیا، فروغ ارائه مدل فرهنگ نوآورانه سازمانی بر اساس سبک رهبری تحول‌گرا با میانجی اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 345-355]

 • روستا، نگار مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

ز

 • زارعان دولت ابادی، محمد ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 190-202]

 • زاهدی‌پور، مسعود ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 229-240]

 • زربخش بحری، محمد رضا رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 178-189]

 • زمانی، عباس ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 130-142]

 • زمانی، مهسا بررسی نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی در ارتباط بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا معلمان تربیت بدنی استان گلستان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 185-192]

 • زنده دل، احمد طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 174-184]

س

 • ساکی، رضا شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش (معلمان مقطع ابتدایی) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 332-341]

 • سبحانی، محبوبه بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 289-298]

 • سجادی هزاوه، سید حمید تعیین سبک رهبری مدیران ورزشی در نظام آموزش‌وپرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی دبیران تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 380-394]

 • سعیدی، هادی ارائه الگوی شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 319-331]

 • سلاجقه، سنجر شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 100-115]

 • سلطانقلی، فرزانه اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی در مدارس شهرستان قروه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]

 • سلطانی، اصغر تجربه زیسته اعضای هیأت علمی از تعامل استاد - دانشجو در محیط‌های دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 193-206]

 • سلیمان پور عمران، محبوبه اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 217-228]

 • سلیمانی، دانیال رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-72]

 • سلیمانی، نادر شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 395-405]

 • سمیعی، روح الله طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش‌وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 266-276]

ش

 • شاهرودی، زهرا طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش‌وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 266-276]

 • شاهرودی، کامبیز مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 356-367]

 • شاه طالبی، بدری ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 190-202]

 • شجاعی، سامره شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 26-37]

 • شجاعی، سامره طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 406-430]

 • شریعتمداری، نرگس طراحی مدل رهبری عدالت محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکردی مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]

 • شریفی، اصغر طراحی مدل رهبری عدالت محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکردی مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]

 • شریفی، اصغر بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 289-298]

 • شریفی، معصومه شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 310-318]

 • شریفی راد، غلامرضا ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 63-75]

 • شریفی نویسی، منصوره شناسایی و اولویت بندی ویژگیهای فردی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی موثر بر وضعیت کودکان یتیم خانه های تحت پوشش بهزیستی تهران پس از 18 سالگی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 334-344]

 • شعبانی، حسن طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • شفیع زاده، حمید شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 310-318]

 • شفیع زاده، حمید شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 395-405]

 • شهرکی پور، حسن بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 289-298]

ص

 • صائمی، حسن بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 277-286]

 • صادقی، جمال مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی بامیانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دخترمتوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 299-309]

 • صادقی، جمال نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 266-276]

 • صادقی، علیرضا طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • صادقی افجه، زهره مدل ‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 101-110]

 • صالحی، محمد شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 255-265]

 • صفری، مریم بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 277-286]

ض

 • ضامنی، فرشیده شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 255-265]

 • ضرغام حاجبی، مجید ارائه مدل روابط بین ادراک جو کلاس، خودتنظیمی، دانش اموزشی و اضطراب ریاضی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 320-333]

ط

 • طهماسبی بلداجی، فاطمه رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-72]

ع

 • عباس زاده، ناصر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 310-318]

 • عباسی، بدری مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 154-164]

 • عبدالملکی، جمال اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی در مدارس شهرستان قروه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]

 • عبدالهی، بیژن تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 27-38]

 • عبدی، صباح نقش تعدیل‌گری جنسیت در پیوند میان خودشیفتگی سالم و خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]

 • عدالتیان شهریاری، جمشید تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی ایران با رویکرد آمیخته [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 217-229]

 • عرفانی خانقاهی، مهشاد ارائه الگوی شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 319-331]

 • عطارد، عرفان مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 154-164]

 • علوی، حمیدرضا آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 13-26]

 • علیزاده، مژده آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 13-26]

 • علیقلی، منصوره تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 38-50]

غ

 • غلامحسین زاده، ام کلثوم تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان جهت ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 376-398]

ف

 • فضل اللهی قمشی، سیف الله شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش (معلمان مقطع ابتدایی) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 332-341]

 • فضلی، یدالله تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 27-38]

 • فقیه آرام، بتول طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • فلاح، وحید مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی بامیانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دخترمتوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 299-309]

 • فولاد، مریم مدل‌یابی معادلات ساختاری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی‌های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک‌شده در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 309-319]

 • فیضی، ایوب تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 27-38]

ق

 • قادری شیخی آبادی، مریم رابطه رهبری تحول آفرین با خلاقیت با میانجی گری یادگیری سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 15-25]

 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 366-375]

 • قاسم زاده، فرزاد تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی ایران با رویکرد آمیخته [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 217-229]

 • قاسمی، بهروز تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 38-50]

 • قاسمیزاد، علیرضا شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 254-265]

 • قدمی، مجید مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

 • قربان شیرودی، شهره رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 178-189]

 • قربانی، علیرضا مدل یابی معادلات ساختاری سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

 • قربانی، محمود طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 174-184]

 • قلی پور سلیمانی، علی مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 356-367]

