دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آ

 • آب روشن، مصطفی بازنمایی کلیشه‌های جنسیّتی در کتاب‌های فارسی دورۀ پنجساله ابتدایی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 7-40]

 • آذر، مرسا ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 52-62]

 • آرمند، محمد طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 218-229]

 • آریا پارسا، ماکان تحقیق آمیخته استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 83-94]

 • آزاد غلامی خسمخی، زهرا عوامل فردی و خانوادگیِ وندالیسم در دانش آموزان نوجوان با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه (مطالعۀ موردی: دانش آموزان 12 تا 17ساله) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]

 • آزادی، وحید بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی درک ‌شده بر قصد ‌خرید مصرف کننده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 181-197]

 • آزما، فریدون شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 26-37]

 • آزما، فریدون ارانه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • آزما، فریدون توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 256-277]

 • آقا حسینی، تقی شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 79-90]

 • آقاخانی، فاطمه ارائه مدل برنامه‌درسی مبتنی بر سرزندگی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 317-328]

 • آقایوسفی، علیرضا اعتبارسنجی سازه شجاعت تحصیلی اصیل در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 13-26]

 • آقایی، حکیمه مدل‌یابی معادلات ساختاری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی‌های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک‌شده در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 309-319]

 • آهنچیان، محمد رضا تاثیر سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 191-218]

 • آینه، معصومه بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی درک ‌شده بر قصد ‌خرید مصرف کننده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 181-197]

ا

 • اباذری، زینب شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 43-55]

 • ابراهیم پور، داوود بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-36]

 • ابراهیم پور، مجید مقایسه اثربخشی روان درمانی انگیزشی و درمان شناختی-رفتاری بر خود ناتوان‌سازی تحصیلی در نوجوانان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 329-340]

 • ابراهیمی، حیدر ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 165-177]

 • ابراهیمی، وحید رابطه تدریس تحول‌آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 123-132]

 • ابراهیمی بقا، داود ارائه الگوی توسعه صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 278-287]

 • ابراهیمی تبار، رزیتا طراحی الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم (مطالعه موردی مدیران مدارس استان اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 137-146]

 • ابراهیمی قوام، صغرا شناسایی شاخص‌های روانشناختی مدارس ایمن [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 67-78]

 • ابوالحسنی، سید رحیم سیاست و تولید علم بومی اجتماعی- انسانی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 316-335]

 • ابوالقاسمی، عباس مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار [(مقالات آماده انتشار)]

 • ابوالمعالی، خدیجه اثربخشی تلفیق آموزش خودتعیین‌گری و هنر بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]

 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 342-352]

 • ابویی اردکان، محمد فهم سوگیریهای تصمیم‌گیری مبتنی بر رویکرد علوم شناختی (مورد مطالعه: صنعت مشاوره مدیریت) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 57-71]

 • احتشامی، محمدرضا شناسایی و اعتبارسنجی مولفه‌های اصلی دوره‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد یادگیری معکوس فراترکیب و مصاحبه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • احدی، حسن اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 342-352]

 • احدی فر، شادی اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 366-375]

 • احسانپور، فاطمه بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • احقر، قدسی اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]

 • احقر، قدسی مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

 • احقر، قدسی طراحی الگوی راهبردهای یادگیری: یک پژوهش کیفی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 33-42]

 • احمدی، امینه واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان با رویکرد داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 95-106]

 • احمدی، حبیب بررسی تبیینی متوالی شکاف ارزش های فرهنگی بین مادران و دختران [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 99-112]

 • احمدی، رضا مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم‌آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 125-136]

 • احمدی، سید احمد طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدکودک‌های ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 172-184]

 • احمدی، غلامعلی شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 111-120]

 • احمدی، غلامعلی شناسایی مولفه‌ های جانشین ‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 230-241]

 • احمدی، محسن بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و جامعه پذیری سازمانی با سرمایه های روانشناختی (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی شهرستان سقز) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 181-190]

 • احمدی، مژگان مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 356-367]

 • احمدی، مسعود اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 205-214]

 • احمدی سرخونی، احسان تأثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه‌نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 413-430]

 • ادیب، یوسف بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

 • ادیب منش، مرزبان تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه دهم رشته ریاضی فیزیک با استفاده نظریه نمایش اجزای مریل [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 80-91]

 • ارجمندی، صدیقه بازنمایی کلیشه‌های جنسیّتی در کتاب‌های فارسی دورۀ پنجساله ابتدایی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 7-40]

 • اردلان، محمد رضا نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 103-113]

 • اردلان، محمد رضا رابطه ی رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری و روان-شناختی در معلّمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 41-56]

 • اردلان، محمدرضا تحلیل رابطه کانونی مدیریت دانش با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 102-113]

 • اردلان، محمدرضا اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی در مدارس شهرستان قروه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]

 • ارشادی چهارده، شیما اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری بر مدیریت زمان و هدف‌گذاری نوجوانان دختر [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 200-208]

 • ازکیا، مصطفی ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 165-177]

 • اژدری، پروین بررسی محتوای کتب حسابان مقطع متوسطه با رویکرد خلاصه‌سازی متن بر اساس منطق فازی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 43-52]

 • اژدری، میترا اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 178-189]

 • اسدزاده، حسن مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسدی، مهناز رابطه استفاده از شبکه های مجازی با سلامت روان و انزوا طلبی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 32-40]

 • اسکندری، حسین مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 141-157]

 • اسکندری، هانیه شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی: یک پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 299-308]

 • اسلامی، علی بررسی رابطه ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 52-62]

 • اسماعیل پور، حسن ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 215-223]

 • اسماعیل زاده قندهاری، محمدرضا مدل توسعه ای اقتصادی اجتماعی فوتبال ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 306-316]

 • اسماعیل شاد، بهرنگ بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 186-198]

 • اسماعیل نیا شیروانی، کامبیز پیش‌بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه‌های هوش هنری در دانش‌آموزان متوسطه اول استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 144-155]

 • اسماعیلی، رضا طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 256-277]

 • اسماعیلی، محمد‌رضا بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش آموزان: نقش مداخله-ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 230-240]

 • اسماعیلی، محمدرضا اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]

 • اسماعیلی شاد، بهرنگ تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 129-143]

 • اسماعیلی شاد، بهرنگ تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 128-141]

 • اسماعیلی شهمیرزادی، سیما حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-59]

 • اسمعیلی، علی اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG [(مقالات آماده انتشار)]

 • اشکان، ساناز اثربخشی آموزش برنامه دانش‌افزایی فراشناختی معلمان بر عملکرد تحصیلی و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 190-199]

 • اشکبوس، سمیرا ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 76-88]

 • اصغری، قربانعلی تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان جهت ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 376-398]

 • اصغری، نسیم بکارگیری مدل طراحی آموزشی عمومی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 300-318]

 • اصغری نژاد، سیمین بررسی تاثیر آموزش مهارت های جرات مندی با افسردگی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 288-304]

 • اصغری نژاد، سیمین بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با سبک گرایش معلمان به تدریس در مقطع ابتدایی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 198-210]

 • اصلانی، عفت ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم (مطالعه موردی: مدارس متوسط دوم استان البرز) [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-12]

 • اصل مرز، فریبرز بررسی وجه اختلاف ارزش های مشابه خانه و مدرسه از منظر مطالعات اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 79-87]

 • اصل مرز، فریبرز نقش خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو بر ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی دبیرستان‌ های دخترانه دولتی آبدانان) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 26-37]

 • اصل مرز، فریبرز بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]

 • اطهری، زینب السادات واکاوی عوامل فزاینده و کاهنده مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 25-42]

 • اعتماد اهری، علاء الدین مدلسازی معادلات ساختاری رابطه بین سرمایه روان شناختی با صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی بامیانجیگری فرهنگ سازمانی در مدارس شهرستان دماوند [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 233-244]

 • اعتماد اهری، علاءالدین ارائه مدل برنامه‌درسی مبتنی بر سرزندگی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 317-328]

 • اعتماد اهری، علاالدین طراحی مدل رهبری عدالت محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکردی مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]

 • اعراب شیبانی، خدیجه اثربخشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه‌های خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 147-157]

 • اعظم آزاده، منصوره بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشویی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-35]

 • اعظمی، محسن بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی درک ‌شده بر قصد ‌خرید مصرف کننده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 181-197]

 • اعلائی، پری واکاوی عوامل فزاینده و کاهنده مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 25-42]

 • افتخار صعادی، زهرا اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 178-189]

 • افراسیابی، رویا اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 217-228]

 • افراسیابی، زینب خاتون طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 247-264]

 • افراسیابی، زینب خاتون طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز [(مقالات آماده انتشار)]

 • افشار کرمانی، مژده بررسی محتوای کتب حسابان مقطع متوسطه با رویکرد خلاصه‌سازی متن بر اساس منطق فازی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 43-52]

 • افضلی، افشین رابطه ی رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری و روان-شناختی در معلّمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 41-56]

 • افکانه، صغری تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 112-120]

 • افکانه، صغری شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی [(مقالات آماده انتشار)]

 • افکانه، صغری بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 71-82]

 • اکبرپور، امین ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اکبری، احمد طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت [دوره 9، شماره 1، 1402]

 • اکبری، بهمن بررسی رابطه تصویر بدنی و باورهای وسواسی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 172-188]

 • اکبری، بهمن مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار [(مقالات آماده انتشار)]

 • اکبری، پیمان طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 87-101]

 • اکبری، پیمان شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور با روش AHP [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]

 • اکبری، سمیه بررسی رابطه یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان: مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 170-179]

 • اکبری، معصومه مطالعه نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی البرز بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 277-286]

 • اکبری مقدم، بیت اله طراحی الگو تاثیر حالات روان شناختی بر وفاداری کارکنان سازمان آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 150-165]

 • اکرامی، محمود اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 103-112]

 • الهی نژاد، زینب طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 406-430]

 • الوندی، سجاد ویژگی های روان سنجی مقیاس خودتفسیری : ساختار عاملی، پایایی و روایی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]

 • امام جمعه، فرهاد ارائة مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش آموزان دورة ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بوشهر) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 147-158]

 • امام دوست، زینب ارائه مدل ادراک مدیران مدارس از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای درجامعه مدرن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 221-231]

 • امامی خطبه سرا، زهرا مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 399-412]

 • امیدیان، فرانک بررسی نقش شورای معلمان در توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای دبیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 41-70]

 • امیر احمدی آهنگ، مهدی مدل ساختاری ارتباط میان استرس، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 97-106]

 • امیر مظاهری، امیر مسعود شناسایی و اولویت بندی ویژگیهای فردی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی موثر بر وضعیت کودکان یتیم خانه های تحت پوشش بهزیستی تهران پس از 18 سالگی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 334-344]

 • امیر مظاهری، مسعود تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 132-143]

 • امیرنژاد، قنبر بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 116-125]

 • امیرنژاد، قنبر بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]

 • امیری مجد، مجتبی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 158-169]

 • امینی، امین بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی از طریق آموزش نقش تعدیلی هوش هیجانی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 454-465]

 • امینی، زهرا الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش ‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]

 • امین یزدی، سید امیر هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • امینی هرندی، محمد امین طراحی مدل شاخص‌های شایستگی مدیران بازار سرمایه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 180-197]

 • انصاری، اکرم رابطه ابعاد شوک فرهنگی با روابط بین فردی در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • انصاری، محمد حسن بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 116-125]

 • انصاریان، فهیمه طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 218-229]

 • اولادیان، معصومه شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه گرندد تئوری (کیفی) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

 • اولادیان، معصومه ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 229-240]

 • اولادی قادیکلایی، اعظم سنجش رابطه تکالیف رشدی چرخه زندگی در خانواده طلاق و مشکلات عاطفی- رفتاری کودکان (مطالعه موردی دانش آموزان منطقه 12 آموزش وپرورش شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1394]

