دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آ

 • آب روشن، مصطفی بازنمایی کلیشه‌های جنسیّتی در کتاب‌های فارسی دورۀ پنجساله ابتدایی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 7-40]

 • آهنچیان، محمد رضا تاثیر سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 191-218]

ا

 • ابراهیم پور، داوود بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-36]

 • ارجمندی، صدیقه بازنمایی کلیشه‌های جنسیّتی در کتاب‌های فارسی دورۀ پنجساله ابتدایی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 7-40]

 • امیدیان، فرانک بررسی نقش شورای معلمان در توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای دبیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 41-70]

 • اولادی قادیکلایی، اعظم سنجش رابطه تکالیف رشدی چرخه زندگی در خانواده طلاق و مشکلات عاطفی- رفتاری کودکان (مطالعه موردی دانش آموزان منطقه 12 آموزش وپرورش شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1394]

ب

 • بهروان، حسین جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-106]

پ

 • پسندیده، مهدی بررسی نقش شورای معلمان در توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای دبیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 41-70]

ت

 • توسلی، غلامعباس بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-36]

چ

 • چشمه، اکرم مسئولیت پذیری نوجوان و رابطه آن با شیوه های جامعه پذیری در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 103-130]

 • چلبی، مسعود بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-36]

 • چلبی، مسعود بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]

خ

 • خاوری، زهرا بررسی عوامل مؤثر بر تفکر انتقادی در بین دانش‌آموزان متوسطه شهر مشهد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 159-189]

 • خرم دل، سکینه بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-36]

 • خرم دل، سکینه بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]

د

 • دانایی، مجید بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-101]

 • دانایی، مجید جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-106]

ر

 • رجب زاده، مریم بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوة مدیریت تعارض در زندگی زناشویی [دوره 1، شماره 1، 1394]

 • رفیعی، محمدتقی تاثیر سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 191-218]

ز

 • زارع، بی‍ژن بررسی نقش سرمایه های فرهنگی و اقتصادی خانواده و نوع مدرسه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی منطقه 14 تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 37-69]

 • زبردست، یلدا عضویت در شبکه های اجتماعی و زضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش شهرستان جهرم [دوره 1، شماره 1، 1394]

 • زنجانی زاده، هما بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-101]

 • زنجانی زاده، هما بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-101]

س

 • سعیدی، علی اصغر مطالعۀ مقولات سیاست اجتماعی در کتب فارسی مقطع ابتدایی نظام آموزشی ایران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-142]

 • سفیری، خدیجه مسئولیت پذیری نوجوان و رابطه آن با شیوه های جامعه پذیری در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 103-130]

 • سلیمانی بشلی، محمد رضا چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 131-157]

 • سلیمی نژاد، مهدی بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-101]

 • سیدان، فریبا سنجش رابطه تکالیف رشدی چرخه زندگی در خانواده طلاق و مشکلات عاطفی- رفتاری کودکان (مطالعه موردی دانش آموزان منطقه 12 آموزش وپرورش شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1394]

ش

 • شارع پور، محمود چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 131-157]

 • شفیعی، فرزانه بررسی نقش سرمایه های فرهنگی و اقتصادی خانواده و نوع مدرسه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی منطقه 14 تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 37-69]

 • شهریان سگوندی، رضا بررسی نقش شورای معلمان در توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای دبیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 41-70]

غ

 • غفاری، غلام رضا عضویت در شبکه های اجتماعی و زضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش شهرستان جهرم [دوره 1، شماره 1، 1394]

ف

 • فروغ زاده، سیمین جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-106]

 • فروغ زاده، سیمین جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-106]

ق

 • قران کیش، فاطمه مطالعۀ مقولات سیاست اجتماعی در کتب فارسی مقطع ابتدایی نظام آموزشی ایران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-142]

 • قربان علیزاده، مژده هویت ملی در کتب درسی جامعه‌شناسی 1 و2 [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 175-207]

ک

 • کمالی، افسانه بررسی عوامل مؤثر بر تفکر انتقادی در بین دانش‌آموزان متوسطه شهر مشهد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 159-189]

 • کیان، مریم مقایسۀ نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 139-174]

 • کیان، مریم مقایسۀ نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 139-174]

م

 • متین، نعمت‌الله ضرورت‌ مشارکت در آموزش و پرورش: کاستی‌ها و راهکارها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 143-176]

ن

 • نظریان، زهرا بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 177-210]

 • نظریان، زهرا بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 177-210]

 • نوغانی، محسن تاثیر سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 191-218]

ه

 • هاشمی، سیدضیاء هویت ملی در کتب درسی جامعه‌شناسی 1 و2 [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 175-207]