دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2015.43657

چکیده

  مطالعه و بررسی پدیده­های انسانی ویژگی خاص علوم اجتماعی است و از آنجا که این پدیده­ها دارای ابعاد پیچیده و چندبعدی­اند، علوم اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه­ای در زندگی روزمره می­یابد. از این رو، مقالۀ حاضر درصدد است که زوایای پنهان ناکارآمدی مدرسان و متولیان امر آموزش علوم اجتماعی در ایران را تحلیل کند.   در این پژوهش، چالش­های اصلی آموزش علوم اجتماعی در ایران به شش دسته تقسیم‌بندی شدند: چالش­های مربوط به حوزۀ روش تدریس، سطح آموزش معلمان، ارزشیابی و شیوه­های آن در دروس علوم اجتماعی، ترغیب دانشجویان به تفکرات انتزاعی محض، یکسان­بودن نحوۀ آموزش علوم اجتماعی و علوم پایه، و ضعف تکنولوژی آموزشی.   در بخش نتیجه­گیری، با تأکید بر این امر که تقویت بینش جامعه ‌ شناختی در بهبود کیفیت آموزش علوم اجتماعی در ایران تأثیر مستقیم دارد، سه راهکار برای ایجاد و تقویت چنین بینشی ارائه شده­ است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges Facing the Teaching of Social Sciences in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Shrepour
  • Mohamm Soleimani

چکیده [English]

  The study of human phenomena is the specific characteristic of social sciences. Since the dimensions of these phenomena are complex and multidimensional, social sciences have specific position in everyday life. Therefore, the present paper seeks to explore the hidden dimensions of inefficiency of teaching of social sciences in Iran.   The main six challenges of teaching social sciences are identified as teaching methods, quality of teaching, evaluation, encouraging students to pure abstract thinking, dissimilarity of teaching methods in natural sciences and social sciences, and problems related to absence of educational technology.   At the end with the emphasis on sociological imagination, which may improve the quality of teaching of social sciences in Iran, three suggestions are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social sciences
  • teaching
  • teaching method
  • teaching challenges
  • sociological imagination