 • اویسی، لیلی نگرش جنسیتی و اثرات آن برمیزان سواد (مطالعه موردی :شهر خاش) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]

 • ایدر، نبی الله تأثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه‌نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 413-430]

 • ایدی، شیرین بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]

 • ایروانی، خدیجه اثربخشی آموزش حل مسئله بر کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 446-453]

 • ایروانی، لیلا اثربخشی آموزش حل مسئله بر کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 446-453]

 • ایمان، محمد تقی بررسی تبیینی متوالی شکاف ارزش های فرهنگی بین مادران و دختران [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 99-112]

 • ایمان زاده، الناز اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]

 • ایمان زاده، الناز بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش آموزان: نقش مداخله-ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 230-240]

 • ایمانی، محمد نقی طراحی الگوی ساختار سازمانی مبتنی بر شاخص‌های بهبود و توسعه آموزشی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 287-302]

 • ایمانی، محمدنقی ارائه مدل پیش‌بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 92-102]

 • ایمانی، محمدنقی شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 287-298]

 • ایمانی، محمدنقی بررسی عوامل تاثیرگذار و پیامدهای انطباق مدیریت ناب با نظام آموزش عالی کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 431-446]

 • ایمانی، محمدنقی شناسایی متغیرهای هنجاری و رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 352-361]

 • ایمانی، محمدنقی شناسایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش در قالب یک چارچوب مفهومی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 275-284]

 • ایمن ارشادی، افسانه ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 146-155]

ب

 • باانصاف، اسماعیل تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • باباخانی، وحیده اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]

 • باصری، احمد مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال [(مقالات آماده انتشار)]

 • باغدار دلگشا، علی سیر شکلگیری مدارس زنان در دوره مشروطه (با تأکید بر مطالبات اجتماعی زنان) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 91-110]

 • باقری، آرزو طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 47-56]

 • باقری، افسانه طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 47-56]

 • باقری، فریبرز مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 141-157]

 • باقری، مهدی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران آموزشی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 234-246]

 • باقری پناه، مریم بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • باقری کراچی، امین مقایسه خود تنظیمی دانش آموزان علاقه مند به سبک های مختلف بازی رایانه ای [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 48-55]

 • باقی مرقی، مریم واکاوی و رتبه بندی مولفه های شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک AHP [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 180-189]

 • بامنی مقدم، محمد طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 353-365]

 • بختیاری رمضانی، غلامرضا شناسایی ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 167-176]

 • بخشی پور، ابوالفضل مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 399-412]

 • بخشی زاده، سعید بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 194-203]

 • بدیع زاده، علی برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]

 • برجسته، حامد نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 266-276]

 • بردبار، مریم هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • برزگر، کلثوم ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 12-24]

 • برزگران، آزاده مطالعه نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی البرز بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 277-286]

 • برقی مقدم، جعفر ارائه الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی بر اساس ارزش‌های اجتماعی (مورد مطالعه دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 91-98]

 • برنا، محمد رضا اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 178-189]

 • بروغنی، نسرین بررسی عوامل تاثیرگذار و پیامدهای انطباق مدیریت ناب با نظام آموزش عالی کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 431-446]

 • بریمانی، ابوالقاسم رابطه تدریس تحول‌آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 123-132]

 • بستاکی، محمد درک تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت بدنی در ایام همه گیری کووید-19 (یک رویکرد پدیدارشناسانه) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 209-220]

 • بنداری، مهرداد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید (مطالعه موردی:دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 138-151]

 • بنیاد، لیلی نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 121-140]

 • بنیاد، لیلی نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 121-140]

 • بنیادی، پروین شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش (معلمان مقطع ابتدایی) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 332-341]

 • بهرام زاده، حسینعلی ارائه الگوی شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 319-331]

 • بهرامی، هادی ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 204-214]

 • بهروان، حسین جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-106]

 • بهمنی، علی مطالعه‌ی اثر سرمایه‌ی انسانی - فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 114-122]

 • بیاتی، محمدعلی ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 207-217]

 • بیانی، علی اصغر بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 277-286]

 • بیانی، علی اصغر طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 11-22]

 • بیک محمدی، حسن بررسی و تحلیل فعالیت گردشگری دهکده فرهنگی- تفریحی چادگان با رویکرد آینده نگری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 154-168]

 • بیگدلی، حسین مقایسه اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارسا، کوروش تاثیر فراهیجان بر تمایزیافتگی خود با واسطه گری خود شفقتی دانش آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 114-124]

 • پارسا معین، کورش شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پارسا معین، کوروش تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 112-120]

 • پاشاخانلو، نگارین شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 89-102]

 • پاشایی، سجاد بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 13-25]

 • پایان، علی تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • پرسته قمبوانی، فاطمه شناسایی ابعاد و مولفه‌های خودرهبری در اعضای هیات علمی با رویکرد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 292-305]

 • پرسش، سپیده شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 254-265]

 • پرموز، مهناز بررسی وضعیت مولفه های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 231-242]

 • پرموز، مهناز بررسی وضعیت مولفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه‌درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • پرهیزکاری، حدیث شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]

 • پسندیده، مهدی بررسی نقش شورای معلمان در توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای دبیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 41-70]

 • پناهی پور، ثنا ویژگی های روان سنجی مقیاس خودتفسیری : ساختار عاملی، پایایی و روایی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]

 • پنجه بند، سیدیوسف تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • پوربابادی، سمیه بررسی نتایج حاصل از رضایت مشتری بر تبلیغات شفاهی و وفاداری مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اهواز [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 184-196]

 • پور حسینی، ابراهیم ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 76-88]

 • پوردانش، سامر عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 186-200]

 • پورفلاحتی، علی اعتبارسنجی سازه شجاعت تحصیلی اصیل در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 13-26]

 • پورهاشمی، دانیال طراحی الگوی ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران [دوره 9، شماره 1، 1402]

 • پویامنش، جعفر اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 163-172]

 • پیرانی، ذبیح تدوین و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش مجازی دوره ابتدایی در شرایط همه‎‌گیری کووید-19 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 137-149]

 • پیرانی، ذبیح طراحی مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری اشتیاق تحصیلی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 325-336]

 • پیرانی، ذبیح اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص شهر همدان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 257-266]

 • پیرجمادی، سحر درک تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت بدنی در ایام همه گیری کووید-19 (یک رویکرد پدیدارشناسانه) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 209-220]

 • پیرخائفی، علیرضا نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین توانایی های شناختی با خردمندی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 262-273]

 • پیر مغان، افسانه مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 116-129]

 • پیروز، فرحناز شناسایی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز و بررسی وضعیت موجود در بین شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 178-192]

 • پیری، محمد رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 214-230]

 • پیری، محمد بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 56-67]

 • پیمانی زاد، حسین مدل توسعه ای اقتصادی اجتماعی فوتبال ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 306-316]

ت

 • تابش، سعید مدل‌سازی شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 255-264]

 • تاج بخش، غلام رضا بررسی کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آنها [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 61-90]

 • تاج زاد قهی، اشرف سادات رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارامدی با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 15-24]

 • تجاری، فرشاد ارائه مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 289-299]

 • تجری، علیرضا شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 26-37]

 • تجلی، پریسا مدل ‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 101-110]

 • تجلی، مهسا مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال [(مقالات آماده انتشار)]

 • ترابی، احمد بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • ترکان، هاجر اثربخشی آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ترکمان، فرح مدل‌یابی شادابی اجتماعی بر اساس حمایت و سلامت اجتماعی با میانجی‌گری رضایت از زندگی در معلمان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 53-64]

 • ترکمنی، مرضیه روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 101-110]

 • تره باری، حافظ مدل یابی عوامل اثرگذار بر حسادت سازمانی در کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: استان های شمال غرب کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 143-156]

 • تعجبی، محمود بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و جامعه پذیری سازمانی با سرمایه های روانشناختی (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی شهرستان سقز) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 181-190]

 • تفرشی، سید محمد شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 100-115]

 • تفقدی زارع، سمیه مطالعه تطبیقی تقابل خطر در حقوق و جامعه شناسی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 278-288]

 • تقوایی، داوود اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص شهر همدان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 257-266]

 • تقوایی یزدی، مریم ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]

 • تقوایی یزدی، مریم تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 241-254]

 • تقوی، سید آرش رابطه بین خود قضاوتی با عزت نفس جنسی با نقش واسطه ای نشخوار خشم در زنان مبتلا به دیابت نوع A تهران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 160-171]

 • تقی پور، حسینعلی ارائه مدل برنامه آموزشی برای دانشگاه‌های نسل چهارم در ایران با رویکرد آمیخته [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 266-278]

 • تقی پور، حسینعلی بکارگیری استراتژی‌های منابع انسانی در طراحی مدل نوآوری رفتاری در سازمان کودکان استثنایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 337-348]

 • تقی زاده شیده، زهرا مدل ‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 101-110]

 • تمیمی، محمد بررسی نتایج حاصل از رضایت مشتری بر تبلیغات شفاهی و وفاداری مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اهواز [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 184-196]

 • تنهای رشوانلو، فرهاد روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 101-110]

 • تنهای رشوانلو، فرهاد مدل ساختاری ارتباط میان استرس، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 97-106]

 • تورانی، حیدر بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 194-203]

 • توسلی، غلامعباس بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-36]

 • تیزدست، طاهر رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 178-189]

 • تیمورنژاد، کاوه طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 353-365]

 • تیموری، امیر تدوین و مدل‌یابی معادلات ساختاری بی‌حوصلگی دانش‌آموزان بر اساس نظریه‌های ضمنی هوش، معنای زندگی و حمایت از خودمختاری ادراک‌شده [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-46]

ث

 • ثابت، مهرداد اثربخشی تلفیق آموزش خودتعیین‌گری و هنر بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]

 • ثناگوی محرر، غلامرضا اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب‌آوری دانش‌آموزان بهبود یافته از کووید (COVID-19) [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جاجرمی، محمود نقش باور های انگیزشی بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری انواع جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 134-146]

 • جباری، نگین پیش‌بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه‌های هوش هنری در دانش‌آموزان متوسطه اول استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 144-155]

 • جباری، نگین ارائه مدل ادراک مدیران مدارس از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای درجامعه مدرن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 221-231]

 • جباری، نگین ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 224-233]

 • جعفرزاده، اعظم تجربه زیسته اعضای هیأت علمی از تعامل استاد - دانشجو در محیط‌های دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 193-206]

 • جعفری، پریوش ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1002-1003]

 • جعفری، سکینه شناسایی مؤلفه‌های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران: یک پژوهش آمیخته [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 203-216]

 • جعفری، مهران مدل توسعه ای اقتصادی اجتماعی فوتبال ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 306-316]

 • جعفری، نعمت اله شناسایی شاخص‌های روانشناختی مدارس ایمن [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 67-78]

 • جعفری هرندی، رضا ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 190-202]

 • جلال آبادی، لیلا نگرش جنسیتی و اثرات آن برمیزان سواد (مطالعه موردی :شهر خاش) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]

 • جمالی، سیده خدیجه مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار [(مقالات آماده انتشار)]

 • جمهری، فرهاد رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 158-170]

 • جمهری، فرهاد رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 141-149]

 • جناآبادی، حسین تاثیر فراهیجان بر تمایزیافتگی خود با واسطه گری خود شفقتی دانش آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 114-124]

 • جنانی، حمید ارائه الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی بر اساس ارزش‌های اجتماعی (مورد مطالعه دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 91-98]

 • جهان، جواد طراحی مدل ارتباطی بین هوش اخلاقی با سرمایه اجتماعی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 174-183]

 • جهان، جواد بررسی نقش الگوی گفت و شنود ، همنوایی و الگوی ارتباطی در میزان خلاقیت  [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 39-48]

