دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آ

 • آزادی، وحید بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی درک ‌شده بر قصد ‌خرید مصرف کننده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 181-197]

 • آینه، معصومه بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی درک ‌شده بر قصد ‌خرید مصرف کننده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 181-197]

ا

 • اسکندری، حسین مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 141-157]

 • اسماعیلی شاد، بهرنگ تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 129-143]

 • اسماعیلی شهمیرزادی، سیما حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-59]

 • اعظم آزاده، منصوره بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشویی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-35]

 • اعظمی، محسن بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی درک ‌شده بر قصد ‌خرید مصرف کننده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 181-197]

 • اکبری، پیمان طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 87-101]

 • امیرنژاد، قنبر بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 116-125]

 • امیری مجد، مجتبی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 158-169]

 • انصاری، محمد حسن بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 116-125]

ب

 • باانصاف، اسماعیل تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • باغدار دلگشا، علی سیر شکلگیری مدارس زنان در دوره مشروطه (با تأکید بر مطالبات اجتماعی زنان) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 91-110]

 • باقری، فریبرز مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 141-157]

پ

 • پنجه بند، سیدیوسف تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • پوردانش، سامر عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 186-200]

 • پویامنش، جعفر اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 163-172]

 • پیری، محمد رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 214-230]

ت

 • تاج بخش، غلام رضا بررسی کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آنها [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 61-90]

ح

 • حسامی، سعیده سنجش رابطۀ تعادل بین نقش‌های خانوادگی و شغلی و کیفیت زندگی زنان شاغل درآموزش و پرورش شهر سنندج [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 71-104]

 • حسن پور، اکبر طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 87-101]

 • حسینی گل افشانی، سید احمد تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات برگسترش کارافرینی در فضای مجازی (مطالعه موردی شرکت توسعه نرم افزار کارنو) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 126-140]

 • حیدری، آرمان اینترنت، برنامه‌های ماهواره ای و هویت دینی (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-36]

خ

 • خادملو، زینب تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 129-143]

 • خوشه مهری، گیتی حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-59]

د

 • دادخواه، توحید بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی در دو سازمان آموزشی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-70]

 • دانش، حسین عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 186-200]

ر

 • رجب زاده، مریم بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشویی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-35]

 • رمضانی باصری، عباس اینترنت، برنامه‌های ماهواره ای و هویت دینی (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-36]

 • روزی بیدگلی، زهرا بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان های شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-138]

 • ریاحی، سجاد بررسی کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آنها [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 61-90]

ز

 • زارع، بیژن بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی در دو سازمان آموزشی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-70]

 • زنجانی زاده، هما سیر شکلگیری مدارس زنان در دوره مشروطه (با تأکید بر مطالبات اجتماعی زنان) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 91-110]

 • زیرو، هنری مطالعات فرهنگی و آموزش؛ از همسایگی تا همکاری [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 135-165]

س

 • سمیعی اصفهانی، علیرضا عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 186-200]

 • سیدان، فریبا سنجش رابطۀ تعادل بین نقش‌های خانوادگی و شغلی و کیفیت زندگی زنان شاغل درآموزش و پرورش شهر سنندج [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 71-104]

ص

 • صدیقیان بید گلی، آمنه بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان های شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-138]

 • صمدزاده، مسعود تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات برگسترش کارافرینی در فضای مجازی (مطالعه موردی شرکت توسعه نرم افزار کارنو) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 126-140]

ظ

 • ظهور پرونده، وجیهه بررسی ارتباط رهبری خدمتگزار و عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد به تغییر سازمانی درآموزش و پرورش [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 170-185]

ع

 • عابدینی بلترک، میمنت تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • علوی، مهتاب تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 198-213]

غ

 • غلامی، سعید بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 102-115]

ک

 • کاظمی، مریم سادات اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 163-172]

 • کرمی، حامد تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 198-213]

 • کنعانی پور، علی بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 102-115]

 • کیانپور، سعید رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 214-230]

م

 • مرادیان سرخکلایی، منور حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-59]

 • مرتضوی، زهرا رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 158-169]

 • مسلمی، زینب حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-59]

 • مظفریان لائین، فهیمه بررسی ارتباط رهبری خدمتگزار و عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد به تغییر سازمانی درآموزش و پرورش [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 170-185]

 • مفاخری، عبدالله هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 144-153]

 • منصوری، سیروس تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • موسوی، فروغ السادات مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 141-157]

ن

 • نظری، کامران طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 87-101]

و

ه

 • هاشمی، سکینه تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 198-213]

 • هراتیان، علی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 214-230]

ی