دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

ا

 • احمدی، سید احمد طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدکودک‌های ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 172-184]

 • ادیب منش، مرزبان تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه دهم رشته ریاضی فیزیک با استفاده نظریه نمایش اجزای مریل [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 80-91]

 • اردلان، محمدرضا تحلیل رابطه کانونی مدیریت دانش با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 102-113]

 • اسدی، مهناز رابطه استفاده از شبکه های مجازی با سلامت روان و انزوا طلبی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 32-40]

 • اسماعیلی، محمدرضا اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]

 • اصغری نژاد، سیمین بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با سبک گرایش معلمان به تدریس در مقطع ابتدایی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 198-210]

 • اصل مرز، فریبرز نقش خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو بر ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی دبیرستان‌ های دخترانه دولتی آبدانان) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 26-37]

 • اکبری، سمیه بررسی رابطه یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان: مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 170-179]

 • امینی هرندی، محمد امین طراحی مدل شاخص‌های شایستگی مدیران بازار سرمایه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 180-197]

 • اویسی، لیلی نگرش جنسیتی و اثرات آن برمیزان سواد (مطالعه موردی :شهر خاش) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]

 • ایمان زاده، الناز اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]

 • ایمن ارشادی، افسانه ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 146-155]

ب

 • باقری کراچی، امین مقایسه خود تنظیمی دانش آموزان علاقه مند به سبک های مختلف بازی رایانه ای [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 48-55]

 • بهمنی، علی مطالعه‌ی اثر سرمایه‌ی انسانی - فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 114-122]

پ

 • پاشایی، سجاد بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 13-25]

 • پیری، محمد بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 56-67]

ت

 • تقوی، سید آرش رابطه بین خود قضاوتی با عزت نفس جنسی با نقش واسطه ای نشخوار خشم در زنان مبتلا به دیابت نوع A تهران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 160-171]

ج

 • جلال آبادی، لیلا نگرش جنسیتی و اثرات آن برمیزان سواد (مطالعه موردی :شهر خاش) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]

ح

 • حسینی، میر داود بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 13-25]

 • حسینی المدنی، سید علی رابطه استفاده از شبکه های مجازی با سلامت روان و انزوا طلبی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 32-40]

خ

 • ختائی، علیرضا رابطه بین خود قضاوتی با عزت نفس جنسی با نقش واسطه ای نشخوار خشم در زنان مبتلا به دیابت نوع A تهران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 160-171]

 • خدادادی، محمدرسول بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 13-25]

 • خسروی، فاطمه اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی بر انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 89-101]

 • خطیبی، اعظم بررسی رابطه ی سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان شهر مریوان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 118-132]

 • خیراله پور، سارا پیش‌بینی استرس شغلی براساس ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی در مربیان ورزش شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]

د

 • دلفان بیرانوند، آرزو عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی درسواد آموختگان دوره سوادآموزی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 54-65]

 • دهقان، حسین بررسی زمینه های خانوادگی موثر بر انتخاب رشته در دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 156-169]

ر

 • ربانی، زهرا رابطه شادکامی با رشد اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان ابتدایی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 12-21]

 • رجبی فر، مهناز بررسی رابطه ی سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان شهر مریوان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 118-132]

 • رحمانی، اسماعیل تحلیل رابطه کانونی مدیریت دانش با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 102-113]

 • رزمجو، محمد مهدی مقایسه خود تنظیمی دانش آموزان علاقه مند به سبک های مختلف بازی رایانه ای [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 48-55]

 • رشیدی، مهدی طراحی مدل شاخص‌های شایستگی مدیران بازار سرمایه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 180-197]

س

 • سالمی، علی بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 13-25]

 • سهرابی، آزاده پیش بینی کیفیت زندگی پناهندگان ایرانی بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری امیدواری [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 123-132]

 • سید موسوی، کوثر سادات رابطه عملکرد خانواده با سبک تفکر در تربیت کودک [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 22-31]

ش

 • شادیوند، سلمان نقش خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو بر ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی دبیرستان‌ های دخترانه دولتی آبدانان) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 26-37]

 • شکوهی، محمدجعفر واکاوی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 133-145]

 • شهنوازی، خدانظر بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با سبک گرایش معلمان به تدریس در مقطع ابتدایی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 198-210]

ص

 • صداقت، مستوره رابطه عملکرد خانواده با سبک تفکر در تربیت کودک [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 22-31]

ض

 • ضیافر، سارا پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان شهر قزوین بر اساس مسئولیت پذیری و سبک‌های دفاعی در دانش آموزان دختر [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 108-117]

ط

 • طهماسبی، ملوک طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدکودک‌های ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 172-184]

ع

 • عباسی، سمانه پیش‌بینی استرس شغلی براساس ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی در مربیان ورزش شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]

 • عبدوی، فاطمه بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 13-25]

 • علیجانی، فاطمه پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان شهر قزوین بر اساس مسئولیت پذیری و سبک‌های دفاعی در دانش آموزان دختر [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 108-117]

 • عموپور، مسعود رابطه هوش هیجانی، کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 41-53]

غ

 • غلامی، علی اصغر نقش خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو بر ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی دبیرستان‌ های دخترانه دولتی آبدانان) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 26-37]

ف

 • فاطمی، فاطمه السادات تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی (خوانداری) و هدیه‌های آسمان و علوم تجربی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مفاهیم اخلاقی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 68-79]

 • فرج پور نیری، سپیده پیش‌بینی نگرش به رفتار بزهکارانه بر اساس فرسودگی تحصیلی، اضطراب، استرس و افسردگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 38-47]

 • فلاح منش، الهام اثربخشی آموزش خودنظم بخشی هیجانی بر ادراک شایستگی و رضایتمندی دانش آموزان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 78-88]

ک

 • کرد نوقابی، رسول عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی درسواد آموختگان دوره سوادآموزی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 54-65]

 • کشت‌ورز کندازی، احسان واکاوی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 133-145]

 • کمالپورخوب، ناصر نقش سکوت سازمانی در تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 133-145]

ل

 • لعله ئی، سمانه رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان متوسطه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 92-107]

م

 • محمدی، یاور تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه دهم رشته ریاضی فیزیک با استفاده نظریه نمایش اجزای مریل [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 80-91]

 • محمودی، ادریس مطالعه‌ی اثر سرمایه‌ی انسانی - فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 114-122]

 • مرادی، شهریار عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی درسواد آموختگان دوره سوادآموزی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 54-65]

 • مروت، برزو بررسی زمینه های خانوادگی موثر بر انتخاب رشته در دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 156-169]

 • مهنی، امید بررسی رابطه یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان: مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 170-179]

 • موسوی کاشی، زهره تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 146-159]

 • مومنی، حسن رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان متوسطه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 92-107]

 • مومنی، سجاد رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان متوسطه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 92-107]

 • میرزالو، مهسا تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 146-159]

ن

 • نامی، کلثوم ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 146-155]

 • نظری، خسرو نقش سکوت سازمانی در تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 133-145]

 • نفر، زهرا تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی (خوانداری) و هدیه‌های آسمان و علوم تجربی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مفاهیم اخلاقی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 68-79]

 • نفر، فائزه تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی (خوانداری) و هدیه‌های آسمان و علوم تجربی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مفاهیم اخلاقی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 68-79]

 • نیکبخش، رضا اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]

ه

 • هراتیان، علی بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 56-67]

ی

 • یوسفی دوگوری، صغری رابطه هوش هیجانی، کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 41-53]