 • جهان، جواد تدوین مدل ارتباطی بین توانمند سازی و تعهد شغلی مطالعه موردی( معلمان تربیت بدنی مدارس [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-66]

 • جهانتابی نژاد، ستار مفهوم جامعه‌پذیری سازمانی و روش‌های نهادینه‌سازی آن [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-177]

 • جهانی، حوریه فهم سوگیریهای تصمیم‌گیری مبتنی بر رویکرد علوم شناختی (مورد مطالعه: صنعت مشاوره مدیریت) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 57-71]

 • جهانیان، رمضان شناسایی و تعیین روابط ارکان و مولفه‌های دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 221-232]

 • جهانیان، رمضان شناسایی ابعاد و مولفه‌های خودرهبری در اعضای هیات علمی با رویکرد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 292-305]

 • جوادی یگانه، محمد رضا شناسایی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز و بررسی وضعیت موجود در بین شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 178-192]

 • جورابلو، مسعود ارائه مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 289-299]

 • جوزن، آذر اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب‌آوری دانش‌آموزان بهبود یافته از کووید (COVID-19) [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چرابین، مسلم طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت [دوره 9، شماره 1، 1402]

 • چراغعلی، محمودرضا طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 406-430]

 • چشمه، اکرم مسئولیت پذیری نوجوان و رابطه آن با شیوه های جامعه پذیری در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 103-130]

 • چلبی، مسعود بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-36]

 • چلبی، مسعود بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]

 • چناری، علیرضا ارائه مدل فرهنگ نوآورانه سازمانی بر اساس سبک رهبری تحول‌گرا با میانجی اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 345-355]

 • چناری، علیرضا بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 71-82]

 • چنگیزی، منصوره پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 99-110]

 • چیت ساز، محمد علی تأثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه‌نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 413-430]

ح

 • حاج انزهایی، زهرا آزمون مدل تعامل هواداران، هویت هوادار و تصویر برند تیم های منتحب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 267-274]

 • حاجی انزهایی، زهرا تعیین سبک رهبری مدیران ورزشی در نظام آموزش‌وپرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی دبیران تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 380-394]

 • حافظی، حسین اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 103-112]

 • حافظی، فریبا بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 255-265]

 • حافظیان، مریم تأثیر سواد مالی مادران بر سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان (مورد مطالعه دانش آموزان دختر متوسطه اول) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 243-254]

 • حبی، محمد باقر مقایسه اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • حبیبی، شراره ارائه مدل فرهنگ نوآورانه سازمانی بر اساس سبک رهبری تحول‌گرا با میانجی اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 345-355]

 • حجاریان، محمدحسین جرم‌شناسی تأثیر آثار سینمایی بر اطفال و نوجوانان معارض با قانون [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 67-78]

 • حجازی، اسد بررسی اثربخشی بسته آموزشی مهارت ‌های یادگیری خودتنظیمی بر کاهش تعلل ورزی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 207-216]

 • حجتی، عبدالله شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی: یک پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 299-308]

 • حدیدچی، زهرا بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]

 • حسامی، سعیده سنجش رابطۀ تعادل بین نقش‌های خانوادگی و شغلی و کیفیت زندگی زنان شاغل درآموزش و پرورش شهر سنندج [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 71-104]

 • حسن پور، اکبر طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 87-101]

 • حسن پور، اکبر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور با روش AHP [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]

 • حسن پور، معصومه پیش‌بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه‌های هوش هنری در دانش‌آموزان متوسطه اول استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 144-155]

 • حسنپور، سکینه تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 209-220]

 • حسن‌پور امنیه، زهرا عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

 • حسن مرادی، نرگس شناسایی مولفه‌ های جانشین ‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 230-241]

 • حسن مرادی، نرگس شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 89-102]

 • حسنوند، فضل الله بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (حل‎مسئله و تصمیم گیری) بر هوش بین فردی، عشق به یادگیری و خودکنترلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 57-66]

 • حسین پور، احسان ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 144-159]

 • حسین زاده، بابک ارائه مدل فضیلت سازمانی دانشگاه ها ( مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 75-85]

 • حسین زاده، بابک ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره‌وری پژوهشی معلمان (مطالعه موردی آموزش‌و‌پرورش استان مازندران) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 242-254]

 • حسین زاده، بابک طراحی مدل تاثیر مدیریت تدریس پژوهش محور بر مدیریت فراشناخت با نقش میانجی جو حاکم سازمانی (مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش استان مازندران) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 215-230]

 • حسین قلی زاده، رضوان مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 116-129]

 • حسینمردی، علی اصغر رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 178-189]

 • حسینی، داود تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسینی، سیدرسول ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 229-240]

 • حسینی، سیده بتول سنتزپژوهی مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 23-32]

 • حسینی، محمد علی ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان: واکاوی ابعاد و مولفه ها با رویکرد کیفی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 190-206]

 • حسینی، میر داود بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 13-25]

 • حسینی ابریشمی، ملیحه رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی در دانشجویان: نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 187-198]

 • حسینی المدنی، سید علی رابطه استفاده از شبکه های مجازی با سلامت روان و انزوا طلبی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 32-40]

 • حسینیان، سیمین اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 366-375]

 • حسینی درونکلا، سیده زهرا ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 162-173]

 • حسینی درون کلایی، سیده زهرا طراحی مدل تاثیر مدیریت تدریس پژوهش محور بر مدیریت فراشناخت با نقش میانجی جو حاکم سازمانی (مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش استان مازندران) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 215-230]

 • حسینی زارعی، سید رضا شناسایی کارکنان خبره سازمان جهت آموزش سایر کارکنان با استفاده از روش دادهکاوی (مطالعه موردی: بانک صنعت معدن) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 232-244]

 • حسینی طبقدهی، لیلا ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 130-142]

 • حسینی گل افشانی، سید احمد تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات برگسترش کارافرینی در فضای مجازی (مطالعه موردی شرکت توسعه نرم افزار کارنو) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 126-140]

 • حسینی مهر، مصطفی بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • حسینی مهر، مصطفی بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

 • حسینی‌نژاد، سید مهدی تاثیر اقدامات مدیریت استعداد بر جانشین پروری معلمان با توجه به نقش میانجی حفظ استعداد در میان معلمان مدارس علوی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 431-438]

 • حشمتی، خدیجه واکاوی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی:‌ یک تحلیل کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 89-99]

 • حضرتی صومعه، زهرا شناسایی و اولویت بندی ویژگیهای فردی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی موثر بر وضعیت کودکان یتیم خانه های تحت پوشش بهزیستی تهران پس از 18 سالگی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 334-344]

 • حمیدی فر، فاطمه شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 43-55]

 • حمیدی فر، فاطمه شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 287-298]

 • حنیفی، فریبا الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش ‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 88-100]

 • حنیفی، فریبا بررسی وضعیت مولفه های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 231-242]

 • حنیفی، فریبا بررسی وضعیت مولفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه‌درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • حیدرزاده هنزائی، کامبیز برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]

 • حیدری، آرمان اینترنت، برنامه‌های ماهواره ای و هویت دینی (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-36]

 • حیدری، سید عباس ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 215-223]

 • حیدری سورشجانی، نسرین نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 103-113]

خ

 • خادملو، زینب تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 129-143]

 • خادملو، زینب تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 128-141]

 • خان محمد زاده، زهرا مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک‌های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 88-98]

 • خاوری، زهرا بررسی عوامل مؤثر بر تفکر انتقادی در بین دانش‌آموزان متوسطه شهر مشهد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 159-189]

 • ختائی، علیرضا رابطه بین خود قضاوتی با عزت نفس جنسی با نقش واسطه ای نشخوار خشم در زنان مبتلا به دیابت نوع A تهران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 160-171]

 • خجسته، سعیده رابطه شبکه های اجتماعی با سلامت روان و هویت ملی و دینی دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهرستان کرمان [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 99-112]

 • خدابخش، آرش ارائه مدل برنامه آموزشی برای دانشگاه‌های نسل چهارم در ایران با رویکرد آمیخته [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 266-278]

 • خداداد حسینی، مهرنوش اثربخشی آموزش برنامه دانش‌افزایی فراشناختی معلمان بر عملکرد تحصیلی و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 190-199]

 • خدادادی، فاطمه تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 177-186]

 • خدادادی، محمدرسول بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 13-25]

 • خرم دل، سکینه بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-36]

 • خرم دل، سکینه بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]

 • خروشی، مریم اثربخشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه‌های خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 147-157]

 • خروشی، مریم اثربخشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه‌های خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 150-157]

 • خزایی پول، سمیه تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 158-170]

 • خسروی، فاطمه اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی بر انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 89-101]

 • خسروی بابادی، علی اکبر سنتزپژوهی مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 23-32]

 • خضر زاده، کوثر واکاوی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی:‌ یک تحلیل کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 89-99]

 • خطیبی، اعظم بررسی رابطه ی سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان شهر مریوان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 118-132]

 • خطیر پاشا، کیومرث ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]

 • خلخالی، علی بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 194-203]

 • خلیلی، عبدالجواد رابطه فلات زدگی شغلی با آوای سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 159-168]

 • خنیفر، حسین فهم سوگیریهای تصمیم‌گیری مبتنی بر رویکرد علوم شناختی (مورد مطالعه: صنعت مشاوره مدیریت) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 57-71]

 • خوشبخت، نازنین رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-72]

 • خوشرو، زهره مدل‌یابی شادابی اجتماعی بر اساس حمایت و سلامت اجتماعی با میانجی‌گری رضایت از زندگی در معلمان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 53-64]

 • خوش نژاد، زهرا شناسایی و تعیین روابط ارکان و مولفه‌های دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 221-232]

 • خوشه مهری، گیتی حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-59]

 • خیراله پور، سارا پیش‌بینی استرس شغلی براساس ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی در مربیان ورزش شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]

د

 • داداش کریمی، یحیی شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی: یک پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 299-308]

 • دادخواه، توحید بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی در دو سازمان آموزشی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-70]

 • دارایی، مهری ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 76-88]

 • دارایی، مهری طراحی الگوی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور لرستان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 169-180]

 • دامنی، فریدون مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و معنادرمانی بر جهت‌گیری انگیزشی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 341-351]

 • دانایی، مجید بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-101]

 • دانایی، مجید جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-106]

 • دانش، حسین عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 186-200]

 • دانشمند، بدرالسادات تجربه زیسته اعضای هیأت علمی از تعامل استاد - دانشجو در محیط‌های دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 193-206]

 • داودی، رسول شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • داوودی رکن آبادی، ابولفض تاثیر ساحت زیبایی‌شناسی هنری مبتنی بر نمایش خلاق بر فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 199-208]

 • درتاج، فریبرز اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 342-352]

 • درخشانی، حامد ارائه الگوی عوامل کاهش نشاط معلمان:یک مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1000-1001]

 • دشت بزرگی، زهرا بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 255-265]

 • دشمن زیاری، اسفندیار ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

 • دل افروز، نرگس مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 356-367]

 • دلاور پور، محمدآقا ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی [(مقالات آماده انتشار)]

 • دلفان بیرانوند، آرزو عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-78]

 • دلفان بیرانوند، آرزو عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-78]

 • دلفان بیرانوند، آرزو عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی درسواد آموختگان دوره سوادآموزی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 54-65]

 • دلوی اصفهان، محمدرضا تحقیق آمیخته استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 83-94]

 • دهقان، حسین بررسی زمینه های خانوادگی موثر بر انتخاب رشته در دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 156-169]

 • دهقان زاده، احمد ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

 • دهقان زاده، سمانه شناسایی مؤلفه‌های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران: یک پژوهش آمیخته [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 203-216]

 • دوایی، مهدی سنتزپژوهی مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 23-32]

 • دوستی، مرتضی مدل‌سازی شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 255-264]

 • دیوکان، بهزاد ارائه مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 289-299]