 • قنبری، سیروس رابطه رهبری تحول آفرین با خلاقیت با میانجی گری یادگیری سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 15-25]

 • قهرمانی، پروانه ارائه مدل روابط بین ادراک جو کلاس، خودتنظیمی، دانش اموزشی و اضطراب ریاضی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 320-333]

ک

 • کرپی، معصومه بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 160-173]

 • کریمی، فریبا ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 52-62]

 • کریمی، محمد طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 174-184]

 • کریمی زاده، صمد بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 160-173]

 • کشاورز افشار، حسین مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

 • کهریزی، پروانه طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • کهن سال جاجرم، جواد اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 217-228]

 • کوسلی، فرشته نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 266-276]

 • کیاپور، آزاده نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 266-276]

گ

 • گرجی، محمدباقر طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش‌وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 266-276]

 • گلزاری مقدم، نجمه مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-153]

ل

 • لشکری، نادیا شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 255-265]

م

 • مؤمنی مهموئی، حسین ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 130-142]

 • ماشینچی، علی اصغر شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 241-253]

 • محبی اطاقوی، الهام ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 63-75]

 • محمدجانی، صدیقه شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 241-253]

 • محمد داوودی، امیر حسین ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 63-75]

 • محمدزاده، علی نقش تعدیل‌گری جنسیت در پیوند میان خودشیفتگی سالم و خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]

 • محمدی، محمود تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی ایران با رویکرد آمیخته [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 217-229]

 • محمودی، امیرحسین شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 287-298]

 • مستقیمی، محمودرضا شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 26-37]

 • مستقیمی، محمودرضا طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 406-430]

 • مسعودی، شاهد مدل‌یابی معادلات ساختاری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی‌های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک‌شده در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 309-319]

 • مشایخ، پری ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 144-159]

 • مشایخ، پری شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 254-265]

 • معتمد، حمیدرضا ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 144-159]

 • معصومی نژاد، رضا واکاوی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی:‌ یک تحلیل کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 89-99]

 • معظمی، مجتبی شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 111-120]

 • مقیمی فیروز آباد، معصومه اثربخشی آموزش حل مسئله بر کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 446-453]

 • منادی، مرتضی پدیدارشناسی تجارب بی‌عدالتی آموزشی و پژوهشی دانشجویان مبتنی بر رویکرد قابلیت (مطالعه موردی: یک دانشگاه جامع دولتی در تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 39-51]

 • منظری توکلی، حمداله شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 100-115]

 • منیرپور، نادر ارائه مدل روابط بین ادراک جو کلاس، خودتنظیمی، دانش اموزشی و اضطراب ریاضی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 320-333]

 • مهدی، مهدی پدیدارشناسی تجارب بی‌عدالتی آموزشی و پژوهشی دانشجویان مبتنی بر رویکرد قابلیت (مطالعه موردی: یک دانشگاه جامع دولتی در تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 39-51]

 • مهدیان، حسین مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 399-412]

 • مهدی زاده، امیر حسین طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • مهدی نژاد، ولی مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-153]

 • مهنی، امید تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 27-38]

 • موسوی، سید یعقوب ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 165-177]

 • مومنی، مریم بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 277-286]

 • میرنظامی، سید فرید تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 38-50]

ن

 • نادی، محمد علی ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 52-62]

 • ناظم، فتاح بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 160-173]

 • نبوی زاده، سیده زهرا شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 241-253]

 • نوحی، شهناز مدل‌یابی معادلات ساختاری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی‌های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک‌شده در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 309-319]

 • نوری نوخندان، مهین طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 174-184]

 • نوغانی دخت بهمنی، محسن مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 116-129]

 • نیک بخش، رضا بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش آموزان: نقش مداخله-ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 230-240]

 • نیک بخش، محمدعلی شناسایی عوامل موثر بر مشارکت عمومی شهروندان در فرآیند خط مشی گذاری عمومی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 439-456]

 • نیک منش، زهرا مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-153]

و

 • واشقانی فراهانی، فاطمه طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 353-365]

 • ودادی، احمد تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 38-50]

 • وکیل الرعایا، یونس بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش‌وپرورش [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 277-288]

 • وکیلی، سمیرا اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 366-375]

ه

 • هادیان، زینت نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 368-379]

 • هادیان، سیده زهرا نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 368-379]

 • هادی پور، الهام شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 111-120]

 • هاشمی، سید احمد شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 241-253]

 • هژبرنژاد، نوشا شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 287-298]

 • همایونی، علیرضا مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی بامیانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دخترمتوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 299-309]

 • هوشیار، منوچهر تعیین سبک رهبری مدیران ورزشی در نظام آموزش‌وپرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی دبیران تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 380-394]

ی

 • یازرلو، سمانه مدل یابی معادلات ساختاری سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

 • یمنی دوزی سرخابی، محمد پدیدارشناسی تجارب بی‌عدالتی آموزشی و پژوهشی دانشجویان مبتنی بر رویکرد قابلیت (مطالعه موردی: یک دانشگاه جامع دولتی در تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 39-51]

 • یوسفی سعید آبادی، سید رضا تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 241-254]

 • یوسفی سعیدآبادی، رضا تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان جهت ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 376-398]