دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

ا

 • احسانپور، فاطمه بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • اسماعیلی شاد، بهرنگ تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 128-141]

 • اعراب شیبانی، خدیجه اثربخشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه‌های خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 147-157]

 • اکبری، بهمن بررسی رابطه تصویر بدنی و باورهای وسواسی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 172-188]

 • امیر احمدی آهنگ، مهدی مدل ساختاری ارتباط میان استرس، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 97-106]

 • امیرنژاد، قنبر بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]

ب

 • باقری پناه، مریم بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • بنیاد، لیلی نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 121-140]

 • بنیاد، لیلی نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 121-140]

 • بیک محمدی، حسن بررسی و تحلیل فعالیت گردشگری دهکده فرهنگی- تفریحی چادگان با رویکرد آینده نگری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 154-168]

پ

 • پوربابادی، سمیه بررسی نتایج حاصل از رضایت مشتری بر تبلیغات شفاهی و وفاداری مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اهواز [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 184-196]

ت

 • ترابی، احمد بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • ترکمنی، مرضیه روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 101-110]

 • تمیمی، محمد بررسی نتایج حاصل از رضایت مشتری بر تبلیغات شفاهی و وفاداری مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اهواز [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 184-196]

 • تنهای رشوانلو، فرهاد روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 101-110]

 • تنهای رشوانلو، فرهاد مدل ساختاری ارتباط میان استرس، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 97-106]

ج

 • جهان، جواد بررسی نقش الگوی گفت و شنود ، همنوایی و الگوی ارتباطی در میزان خلاقیت  [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 39-48]

 • جهان، جواد تدوین مدل ارتباطی بین توانمند سازی و تعهد شغلی مطالعه موردی( معلمان تربیت بدنی مدارس [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-66]

چ

 • چنگیزی، منصوره پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 99-110]

ح

 • حسینی مهر، مصطفی بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

خ

 • خادملو، زینب تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 128-141]

 • خروشی، مریم اثربخشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه‌های خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 147-157]

ر

 • رجب زاده، مریم بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 2، 1396]

 • رضوی، لیلا بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

ز

 • زارع، بیژن عوامل سازمانی– مدیریتی مرتبط با میزان تعهد کاری معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 111-127]

 • زارع، بیژن عوامل سازمانی– مدیریتی مرتبط با میزان تعهد کاری معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 111-127]

 • زارع شاه آبادی، اکبر نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 121-140]

 • زارعی نژاد، مریم بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • زنگنه تبار، سجاد بررسی نقش الگوی گفت و شنود ، همنوایی و الگوی ارتباطی در میزان خلاقیت  [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 39-48]

س

 • سعادتی شامیر، ابوطالب پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 99-110]

 • سلطانی، ایرج ارائه مدل شاخص های شایستگی مدیران در سازمان های آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 109-128]

ش

 • شبرنگی، اسماعیل بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]

 • شرهانی، محمدعلی بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • شرهانی، محمدعلی بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • شکربیگی، علیرضا سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 173-183]

 • شکیبایی فر، شهلا نقد روانشناختی سبک زندگی حضرت مریم(س) "با رویکردی به نظریه پنجگانه رولان بارت" [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 201-211]

 • شیخانی، فاطمه روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 101-110]

ص

 • صیادی، فاطمه نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 121-140]

ع

 • عرب زاده، مهدی نقش خود تفسیری در پیش بینی توانایی حل مساله اجتماعی دانشجویان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 169-180]

 • عظیمی خطیبانی، سیده مرسده بررسی رابطه خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوارفکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 157-171]

 • عظیمی خطیبانی، سیده نرجس بررسی رابطه تصویر بدنی و باورهای وسواسی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 172-188]

 • عقیلی راد، سمیه بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • عقیلی راد، سمیه بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • عموپور، مسعود بررسی رابطه خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوارفکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 157-171]

ق

 • قرائی، عاطفه روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 101-110]

ک

 • کثیر، صادق بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • کرامتی، راضیه مدل ساختاری ارتباط میان استرس، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 97-106]

 • کریمی، علی تدوین مدل ارتباطی بین توانمند سازی و تعهد شغلی مطالعه موردی( معلمان تربیت بدنی مدارس [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-66]

 • کشاورز، منیره تأثیر اخلاق حرفه‎ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمند سازی شناختی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش منطقه ۵ شهر تهران) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 141-156]

گ

 • گل افروز، متین بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • گودرزی، محمدرضا ارائه مدل شاخص های شایستگی مدیران در سازمان های آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 109-128]

م

 • مرادی، بهاره بررسی نقش الگوی گفت و شنود ، همنوایی و الگوی ارتباطی در میزان خلاقیت  [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 39-48]

 • مرادی، معین سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 173-183]

 • معتمدی، حبیب اله بررسی و تحلیل فعالیت گردشگری دهکده فرهنگی- تفریحی چادگان با رویکرد آینده نگری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 154-168]

 • مفاخری، عبدالله هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 142-150]

 • موسوی، میر نظیر عوامل سازمانی– مدیریتی مرتبط با میزان تعهد کاری معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 111-127]

ن

 • ناطقی، فائزه مقایسه‌ی مولفه های تربیتی فلسفه‌ی نو عمل‌گرایی ریچارد رورتی با فلسفه‌ی تربیتی اسلام   [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 197-211]

 • نورمحمدیان، مژده مقایسه‌ی مولفه های تربیتی فلسفه‌ی نو عمل‌گرایی ریچارد رورتی با فلسفه‌ی تربیتی اسلام   [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 197-211]

ه

 • هاشمی مقدم، شمس الدین مقایسه‌ی مولفه های تربیتی فلسفه‌ی نو عمل‌گرایی ریچارد رورتی با فلسفه‌ی تربیتی اسلام   [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 197-211]