ذ

 • ذکریایی، منیژه شناسایی چالش‌ها و شاخص‌های موثر در نگرش‌های کارآفرینی در محتوای کتب‌درسی ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 113-122]

ر

 • رئیسی سرتشنیزی، مجتبی مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم‌آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 125-136]

 • رادفر، رضا شناسایی کارکنان خبره سازمان جهت آموزش سایر کارکنان با استفاده از روش دادهکاوی (مطالعه موردی: بانک صنعت معدن) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 232-244]

 • ربانی، زهرا رابطه شادکامی با رشد اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان ابتدایی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 12-21]

 • ربیعی دولابی، مجید شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 89-102]

 • رجب زاده، مریم بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوة مدیریت تعارض در زندگی زناشویی [دوره 1، شماره 1، 1394]

 • رجب زاده، مریم بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشویی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-35]

 • رجب زاده، مریم بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 2، 1396]

 • رجبی فر، مهناز بررسی رابطه ی سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان شهر مریوان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 118-132]

 • رحمانی، اسماعیل تحلیل رابطه کانونی مدیریت دانش با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 102-113]

 • رحمانی، جهانبخش طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 256-277]

 • رحمانی، جهانبخش تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد شهروند جهانی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 27-36]

 • رحمانی خلیلی، احسان مدل‌یابی شادابی اجتماعی بر اساس حمایت و سلامت اجتماعی با میانجی‌گری رضایت از زندگی در معلمان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 53-64]

 • رحمتی، ندا اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 127-133]

 • رحیم پور، فاطمه طراحی الگوی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور لرستان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 169-180]

 • رحیمی، عبدالرحیم ارائة مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش آموزان دورة ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بوشهر) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 147-158]

 • رحیمیان بوگر، اسحق اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیر مولد تحصیلی دانش آموزان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]

 • رحیمی کیا، امین طراحی الگوی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور لرستان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 169-180]

 • رحیمی نیک، اعظم تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد ارزش آفرینی برای جامعه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-91]

 • رزاقی، پرویز اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیر مولد تحصیلی دانش آموزان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]

 • رزم، فاطمه بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 255-265]

 • رزمجو، محمد مهدی مقایسه خود تنظیمی دانش آموزان علاقه مند به سبک های مختلف بازی رایانه ای [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 48-55]

 • رستگار، فرشته مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی بامیانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دخترمتوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 299-309]

 • رستمانه نجف آبادی، ناهید تدوین الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وبرنامه درسی ملی در آموزش و پرورش ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 166-177]

 • رستمی، امیرمسعود اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 342-352]

 • رسولی، سوسن ارائه الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی بر اساس ارزش‌های اجتماعی (مورد مطالعه دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 91-98]

 • رسولی، سیده عصمت ارائه الگوی مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر آموزش های آنلاین برای نوجوانان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 265-276]

 • رشیدی، ذوالفقار بررسی عوامل تاثیرگذار و پیامدهای انطباق مدیریت ناب با نظام آموزش عالی کشور [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 431-446]

 • رشیدی، مهدی طراحی مدل شاخص‌های شایستگی مدیران بازار سرمایه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 180-197]

 • رضائی، امین تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد شهروند جهانی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 27-36]

 • رضائی، حمید بررسی نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی در ارتباط بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا معلمان تربیت بدنی استان گلستان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 185-192]

 • رضائی، مهدیه ارزیابی آگاهی‌های بوم‌شناختی دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]

 • رضائی سیروس، سکینه ارائه مدل پیش‌بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 92-102]

 • رضا زاده، مهدیه طراحی مدل تاثیر مدیریت تدریس پژوهش محور بر مدیریت فراشناخت با نقش میانجی جو حاکم سازمانی (مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش استان مازندران) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 215-230]

 • رضا زاده بهادران، حمیدرضا تدوین و مدل‌یابی معادلات ساختاری بی‌حوصلگی دانش‌آموزان بر اساس نظریه‌های ضمنی هوش، معنای زندگی و حمایت از خودمختاری ادراک‌شده [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-46]

 • رضا قلی، حوریه تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 177-186]

 • رضایی، اکبر نقش تعدیل‌گری جنسیت در پیوند میان خودشیفتگی سالم و خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]

 • رضایی، علی محمد ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رضایی زاده، مرتضی پدیدارشناسی تجارب بی‌عدالتی آموزشی و پژوهشی دانشجویان مبتنی بر رویکرد قابلیت (مطالعه موردی: یک دانشگاه جامع دولتی در تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 39-51]

 • رضوی، لیلا بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • رضی دون چالی، میثم تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 241-254]

 • رفیعی، شبنم رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 158-170]

 • رفیعی، شبنم رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 141-149]

 • رفیعی، محمدتقی تاثیر سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 191-218]

 • رمضان نیا، فروغ ارائه مدل فرهنگ نوآورانه سازمانی بر اساس سبک رهبری تحول‌گرا با میانجی اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 345-355]

 • رمضانی باصری، عباس اینترنت، برنامه‌های ماهواره ای و هویت دینی (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-36]

 • رنجبر، مختار ارائه الگوی کیفیت برنامه درسی در دوره متوسطه (اول) شهر شیراز با تأکید بر رویکرد مجازی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 191-204]

 • رنجبری، راضیه ارزیابی آگاهی‌های بوم‌شناختی دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]

 • روزی بیدگلی، زهرا بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان های شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-138]

 • روستا، نگار مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

 • روشنی، عارفه تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد ارزش آفرینی برای جامعه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-91]

 • ریاحی، سجاد بررسی کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آنها [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 61-90]

 • ریاضی ماهر، مجید بررسی محتوای کتب حسابان مقطع متوسطه با رویکرد خلاصه‌سازی متن بر اساس منطق فازی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 43-52]

 • ریحانی، مریم ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره میانی کودکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زارع، بی‍ژن بررسی نقش سرمایه های فرهنگی و اقتصادی خانواده و نوع مدرسه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی منطقه 14 تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 37-69]

 • زارع، بیژن بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی در دو سازمان آموزشی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-70]

 • زارع، بیژن عوامل سازمانی– مدیریتی مرتبط با میزان تعهد کاری معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 111-127]

 • زارع، بیژن عوامل سازمانی– مدیریتی مرتبط با میزان تعهد کاری معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 111-127]

 • زارع، بیژن بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

 • زارعان دولت ابادی، محمد ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 190-202]

 • زارع شاه آبادی، اکبر نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 121-140]

 • زارعی نژاد، مریم بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • زاهد بابلان، عادل مدل یابی عوامل اثرگذار بر حسادت سازمانی در کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: استان های شمال غرب کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 143-156]

 • زاهدی‌پور، مسعود ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 229-240]

 • زبردست، یلدا عضویت در شبکه های اجتماعی و زضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش شهرستان جهرم [دوره 1، شماره 1، 1394]

 • زربخش بحری، محمد رضا رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 178-189]

 • زمانی، عباس ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 130-142]

 • زمانی، مهسا بررسی نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی در ارتباط بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا معلمان تربیت بدنی استان گلستان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 185-192]

 • زمانی، مینا اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 245-255]

 • زنجانی زاده، هما بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-101]

 • زنجانی زاده، هما بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-101]

 • زنجانی زاده، هما سیر شکلگیری مدارس زنان در دوره مشروطه (با تأکید بر مطالبات اجتماعی زنان) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 91-110]

 • زنده دل، احمد طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 174-184]

 • زنده دل، احمد طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت [دوره 9، شماره 1، 1402]

 • زنگنه، فیروزه طراحی مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری اشتیاق تحصیلی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 325-336]

 • زنگنه، محمد بررسی تبیینی متوالی شکاف ارزش های فرهنگی بین مادران و دختران [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 99-112]

 • زنگنه تبار، سجاد بررسی نقش الگوی گفت و شنود ، همنوایی و الگوی ارتباطی در میزان خلاقیت  [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 39-48]

 • زنگی، نجیب توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 256-277]

 • زیرو، هنری مطالعات فرهنگی و آموزش؛ از همسایگی تا همکاری [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 135-165]

س

 • ساکتی، پرویز طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 47-56]

 • ساکی، رضا شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش (معلمان مقطع ابتدایی) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 332-341]

 • سالمی، علی بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 13-25]

 • سبحانی، محبوبه بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 289-298]

 • سبک آرا، مجید طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 47-56]

 • سپیدنامه، بهروز عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

 • ستاری، صدر الدین طراحی الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم (مطالعه موردی مدیران مدارس استان اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 137-146]

 • ستوده اصل، نعمت اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 245-255]

 • ستوده مقدم، مریم طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت [دوره 9، شماره 1، 1402]

 • سجادی هزاوه، سید حمید تعیین سبک رهبری مدیران ورزشی در نظام آموزش‌وپرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی دبیران تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 380-394]

 • سجادی هزاوه، سید حمید آزمون مدل تعامل هواداران، هویت هوادار و تصویر برند تیم های منتحب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 267-274]

 • سرایی، علی اصغر نقش باور های انگیزشی بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری انواع جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 134-146]

 • سرمد سعیدی، سهیل شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید (مطالعه موردی:دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 138-151]

 • سرمدی، محمدرضا کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سعادتمند، زهره ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 109-121]

 • سعادتمند، زهره تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد شهروند جهانی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 27-36]

 • سعادتی شامیر، ابوطالب پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 99-110]

 • سعادتی شامیر، ابوطالب رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارامدی با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 15-24]

 • سعادتی شامیر، ابوطالب ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 204-214]

 • سعیدنیا، حمیدرضا برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]

 • سعیدی، پرویز مدل سازی ساختاری تفسیری مولفه های موثر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 15-28]

 • سعیدی، علی اصغر مطالعۀ مقولات سیاست اجتماعی در کتب فارسی مقطع ابتدایی نظام آموزشی ایران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-142]

 • سعیدی، هادی ارائه الگوی شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 319-331]

 • سعیدیان خوراسگانی، نرگس ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سفیری، خدیجه مسئولیت پذیری نوجوان و رابطه آن با شیوه های جامعه پذیری در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 103-130]

 • سلاجقه، سنجر شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 100-115]

 • سلاجقه، سنجر ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 207-217]

 • سلطانقلی، فرزانه اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی در مدارس شهرستان قروه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]

 • سلطانی، اصغر تجربه زیسته اعضای هیأت علمی از تعامل استاد - دانشجو در محیط‌های دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 193-206]

 • سلطانی، ایرج ارائه مدل شاخص های شایستگی مدیران در سازمان های آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 109-128]

 • سلطانی، زینت اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]

 • سلطانی، مریم اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر منطقه 5 تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-185]

 • سلیمان پور عمران، محبوبه بررسی رابطه ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 52-62]

 • سلیمان پور عمران، محبوبه اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 217-228]

 • سلیمان زاده، آمنه ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 162-173]

 • سلیمانی، توران طراحی الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم (مطالعه موردی مدیران مدارس استان اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 137-146]

 • سلیمانی، دانیال رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-72]

 • سلیمانی، نادر طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 72-85]

 • سلیمانی، نادر شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 395-405]

 • سلیمانی، نادر ارائه الگوی عوامل کاهش نشاط معلمان:یک مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1000-1001]

 • سلیمانی بشلی، محمد رضا چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 131-157]

 • سلیمی، لادن اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلیمی، لادن ارائه الگوی مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر آموزش های آنلاین برای نوجوانان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 265-276]

 • سلیمی، لادن طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلیمی، مهتاب شناسایی و تعیین روابط ارکان و مولفه‌های دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 221-232]

 • سلیمی، مهتاب شناسایی ابعاد و مولفه‌های خودرهبری در اعضای هیات علمی با رویکرد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 292-305]

 • سلیمی نژاد، مهدی بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-101]

 • سمیعی، روح الله طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش‌وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 266-276]

 • سمیعی، روح اله ارانه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سمیعی اصفهانی، علیرضا عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 186-200]

