دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

ا

 • ادیب، یوسف بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

 • اسماعیل شاد، بهرنگ بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 186-198]

 • اصل مرز، فریبرز بررسی وجه اختلاف ارزش های مشابه خانه و مدرسه از منظر مطالعات اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 79-87]

 • اکبری، پیمان شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور با روش AHP [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]

پ

 • پیروز، فرحناز شناسایی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز و بررسی وضعیت موجود در بین شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 178-192]

ت

 • تاج زاد قهی، اشرف سادات رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارامدی با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 15-24]

ج

 • جاجرمی، محمود نقش باور های انگیزشی بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری انواع جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 134-146]

 • جمهری، فرهاد رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 158-170]

 • جمهری، فرهاد رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 141-149]

 • جهانتابی نژاد، ستار مفهوم جامعه‌پذیری سازمانی و روش‌های نهادینه‌سازی آن [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-177]

 • جوادی یگانه، محمد رضا شناسایی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز و بررسی وضعیت موجود در بین شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 178-192]

ح

 • حسن پور، اکبر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور با روش AHP [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]

 • حسینی مهر، مصطفی بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

خ

 • خان محمد زاده، زهرا مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک‌های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 88-98]

 • خجسته، سعیده رابطه شبکه های اجتماعی با سلامت روان و هویت ملی و دینی دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهرستان کرمان [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 99-112]

 • خروشی، مریم اثربخشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه‌های خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 150-157]

 • خزایی پول، سمیه تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 158-170]

د

 • دلفان بیرانوند، آرزو عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-78]

 • دلفان بیرانوند، آرزو عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-78]

ر

 • رحمتی، ندا اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 127-133]

 • رفیعی، شبنم رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 158-170]

 • رفیعی، شبنم رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 141-149]

ز

 • زارع، بیژن بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

س

 • سرایی، علی اصغر نقش باور های انگیزشی بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری انواع جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 134-146]

 • سعادتی شامیر، ابوطالب رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارامدی با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 15-24]

 • سلطانی، مریم اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر منطقه 5 تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-185]

 • سیفی زاده، علی اصغر بررسی ارتباط میان عامل‌های شخصیت، افسردگی و همدوستی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 25-39]

ش

 • شاه قاسمی، حمیدرضا بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 186-198]

 • شرهانی، محمد علی بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

 • شعاع کاظمی، مهرانگیز رابطه بین ابعاد شخصیتی، جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان متاهل دانشگاههای شهر تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 85-106]

 • شکوهی، محمد جعفر مطالعه و واکاوی جنبه‌های تاثیرگذار برعملکرد سـازمانی معلمان در سال اول خدمت [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 128-140]

ع

 • عابدینی، عیسی بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

 • عقیلی راد، سمیه بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

 • عقیلی راد، سمیه بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

ف

 • فتحعلی زاده، معصومه رابطه بین ابعاد شخصیتی، جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان متاهل دانشگاههای شهر تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 85-106]

ق

 • قدیمی، بهرام سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی ( مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه دوم شهر گلستان ) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]

 • قیداری، سمیرا پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]

ک

 • کاظمی پور، شهلا شناسایی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز و بررسی وضعیت موجود در بین شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 178-192]

 • کتابچی، منیره تأثیر وجدان کاری بر بازخورد کاری کادر آموزشی مقاطع متوسطه شهرستان گلپایگان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 199-215]

 • کثیر، صادق بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

 • کرد نوقابی، رسول عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-78]

 • کریمی، مارال تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 158-170]

 • کریمی باغملک، آیت الله پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]

 • کشت‌ورز کندازی، احسان مطالعه و واکاوی جنبه‌های تاثیرگذار برعملکرد سـازمانی معلمان در سال اول خدمت [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 128-140]

م

 • ماهی گیر، فروغ پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]

 • محمدی پور، محمد نقش باور های انگیزشی بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری انواع جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 134-146]

 • مرادی، شهریار عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-78]

 • مرادی، شهریار عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-78]

 • مکوندی، فواد مفهوم جامعه‌پذیری سازمانی و روش‌های نهادینه‌سازی آن [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-177]

 • میر حسینی، سید ابوالقاسم رابطه شبکه های اجتماعی با سلامت روان و هویت ملی و دینی دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهرستان کرمان [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 99-112]

 • میرساردو، طاهره سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی ( مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه دوم شهر گلستان ) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]

ن

 • نظری، کامران شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور با روش AHP [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]

ه

 • هانی اصل حیزانی، عباس مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک‌های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 88-98]

ی

 • یوسفی خواه، عاطفه تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 158-170]