 • سهرابی، آزاده پیش بینی کیفیت زندگی پناهندگان ایرانی بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری امیدواری [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 123-132]

 • سودانی، منصور تجربه زیسته پسران نوجوان از ازدواج مجدد مادران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 279-291]

 • سورانی یانچشمه، رضا واکاوی و رتبه بندی مولفه های شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک AHP [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 180-189]

 • سوری، مریم شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • سیدان، فریبا سنجش رابطه تکالیف رشدی چرخه زندگی در خانواده طلاق و مشکلات عاطفی- رفتاری کودکان (مطالعه موردی دانش آموزان منطقه 12 آموزش وپرورش شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1394]

 • سیدان، فریبا سنجش رابطۀ تعادل بین نقش‌های خانوادگی و شغلی و کیفیت زندگی زنان شاغل درآموزش و پرورش شهر سنندج [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 71-104]

 • سید موسوی، کوثر سادات رابطه عملکرد خانواده با سبک تفکر در تربیت کودک [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 22-31]

 • سیدی نسب، سعید بکارگیری مدل طراحی آموزشی عمومی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 300-318]

 • سیفی، محمد بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]

 • سیفی زاده، علی اصغر بررسی ارتباط میان عامل‌های شخصیت، افسردگی و همدوستی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 25-39]

 • سینا، فاطمه صغری اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شادمهر، عذرا تأثیر سواد مالی مادران بر سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان (مورد مطالعه دانش آموزان دختر متوسطه اول) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 243-254]

 • شادیوند، سلمان نقش خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو بر ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی دبیرستان‌ های دخترانه دولتی آبدانان) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 26-37]

 • شارع پور، محمود چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 131-157]

 • شاهرودی، زهرا طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش‌وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 266-276]

 • شاهرودی، کامبیز مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 356-367]

 • شاه طالبی، بدری ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 190-202]

 • شاه طالبی، بدری تدوین الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وبرنامه درسی ملی در آموزش و پرورش ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 166-177]

 • شاه قاسمی، حمیدرضا بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 186-198]

 • شاه محمدی، نیره نقش مجلات رشد در ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 86-97]

 • شاهورانی سمنانی، احمد بررسی محتوای کتب حسابان مقطع متوسطه با رویکرد خلاصه‌سازی متن بر اساس منطق فازی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 43-52]

 • شاهورانی سمنانی، احمد ارائه الگوی توسعه صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 278-287]

 • شایگان، فریبا طراحی الگوی مدیریت هوش و استعداد برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 349-358]

 • شبانی، محمد قاسم اثربخشی آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبرنگی، اسماعیل بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]

 • شبیری، سید محمد ارزیابی آگاهی‌های بوم‌شناختی دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]

 • شجاعی، سامره شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 26-37]

 • شجاعی، سامره ارانه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شجاعی، سامره مدل سازی ساختاری تفسیری مولفه های موثر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 15-28]

 • شجاعی، سامره توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 256-277]

 • شجاعی، سامره طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 406-430]

 • شجاعی، علی اصغر ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 162-173]

 • شجاعی، علی اصغر ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره‌وری پژوهشی معلمان (مطالعه موردی آموزش‌و‌پرورش استان مازندران) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 242-254]

 • شرف، جمیله طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 113-124]

 • شرهانی، محمد علی بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

 • شرهانی، محمدعلی بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • شرهانی، محمدعلی بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • شریعتمداری، مهدی شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 43-55]

 • شریعتمداری، نرگس طراحی مدل رهبری عدالت محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکردی مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]

 • شریف زاده، محمد رضا تاثیر ساحت زیبایی‌شناسی هنری مبتنی بر نمایش خلاق بر فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 199-208]

 • شریفی، اصغر ارائه مدل پیش‌بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 92-102]

 • شریفی، اصغر طراحی مدل رهبری عدالت محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکردی مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]

 • شریفی، اصغر بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 289-298]

 • شریفی، اصغر شناسایی متغیرهای هنجاری و رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 352-361]

 • شریفی، اصغر شناسایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش در قالب یک چارچوب مفهومی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 275-284]

 • شریفی، طیبه مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم‌آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 125-136]

 • شریفی، معصومه شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 310-318]

 • شریفی راد، غلامرضا ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 63-75]

 • شریفی نویسی، منصوره شناسایی و اولویت بندی ویژگیهای فردی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی موثر بر وضعیت کودکان یتیم خانه های تحت پوشش بهزیستی تهران پس از 18 سالگی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 334-344]

 • شعاع کاظمی، مهرانگیز رابطه بین ابعاد شخصیتی، جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان متاهل دانشگاههای شهر تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 85-106]

 • شعبان نژاد، رضا طراحی الگو تاثیر حالات روان شناختی بر وفاداری کارکنان سازمان آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 150-165]

 • شعبانی، حسن طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • شعبانی، شیوا برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]

 • شفاهی، سعید بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 71-82]

 • شفیع زاده، حمید شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 310-318]

 • شفیع زاده، حمید طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 72-85]

 • شفیع زاده، حمید شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 395-405]

 • شفیع زاده، حمید ارائه الگوی عوامل کاهش نشاط معلمان:یک مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1000-1001]

 • شفیعی، فرزانه بررسی نقش سرمایه های فرهنگی و اقتصادی خانواده و نوع مدرسه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی منطقه 14 تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 37-69]

 • شکربیگی، علیرضا سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 173-183]

 • شکوهی، محمد جعفر مطالعه و واکاوی جنبه‌های تاثیرگذار برعملکرد سـازمانی معلمان در سال اول خدمت [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 128-140]

 • شکوهی، محمدجعفر واکاوی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 133-145]

 • شکیبایی فر، شهلا نقد روانشناختی سبک زندگی حضرت مریم(س) "با رویکردی به نظریه پنجگانه رولان بارت" [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 201-211]

 • شمالی اسکویی، آرزو ارائه مدل اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودگردان و سبک‌های تربیتی والدین با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 313-324]

 • شهبازی، شهرام طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 256-277]

 • شهرکی پور، حسن بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 289-298]

 • شهریاری احمدی، منصوره اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 205-214]

 • شهریان سگوندی، رضا بررسی نقش شورای معلمان در توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای دبیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 41-70]

 • شهنوازی، خدانظر بررسی تاثیر آموزش مهارت های جرات مندی با افسردگی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 288-304]

 • شهنوازی، خدانظر بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با سبک گرایش معلمان به تدریس در مقطع ابتدایی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 198-210]

 • شوقی، بهزاد شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 43-55]

 • شوقی، بهزاد نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین توانایی های شناختی با خردمندی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 262-273]

 • شیخانی، فاطمه روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 101-110]

 • شیوندی چلیچه، کامران بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (حل‎مسئله و تصمیم گیری) بر هوش بین فردی، عشق به یادگیری و خودکنترلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 57-66]

ص

 • صائمی، حسن بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 277-286]

 • صابر گرکانی، افسانه بررسی وضعیت مولفه های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 231-242]

 • صابر گرکانی، افسانه بررسی وضعیت مولفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه‌درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • صابر گرکانی، افسانه مدلسازی معادلات ساختاری رابطه بین سرمایه روان شناختی با صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی بامیانجیگری فرهنگ سازمانی در مدارس شهرستان دماوند [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 233-244]

 • صابر گرکانی، افسانه ارائه مدل برنامه‌درسی مبتنی بر سرزندگی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 317-328]

 • صابری، هایده ارائه مدل اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودگردان و سبک‌های تربیتی والدین با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 313-324]

 • صاحب الزمانی، محمد شناسایی ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 167-176]

 • صاحبدل، حسین مقایسه اثربخشی روان درمانی انگیزشی و درمان شناختی-رفتاری بر خود ناتوان‌سازی تحصیلی در نوجوانان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 329-340]

 • صادقلو، زهرا طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • صادقی، احمد اثربخشی آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صادقی، جمال مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی بامیانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دخترمتوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 299-309]

 • صادقی، جمال نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 266-276]

 • صادقی، جمال اثربخشی آموزش شکوفایی بر شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر چالوس) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 79-88]

 • صادقی، علیرضا طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • صادقی، علیرضا سنتزپژوهی مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 23-32]

 • صادقی، محمد مطالعه تطبیقی تقابل خطر در حقوق و جامعه شناسی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 278-288]

 • صادقی افجه، زهره مدل ‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 101-110]

 • صادقیان، منیر اثربخشی تلفیق آموزش خودتعیین‌گری و هنر بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]

 • صالح نژاد بهرستاقی، صابر ارائه الگوی مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر آموزش های آنلاین برای نوجوانان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 265-276]

 • صالحی، محمد ارتباط الگوی رفتاری غالب و سبک یادگیری ترجیحی با مؤلفه‌های کارآفرینانه فردی به‌ منظور ارائه مدل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 98-111]

 • صالحی، محمد شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 255-265]

 • صالحی، محمد رابطه ابعاد شوک فرهنگی با روابط بین فردی در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • صباحی، پرویز اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 245-255]

 • صباحی زاده، محمود طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 113-124]

 • صداقت، مستوره رابطه عملکرد خانواده با سبک تفکر در تربیت کودک [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 22-31]

 • صداقتی فرد، مجتبی ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره میانی کودکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • صدوقی، میترا بکارگیری استراتژی‌های منابع انسانی در طراحی مدل نوآوری رفتاری در سازمان کودکان استثنایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 337-348]

 • صدیقیان بید گلی، آمنه بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان های شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-138]

 • صفاریان همدانی، سعید ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 12-24]

 • صفامنش، پریسا شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صفرزاده، سحر اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 178-189]

 • صفرنواده، مریم طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 247-264]

 • صفرنواده، مریم طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز [(مقالات آماده انتشار)]

 • صفری، محمود شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه گرندد تئوری (کیفی) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

 • صفری، مریم بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 277-286]

 • صفری، مریم طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 11-22]

 • صمدزاده، مسعود تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات برگسترش کارافرینی در فضای مجازی (مطالعه موردی شرکت توسعه نرم افزار کارنو) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 126-140]

 • صمدی، معصومه طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 218-229]

 • صمدی، معصومه کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صیادی، سعید ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 207-217]

 • صیادی، فاطمه نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 121-140]

ض

 • ضامنی، فرشیده شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 255-265]

 • ضرغام حاجبی، مجید ارائه مدل روابط بین ادراک جو کلاس، خودتنظیمی، دانش اموزشی و اضطراب ریاضی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 320-333]

 • ضرغام حاجبی، مجید اعتبارسنجی سازه شجاعت تحصیلی اصیل در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 13-26]

 • ضرغامی، محمد حسین اعتبارسنجی سازه شجاعت تحصیلی اصیل در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 13-26]

 • ضیافر، سارا پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان شهر قزوین بر اساس مسئولیت پذیری و سبک‌های دفاعی در دانش آموزان دختر [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 108-117]

ط

 • طالع پسند، سیاوش اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیر مولد تحصیلی دانش آموزان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]

 • طاهرزاده، جلال رابطه فلات زدگی شغلی با آوای سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 159-168]

 • طبائی، سیده طیبه طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 72-85]

 • طبیعی، منصور بررسی تبیینی متوالی شکاف ارزش های فرهنگی بین مادران و دختران [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 99-112]

 • طرزی، محمد تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 112-120]

 • طلوعی اشلقی، عباس شناسایی کارکنان خبره سازمان جهت آموزش سایر کارکنان با استفاده از روش دادهکاوی (مطالعه موردی: بانک صنعت معدن) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 232-244]

 • طلیسچی، غلامرضا شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]

 • طهماسبی، حمید رضا ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 224-233]

 • طهماسبی، رضا فهم سوگیریهای تصمیم‌گیری مبتنی بر رویکرد علوم شناختی (مورد مطالعه: صنعت مشاوره مدیریت) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 57-71]

 • طهماسبی، ملوک طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدکودک‌های ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 172-184]

 • طهماسبی بلداجی، فاطمه رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-72]

 • طولابی، زینب شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]

ظ

 • ظهور پرونده، وجیهه بررسی ارتباط رهبری خدمتگزار و عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد به تغییر سازمانی درآموزش و پرورش [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 170-185]

 • ظهیری، فاطمه طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 11-22]

ع

 • عابد زاده، هادی واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان با رویکرد داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 95-106]

 • عابدینی، عیسی بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

 • عابدینی بلترک، میمنت تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • عاشقی، پگاه شناسایی متغیرهای هنجاری و رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 352-361]

 • عاشوری، تقی مدل‌سازی شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 255-264]

 • عباچی، مریم عوامل فردی و خانوادگیِ وندالیسم در دانش آموزان نوجوان با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه (مطالعۀ موردی: دانش آموزان 12 تا 17ساله) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]

 • عباس پور، عباس شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 157-166]

 • عباسپور اسفدن، ُسعید مقایسه اثربخشی روان درمانی انگیزشی و درمان شناختی-رفتاری بر خود ناتوان‌سازی تحصیلی در نوجوانان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 329-340]

 • عباس زاده، ناصر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 310-318]

 • عباسی، بدری مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 154-164]

 • عباسی، سمانه پیش‌بینی استرس شغلی براساس ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی در مربیان ورزش شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]

 • عباسی سروک، لطف اله طراحی الگوی ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران [دوره 9، شماره 1، 1402]

 • عبداللهی، عباس رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی در دانشجویان: نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 187-198]

 • عبدالمالکی، شهین تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 177-186]

 • عبدالمالکی، شهین مطالعه نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی البرز بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 277-286]

 • عبدالملکی، جمال نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 103-113]

 • عبدالملکی، جمال اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی در مدارس شهرستان قروه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]

 • عبدالملکی، شهریار طراحی مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری اشتیاق تحصیلی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 325-336]

 • عبدالهی، بیژن تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 27-38]

 • عبدالهی، مژگان شناسایی و تعیین روابط ارکان و مولفه‌های دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 221-232]

 • عبدوی، فاطمه بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 13-25]

 • عبدی، صباح نقش تعدیل‌گری جنسیت در پیوند میان خودشیفتگی سالم و خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]

 • عدالتیان شهریاری، جمشید تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی ایران با رویکرد آمیخته [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 217-229]

 • عراقیه، علیرضا ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

 • عرب زاده، مهدی نقش خود تفسیری در پیش بینی توانایی حل مساله اجتماعی دانشجویان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 169-180]

 • عرب زاده، مهدی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودتفسیری : ساختار عاملی، پایایی و روایی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]

 • عرفانی خانقاهی، مهشاد ارائه الگوی شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 319-331]

 • عزیزپور، لیدا ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 215-223]

 • عزیزی فارسانی، فائزه ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 109-121]

 • عطارد، عرفان مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 154-164]

 • عظیمی خطیبانی، سیده مرسده بررسی رابطه خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوارفکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 157-171]

 • عظیمی خطیبانی، سیده نرجس بررسی رابطه تصویر بدنی و باورهای وسواسی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 172-188]

 • عقیلی راد، سمیه بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • عقیلی راد، سمیه بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • عقیلی راد، سمیه بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

 • عقیلی راد، سمیه بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

 • علایی موسوی، سید کمال شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران آموزشی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 234-246]

 • علوی، حمیدرضا آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 13-26]

 • علوی، مهتاب تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 198-213]

 • علیجانی، فاطمه پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان شهر قزوین بر اساس مسئولیت پذیری و سبک‌های دفاعی در دانش آموزان دختر [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 108-117]

 • علیزاده، سعید واکاوی و رتبه بندی مولفه های شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک AHP [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 180-189]

 • علیزاده، مژده آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 13-26]

 • علیقلی، منصوره تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 38-50]

 • عمادیان، سیده علیا اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG [(مقالات آماده انتشار)]

 • عموپور، مسعود بررسی رابطه خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوارفکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 157-171]

 • عموپور، مسعود رابطه هوش هیجانی، کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 41-53]

غ

 • غضنفری، احمد مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم‌آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 125-136]

 • غضنفری، سکینه خاتون ارائه مدل رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 184-193]

 • غفاری، غلام رضا عضویت در شبکه های اجتماعی و زضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش شهرستان جهرم [دوره 1، شماره 1، 1394]

 • غلامحسین زاده، ام کلثوم تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان جهت ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 376-398]

 • غلامزاده، داریوش تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد ارزش آفرینی برای جامعه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-91]

 • غلامی، سعید بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 102-115]

 • غلامی، علی اصغر نقش خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو بر ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی دبیرستان‌ های دخترانه دولتی آبدانان) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 26-37]

ف

 • فاطمی، فاطمه السادات تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی (خوانداری) و هدیه‌های آسمان و علوم تجربی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مفاهیم اخلاقی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 68-79]

 • فتاحی، مجید ارتباط الگوی رفتاری غالب و سبک یادگیری ترجیحی با مؤلفه‌های کارآفرینانه فردی به‌ منظور ارائه مدل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 98-111]

 • فتحعلی زاده، معصومه رابطه بین ابعاد شخصیتی، جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان متاهل دانشگاههای شهر تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 85-106]

 • فتحی ورنوسفادرانی، لیلا طراحی الگوی راهبردهای یادگیری: یک پژوهش کیفی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 33-42]

 • فتحی ورنوسفادرانی، لیلا شناسایی و اعتبارسنجی مولفه‌های اصلی دوره‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد یادگیری معکوس فراترکیب و مصاحبه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • فدوی، محبوبه سادات تدوین الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وبرنامه درسی ملی در آموزش و پرورش ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 166-177]

 • فدوی، محبوبه سادات شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 79-90]

 • فرج پور نیری، سپیده پیش‌بینی نگرش به رفتار بزهکارانه بر اساس فرسودگی تحصیلی، اضطراب، استرس و افسردگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 38-47]

 • فردین، محمد علی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب‌آوری دانش‌آموزان بهبود یافته از کووید (COVID-19) [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرمانبر، فریبا اثربخشی طرح‌واره درمانی بر دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، تمایزیافتگی خود، ذهنی سازی و حساسیت به طرد در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 245-261]

 • فرهادی ورمز آبادی، شهلا مطالعه نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی البرز بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 277-286]

 • فرهت، بنفشه ارائة مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش آموزان دورة ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بوشهر) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 147-158]

 • فرهناک، ماندانا ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 29-40]

 • فروغ زاده، سیمین جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-106]

 • فروغ زاده، سیمین جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-106]

 • فضل اللهی قمشی، سیف الله شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش (معلمان مقطع ابتدایی) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 332-341]

 • فضلی، یدالله تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 27-38]

 • فقیه آرام، بتول طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • فلاح، وحید ارائه مدل فضیلت سازمانی دانشگاه ها ( مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 75-85]

 • فلاح، وحید ارائه مدل رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 184-193]

 • فلاح، وحید مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی بامیانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دخترمتوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 299-309]

 • فلاح، وحید رابطه ابعاد شوک فرهنگی با روابط بین فردی در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • فلاح، وحید اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان [(مقالات آماده انتشار)]

 • فلاح، وحید طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • فلاح منش، الهام اثربخشی آموزش خودنظم بخشی هیجانی بر ادراک شایستگی و رضایتمندی دانش آموزان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 78-88]

 • فلاح نوش آبادی، مهدی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 157-166]

 • فلاحی، مهدی ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فهیم دوین، حسن مدل توسعه ای اقتصادی اجتماعی فوتبال ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 306-316]

 • فولاد، مریم مدل‌یابی معادلات ساختاری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی‌های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک‌شده در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 309-319]

 • فیروزی سوره، راضیه تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 132-143]

 • فیضی، ایوب تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 27-38]

ق

 • قادری، مصطفی طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 256-277]

 • قادری، مصطفی طراحی و اعتباریابی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 133-142]

 • قادری شیخی آبادی، مریم رابطه رهبری تحول آفرین با خلاقیت با میانجی گری یادگیری سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 15-25]

 • قاسم پور، زهرا بکارگیری مدل طراحی آموزشی عمومی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 300-318]

 • قاسم زاده، زهرا مقایسه اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 366-375]

 • قاسم زاده، فرزاد تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی ایران با رویکرد آمیخته [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 217-229]

 • قاسمی، ابوذر تدوین و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش مجازی دوره ابتدایی در شرایط همه‎‌گیری کووید-19 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 137-149]

 • قاسمی، بهروز شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید (مطالعه موردی:دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 138-151]

 • قاسمی، بهروز تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 38-50]

 • قاسمی، سهرابعلی اثربخشی آموزش شکوفایی بر شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر چالوس) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 79-88]

 • قاسمی، مسعود اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 205-214]

 • قاسمیزاد، علیرضا شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 254-265]

 • قباخلو، مریم شناسایی مولفه‌ های جانشین ‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 230-241]

 • قدمی، مجید مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

 • قدیمی، بهرام سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی ( مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه دوم شهر گلستان ) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]

 • قرائی، عاطفه روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 101-110]

 • قران کیش، فاطمه مطالعۀ مقولات سیاست اجتماعی در کتب فارسی مقطع ابتدایی نظام آموزشی ایران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 107-142]

 • قربان شیرودی، شهره رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 178-189]

 • قربان علیزاده، مژده هویت ملی در کتب درسی جامعه‌شناسی 1 و2 [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 175-207]

 • قربانی، علیرضا مدل یابی معادلات ساختاری سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

 • قربانی، محمود طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 174-184]

 • قصابی، ندا تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 209-220]

 • قلتاش، عباس ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 29-40]

 • قلعه نوی، فریبا هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قلمی، زهرا بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (حل‎مسئله و تصمیم گیری) بر هوش بین فردی، عشق به یادگیری و خودکنترلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 57-66]

 • قلی پور سلیمانی، علی مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 356-367]

 • قنبری، چمران شناسایی چالش‌ها و شاخص‌های موثر در نگرش‌های کارآفرینی در محتوای کتب‌درسی ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 113-122]

 • قنبری، سیروس رابطه رهبری تحول آفرین با خلاقیت با میانجی گری یادگیری سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 15-25]

 • قنبری، سیروس رابطه ی رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری و روان-شناختی در معلّمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 41-56]

 • قهرمانی، پروانه ارائه مدل روابط بین ادراک جو کلاس، خودتنظیمی، دانش اموزشی و اضطراب ریاضی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 320-333]

 • قهرمانی، مریم بررسی تأثیر ابعاد اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 28-40]

 • قورچیان، نادر قلی ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان: واکاوی ابعاد و مولفه ها با رویکرد کیفی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 190-206]

 • قورچیان، نادر قلی طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 113-124]

 • قورچیان، نادر قلی ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1002-1003]

 • قیداری، سمیرا پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]

ک

 • کارآمد، جلال اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان [(مقالات آماده انتشار)]

 • کارشکی، حسین هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاظم پور، اسماعیل بکارگیری استراتژی‌های منابع انسانی در طراحی مدل نوآوری رفتاری در سازمان کودکان استثنایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 337-348]

 • کاظمی، مریم سادات اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 163-172]

 • کاظمی پور، شهلا شناسایی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز و بررسی وضعیت موجود در بین شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 178-192]

 • کافی، سید موسی مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاوه، کیوان شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 79-90]

 • کاووسی، اسماعیل ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

 • کتابچی، منیره تأثیر وجدان کاری بر بازخورد کاری کادر آموزشی مقاطع متوسطه شهرستان گلپایگان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 199-215]

 • کثیر، صادق بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-120]

 • کثیر، صادق بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

 • کدیور، پروین تدوین و مدل‌یابی معادلات ساختاری بی‌حوصلگی دانش‌آموزان بر اساس نظریه‌های ضمنی هوش، معنای زندگی و حمایت از خودمختاری ادراک‌شده [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-46]

 • کرامتی، راضیه مدل ساختاری ارتباط میان استرس، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 97-106]

 • کرایی، امین تجربه زیسته پسران نوجوان از ازدواج مجدد مادران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 279-291]

 • کربلایی هرفته، صغری مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و معنادرمانی بر جهت‌گیری انگیزشی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 341-351]

 • کرپی، معصومه بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 160-173]

 • کردستانی، فرشته طراحی الگوی ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران [دوره 9، شماره 1، 1402]

 • کرد نوقابی، رسول عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-78]

 • کرد نوقابی، رسول عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی درسواد آموختگان دوره سوادآموزی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 54-65]

 • کرمی، حامد تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 198-213]

 • کرمی، علیمراد طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 218-229]

 • کریمی، احمد اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 103-112]

 • کریمی، علی طراحی مدل ارتباطی بین هوش اخلاقی با سرمایه اجتماعی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 174-183]

 • کریمی، علی تدوین مدل ارتباطی بین توانمند سازی و تعهد شغلی مطالعه موردی( معلمان تربیت بدنی مدارس [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-66]

 • کریمی، فریبا ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 52-62]

 • کریمی، مارال تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 158-170]

 • کریمی، محمد طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 174-184]

 • کریمی باغملک، آیت الله پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]

 • کریمی دشتکی، احمد مدل ساختاری اشتیاق به مدرسه بر اساس فرهنگ مدرسه با نقش میانجی جو کلاس و خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 303-312]

 • کریمی زاده، صمد بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 160-173]

 • کشاورز، منیره تأثیر اخلاق حرفه‎ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمند سازی شناختی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش منطقه ۵ شهر تهران) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 141-156]

 • کشاورز افشار، حسین مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

 • کشت‌ورز کندازی، احسان مطالعه و واکاوی جنبه‌های تاثیرگذار برعملکرد سـازمانی معلمان در سال اول خدمت [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 128-140]

 • کشت‌ورز کندازی، احسان واکاوی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 133-145]

 • کلانتری، سجاد ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره‌وری پژوهشی معلمان (مطالعه موردی آموزش‌و‌پرورش استان مازندران) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 242-254]

 • کمالپورخوب، ناصر نقش سکوت سازمانی در تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 133-145]

 • کمالپورخوب، ناصر تحلیل جامعه شناختی اولویت های تربیت شهروند مطلوب در اسناد رسمی و واقعیت اجتماعی مدرسه [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]

 • کمالی، افسانه بررسی عوامل مؤثر بر تفکر انتقادی در بین دانش‌آموزان متوسطه شهر مشهد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 159-189]

 • کمالی پور، ناصر ارانه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کنعانی پور، علی بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 102-115]

 • کهریزی، پروانه طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • کهن سال جاجرم، جواد اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 217-228]

 • کوسلی، فرشته نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 266-276]

 • کوشا، جعفر جرم‌شناسی تأثیر آثار سینمایی بر اطفال و نوجوانان معارض با قانون [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 67-78]

 • کوکبی رحمان، ابراهیم اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص شهر همدان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 257-266]

 • کیاپور، آزاده نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 266-276]

 • کیان، مریم مقایسۀ نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 139-174]

 • کیان، مریم مقایسۀ نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 139-174]

 • کیانپور، سعید رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 214-230]

 • کیومرثی، فیروز اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری بر مدیریت زمان و هدف‌گذاری نوجوانان دختر [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 200-208]

گ

 • گرجی، محمدباقر طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش‌وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 266-276]

 • گل افروز، متین بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 189-200]

 • گلزاری، زینب شناسایی و اعتبارسنجی مولفه‌های اصلی دوره‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد یادگیری معکوس فراترکیب و مصاحبه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • گلزاری مقدم، نجمه مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-153]

 • گودرزی، حسنیه طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 11-22]

 • گودرزی، محمدرضا ارائه مدل شاخص های شایستگی مدیران در سازمان های آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 109-128]

 • گودرزی، محمود بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 122-136]

 • گوران شورکچالی، سلاله ارائه مدل فضیلت سازمانی دانشگاه ها ( مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 75-85]

 • گیوکی، ابراهیم ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 207-217]

ل

 • لاله، جواد مدلسازی معادلات ساختاری رابطه بین سرمایه روان شناختی با صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی بامیانجیگری فرهنگ سازمانی در مدارس شهرستان دماوند [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 233-244]

 • لشکری، نادیا شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 255-265]

 • لطفی عظیمی، افسانه شناسایی شاخص‌های روانشناختی مدارس ایمن [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 67-78]

 • لعله ئی، سمانه رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان متوسطه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 92-107]

 • لهراسبی نیچکوهی، گلچهره بکارگیری استراتژی‌های منابع انسانی در طراحی مدل نوآوری رفتاری در سازمان کودکان استثنایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 337-348]

م

 • مؤمنی، حسن عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

 • مؤمنی مهموئی، حسین ارائه الگوی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 130-142]

 • ماردپور، علیرضا اثربخشی طرح‌واره درمانی بر دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، تمایزیافتگی خود، ذهنی سازی و حساسیت به طرد در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 245-261]

 • ماشینچی، علی اصغر شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 241-253]

 • ماشینچی، علی اصغر ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 29-40]

 • ماشینچی، علی اصغر ارائه الگوی کیفیت برنامه درسی در دوره متوسطه (اول) شهر شیراز با تأکید بر رویکرد مجازی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 191-204]

 • ماهی گیر، فروغ پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]

 • متین، نعمت‌الله ضرورت‌ مشارکت در آموزش و پرورش: کاستی‌ها و راهکارها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 143-176]

 • مجتبی زاده، محمد شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • محبی، علی طراحی الگوی مدیریت هوش و استعداد برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 349-358]

 • محبی اطاقوی، الهام ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 63-75]

 • محرابی، حمیرا ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

 • محسنی، ندا ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان: واکاوی ابعاد و مولفه ها با رویکرد کیفی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 190-206]

 • محقق دقیق، گلاره ارتباط الگوی رفتاری غالب و سبک یادگیری ترجیحی با مؤلفه‌های کارآفرینانه فردی به‌ منظور ارائه مدل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 98-111]

 • محمدجانی، صدیقه شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 241-253]

 • محمد خانی، کامران شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 97-108]

 • محمد داوودی، امیر حسین ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 63-75]

 • محمد داوودی، امیرحسین شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 97-108]

 • محمدزاده، علی نقش تعدیل‌گری جنسیت در پیوند میان خودشیفتگی سالم و خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]

 • محمدی، اکبر نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین توانایی های شناختی با خردمندی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 262-273]

 • محمدی، پروانه بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و جامعه پذیری سازمانی با سرمایه های روانشناختی (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی شهرستان سقز) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 181-190]

 • محمدی، محمود تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی ایران با رویکرد آمیخته [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 217-229]

 • محمدی، یاور تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه دهم رشته ریاضی فیزیک با استفاده نظریه نمایش اجزای مریل [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 80-91]

 • محمدی پور، محمد نقش باور های انگیزشی بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری انواع جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 134-146]

 • محمدی نژاد گنجی، علیرضا طراحی الگوی ساختار سازمانی مبتنی بر شاخص‌های بهبود و توسعه آموزشی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 287-302]

 • محمودزاده، سیدمجتبی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 157-166]

 • محمودی، احمد درک تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت بدنی در ایام همه گیری کووید-19 (یک رویکرد پدیدارشناسانه) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 209-220]

 • محمودی، ادریس مطالعه‌ی اثر سرمایه‌ی انسانی - فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 114-122]

 • محمودی، امیرحسین شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 287-298]

 • محمودی، امیرحسین ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

 • محمودی، مهدی کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مختاری بایع کلایی، مهران ارائه مدل برنامه آموزشی برای دانشگاه‌های نسل چهارم در ایران با رویکرد آمیخته [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 266-278]

 • مرادی، امید بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 122-136]

 • مرادی، بهاره بررسی نقش الگوی گفت و شنود ، همنوایی و الگوی ارتباطی در میزان خلاقیت  [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 39-48]

 • مرادی، جیران بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 122-136]

 • مرادی، شهریار عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-78]

 • مرادی، شهریار عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-78]

 • مرادی، شهریار عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی درسواد آموختگان دوره سوادآموزی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 54-65]

 • مرادی، معین سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 173-183]

 • مرادیان سرخکلایی، منور حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-59]

 • مرتضوی، زهرا رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 158-169]

 • مرعشیان، فاطمه سادات بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 255-265]

 • مروت، برزو بررسی زمینه های خانوادگی موثر بر انتخاب رشته در دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 156-169]

 • مستقیمی، محمود رضا توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 256-277]

 • مستقیمی، محمودرضا شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 26-37]

 • مستقیمی، محمودرضا طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 406-430]

 • مسعودی، شاهد مدل‌یابی معادلات ساختاری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی‌های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک‌شده در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 309-319]

 • مسلمی، زینب حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-59]

 • مشایخ، پری ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 144-159]

 • مشایخ، پری شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 254-265]

 • مشکی حسن آباد، محمد اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 103-112]

 • مصطفوی پور، شیما سادات آزمون مدل تعامل هواداران، هویت هوادار و تصویر برند تیم های منتحب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 267-274]

 • مظفری، حیدر طراحی الگوی مدیریت هوش و استعداد برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 349-358]

 • مظفریان لائین، فهیمه بررسی ارتباط رهبری خدمتگزار و عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد به تغییر سازمانی درآموزش و پرورش [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 170-185]

 • مظفری ‌زاده، سجاد جرم‌شناسی تأثیر آثار سینمایی بر اطفال و نوجوانان معارض با قانون [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 67-78]

 • مظلوم رهنی، علیرضا مطالعه تطبیقی تقابل خطر در حقوق و جامعه شناسی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 278-288]

 • معتدل، محمدرضا شناسایی کارکنان خبره سازمان جهت آموزش سایر کارکنان با استفاده از روش دادهکاوی (مطالعه موردی: بانک صنعت معدن) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 232-244]

 • معتمد، حمیدرضا ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 144-159]

 • معتمدی، حبیب اله بررسی و تحلیل فعالیت گردشگری دهکده فرهنگی- تفریحی چادگان با رویکرد آینده نگری [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 154-168]

 • معتمدی برآبادی، حوا کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • معجونی، حسین رابطه ی رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری و روان-شناختی در معلّمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 41-56]

 • معصومی نژاد، رضا واکاوی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی:‌ یک تحلیل کیفی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 89-99]

 • معظمی، مجتبی شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 111-120]

 • معظمی، مجتبی ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

 • معظمی، مجتبی واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان با رویکرد داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 95-106]

 • معنوی پور، داود ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره میانی کودکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • معینی کیا، مهدی مدل یابی عوامل اثرگذار بر حسادت سازمانی در کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: استان های شمال غرب کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 143-156]

 • مفاخری، عبدالله هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 144-153]

 • مفاخری، عبدالله هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 142-150]

 • مقدس، موسی ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1002-1003]

 • مقیمی فیروز آباد، معصومه اثربخشی آموزش حل مسئله بر کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 446-453]

 • مکوند حسینی، شاهرخ اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 245-255]

 • مکوندی، فواد مفهوم جامعه‌پذیری سازمانی و روش‌های نهادینه‌سازی آن [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 171-177]

 • ملک‌زاده، محمد اثربخشی طرح‌واره درمانی بر دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، تمایزیافتگی خود، ذهنی سازی و حساسیت به طرد در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 245-261]

 • ملکی آوارسین، صادق طراحی و اعتباریابی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 133-142]

 • منادی، مرتضی پدیدارشناسی تجارب بی‌عدالتی آموزشی و پژوهشی دانشجویان مبتنی بر رویکرد قابلیت (مطالعه موردی: یک دانشگاه جامع دولتی در تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 39-51]

 • منصورنیا، راضیه شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه گرندد تئوری (کیفی) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

 • منصوری، سیروس تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • منطق، عبدالوحید ارائه الگوی کیفیت برنامه درسی در دوره متوسطه (اول) شهر شیراز با تأکید بر رویکرد مجازی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 191-204]

 • منظری توکلی، حمداله شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 100-115]

 • منظری توکلی، رضا اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • منیرپور، نادر ارائه مدل روابط بین ادراک جو کلاس، خودتنظیمی، دانش اموزشی و اضطراب ریاضی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 320-333]

 • مهاجروطن، محمود ارائه الگوی توسعه صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 278-287]

 • مهدی، مهدی پدیدارشناسی تجارب بی‌عدالتی آموزشی و پژوهشی دانشجویان مبتنی بر رویکرد قابلیت (مطالعه موردی: یک دانشگاه جامع دولتی در تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 39-51]

 • مهدیان، حسین مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 399-412]

 • مهدی زاده، امیر حسین طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • مهدی نژاد، ولی مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-153]

 • مهدی نژاد، ولی مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و معنادرمانی بر جهت‌گیری انگیزشی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 341-351]

 • مهدی نژاد گرجی، گلین اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG [(مقالات آماده انتشار)]

 • مهدیه، امید بررسی تأثیر ابعاد اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 28-40]

 • مهنی، امید بررسی رابطه یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان: مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 170-179]

 • مهنی، امید تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 27-38]

 • موسوی، اشرف السادات شناسایی ابعاد و مولفه‌های خودرهبری در اعضای هیات علمی با رویکرد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 292-305]

 • موسوی، رباب طراحی الگوی ساختار سازمانی مبتنی بر شاخص‌های بهبود و توسعه آموزشی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 287-302]

 • موسوی، سید یعقوب ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 165-177]

 • موسوی، فروغ السادات مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 141-157]

 • موسوی، میر نظیر عوامل سازمانی– مدیریتی مرتبط با میزان تعهد کاری معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 111-127]

 • موسوی، یعقوب تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 132-143]

 • موسوی کاشی، زهره تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 146-159]

 • موسوی کاشی، زهره تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 152-161]

 • موسی پور، نعمت الله طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 247-264]

 • موسی پور، نعمت الله طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز [(مقالات آماده انتشار)]

 • مومنی، حسن رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان متوسطه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 92-107]

 • مومنی، سجاد رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان متوسطه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 92-107]

 • مومنی، مریم بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 277-286]

 • میدانی، محمود مطالعه نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی البرز بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 277-286]

 • میرابراهیمی، سید علی عوامل فردی و خانوادگیِ وندالیسم در دانش آموزان نوجوان با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه (مطالعۀ موردی: دانش آموزان 12 تا 17ساله) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]

 • میر حسینی، سید ابوالقاسم رابطه شبکه های اجتماعی با سلامت روان و هویت ملی و دینی دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهرستان کرمان [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 99-112]

 • میرزالو، مهسا تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 146-159]

 • میرزالو، مهسا تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 152-161]

 • میرساردو، طاهره سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی ( مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه دوم شهر گلستان ) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 113-127]

 • میرنظامی، سید فرید تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 38-50]

ن

 • نادری، فرح بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 255-265]

 • نادی، محمد علی ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 52-62]

 • نادی، محمدعلی ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 109-121]

 • نادی خوراسگانی، محمدعلی ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ناصری، بهاره تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • ناصریان، جواد شناسایی چالش‌ها و شاخص‌های موثر در نگرش‌های کارآفرینی در محتوای کتب‌درسی ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 113-122]

 • ناطقی، فائزه مقایسه‌ی مولفه های تربیتی فلسفه‌ی نو عمل‌گرایی ریچارد رورتی با فلسفه‌ی تربیتی اسلام   [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 197-211]

 • ناطقی، فائزه بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]

 • ناطقی، فائزه تدوین و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش مجازی دوره ابتدایی در شرایط همه‎‌گیری کووید-19 [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 137-149]

 • ناظم، فتاح بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 160-173]

 • ناظم، فتاح ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم (مطالعه موردی: مدارس متوسط دوم استان البرز) [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-12]

 • نامور، یوسف مدل یابی عوامل اثرگذار بر حسادت سازمانی در کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: استان های شمال غرب کشور) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 143-156]

 • نامی، کلثوم ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 146-155]

 • نامی، کلثوم طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 113-124]

 • نبوی زاده، سیده زهرا شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 241-253]

 • نجاتی حسینی، سید محمود تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 132-143]

 • نجاتی حسینی، سیدمحمود تحلیل جامعه شناختی اولویت های تربیت شهروند مطلوب در اسناد رسمی و واقعیت اجتماعی مدرسه [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]

 • نجف زاده، محمد رحیم ارائه الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی بر اساس ارزش‌های اجتماعی (مورد مطالعه دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 91-98]

 • ندایی، طاهره تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 209-220]

 • نصیری، غلامرضا مدل سازی ساختاری تفسیری مولفه های موثر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 15-28]

 • نظری، خسرو نقش سکوت سازمانی در تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 133-145]

 • نظری، کامران طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 87-101]

 • نظری، کامران شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور با روش AHP [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]

 • نظریان، زهرا بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 177-210]

 • نظریان، زهرا بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 177-210]

 • نعمتی، محدثه ارائه مدل اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودگردان و سبک‌های تربیتی والدین با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 313-324]

 • نفر، زهرا تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی (خوانداری) و هدیه‌های آسمان و علوم تجربی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مفاهیم اخلاقی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 68-79]

 • نفر، زهرا بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (حل‎مسئله و تصمیم گیری) بر هوش بین فردی، عشق به یادگیری و خودکنترلی در دانش‌آموزان پسر [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 57-66]

 • نفر، فائزه تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی (خوانداری) و هدیه‌های آسمان و علوم تجربی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مفاهیم اخلاقی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 68-79]

 • نوحی، شهناز مدل‌یابی معادلات ساختاری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی‌های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک‌شده در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 309-319]

 • نورانی، محسن طراحی الگو تاثیر حالات روان شناختی بر وفاداری کارکنان سازمان آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 150-165]

 • نور رحمانی، محمد ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1002-1003]

 • نورمحمدیان، مژده مقایسه‌ی مولفه های تربیتی فلسفه‌ی نو عمل‌گرایی ریچارد رورتی با فلسفه‌ی تربیتی اسلام   [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 197-211]

 • نوری نوخندان، مهین طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 174-184]

 • نوغانی، محسن تاثیر سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 191-218]

 • نوغانی دخت بهمنی، محسن مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 116-129]

 • نیازآذری، کیومرث ارائه مدل ادراک مدیران مدارس از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای درجامعه مدرن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 221-231]

 • نیازآذری، کیومرث ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 224-233]

 • نیرومند، علیرضا طراحی الگوی راهبردهای یادگیری: یک پژوهش کیفی [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 33-42]

 • نیک بخش، رضا بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش آموزان: نقش مداخله-ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 230-240]

 • نیکبخش، رضا اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]

 • نیک پور، امین ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 207-217]

 • نیک منش، زهرا تاثیر فراهیجان بر تمایزیافتگی خود با واسطه گری خود شفقتی دانش آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 114-124]

 • نیک منش، زهرا مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-153]

 • نیک نامی، مصطفی شناسایی ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 167-176]

و

 • واشقانی فراهانی، فاطمه طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 353-365]

 • والا، رضا ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم (مطالعه موردی: مدارس متوسط دوم استان البرز) [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-12]

 • وثوقی مطلق، تکتم بررسی رابطه ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 52-62]

 • ودادی، احمد تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد ارزش آفرینی برای جامعه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-91]

 • ودادی، احمد تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 38-50]

 • وظیفه، آرزو ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 204-214]

 • وفایی فر، گلاویژ طراحی و اعتباریابی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 133-142]

 • وکیل الرعایا، یونس بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش‌وپرورش [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 277-288]

 • وکیلی، سمیرا اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 366-375]

 • وکیلی کرگانرود، مهتاب حمایت اجتماعی و سلامت عمومی معلمان زن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 37-59]

 • ولیزاده، سمیه تاثیر ساحت زیبایی‌شناسی هنری مبتنی بر نمایش خلاق بر فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 199-208]

ه

 • هادیان، زینت ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]

 • هادیان، زینت نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 368-379]

 • هادیان، سیده زهرا نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 368-379]

 • هادی پور، الهام شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 111-120]

 • هادی پور، عبادالله شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 97-108]

 • هاشمی، زهرا رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی در دانشجویان: نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 187-198]

 • هاشمی، سکینه تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 198-213]

 • هاشمی، سید احمد شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 241-253]

 • هاشمی، سید احمد ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 29-40]

 • هاشمی، سید احمد شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران آموزشی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 234-246]

 • هاشمی، سیدضیاء هویت ملی در کتب درسی جامعه‌شناسی 1 و2 [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 175-207]

 • هاشمی، سیدضیاء تحلیل جامعه شناختی اولویت های تربیت شهروند مطلوب در اسناد رسمی و واقعیت اجتماعی مدرسه [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]

 • هاشمیان، کیانوش اثربخشی تلفیق آموزش خودتعیین‌گری و هنر بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]

 • هاشمی مقدم، شمس الدین مقایسه‌ی مولفه های تربیتی فلسفه‌ی نو عمل‌گرایی ریچارد رورتی با فلسفه‌ی تربیتی اسلام   [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 197-211]

 • هانی اصل حیزانی، عباس مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک‌های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 88-98]

 • هراتیان، علی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 214-230]

 • هراتیان، علی بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 56-67]

 • هزاوه، مریم شناسایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش در قالب یک چارچوب مفهومی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 275-284]

 • هژبرنژاد، نوشا شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 287-298]

 • همایونی، علیرضا مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی بامیانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دخترمتوسطه اول [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 299-309]

 • همایونی، علیرضا اثربخشی آموزش شکوفایی بر شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر چالوس) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 79-88]

 • هوشیار، منوچهر تعیین سبک رهبری مدیران ورزشی در نظام آموزش‌وپرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی دبیران تربیت‌بدنی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 380-394]

ی

 • یاراحمدی، یحیی بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 122-136]

 • یازرلو، سمانه مدل یابی معادلات ساختاری سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

 • یزدا نپور، اسماعیل مطالعات فرهنگی و آموزش؛ از همسایگی تا همکاری [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 135-165]

 • یزدان شناس، مهدی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 157-166]

 • یزدانی، حمیدرضا فهم سوگیریهای تصمیم‌گیری مبتنی بر رویکرد علوم شناختی (مورد مطالعه: صنعت مشاوره مدیریت) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 57-71]

 • یعقوبی، علی عوامل فردی و خانوادگیِ وندالیسم در دانش آموزان نوجوان با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه (مطالعۀ موردی: دانش آموزان 12 تا 17ساله) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]

 • یمنی دوزی سرخابی، محمد پدیدارشناسی تجارب بی‌عدالتی آموزشی و پژوهشی دانشجویان مبتنی بر رویکرد قابلیت (مطالعه موردی: یک دانشگاه جامع دولتی در تهران) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 39-51]

 • یوسفی، محسن تجربه زیسته پسران نوجوان از ازدواج مجدد مادران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 279-291]

 • یوسفی خواه، عاطفه تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس مقطع دوم متوسطه‌ی شهر تهران [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 158-170]

 • یوسفی دوگوری، صغری رابطه هوش هیجانی، کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 41-53]

 • یوسفی سعید آبادی، رضا ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 12-24]

 • یوسفی سعید آبادی، سید رضا تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 241-254]

 • یوسفی سعیدآبادی، رضا ارائه مدل رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 184-193]

 • یوسفی سعیدآبادی، رضا تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان جهت ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 376-398]