دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار ،گروه حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران‌.

5 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2020.255147

چکیده

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می‌گذارد و سطح معاش را به پایین­ترین حد خود می­کشاند که سبب می­شود دولت­ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت­ها و ایجاد بیمه­های اجتماعی سبب می­شود این­گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می­توان آن­ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه­ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده  قرار داد، در بسیاری از نظام­های حقوقی شناسایی شده‌‌اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است. پذیرش تقابل خطر این ایده را مطرح   می کند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمی تواند از فاعل زیان مطالبه خسارت کند. تقابل خطر یک عمل حقوقی یک جانبه است که بر قابلیت انتساب تقصیر به خوانده اثر می­گذارد و رافع تقصیر یا مانع ضمان است. در حقوق ایران نظریه تقابل خطر پذیرفته نشده است ولی در اجتماع این نظریه بسیار کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative study of Risk Confrontation in Law and Sociology in Iran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Tafaghodi Zare 1
  • Mohammad Sadeghi 2 3
  • Alireza Mazlum Rahni 4 5

1 Phd student, Department of private law,Qeshm Branch,Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

2 Assistant professor, Department of private law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.|Assistant professor, Department of law, University of Hormozgan, Bandar Abass, Iran.

3 Assistant professor, Department of private law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.|Assistant professor, Department of law, University of Hormozgan, Bandar Abass, Iran.

4 Assistant professor, Department of private law,Qeshm Branch,Islamic azad university, Qeshm, Iran.|Assistant professor, Department of law, Faculty of Humanities, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

5 Assistant professor, Department of private law,Qeshm Branch,Islamic azad university, Qeshm, Iran.|Assistant professor, Department of law, Faculty of Humanities, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

From the beginning of creation and creation of human communities until today, many dangers have threatened people's lives. Some of these risks leave such an economic impact and bring the level of livelihood to its lowest level that causes governments to feel responsible towards the victims and organize their efforts to manage these risks. The declaration of such responsibility by governments and the creation of social insurance cause such risks to take on a social color. Although examples of social risks, which can be classified into three categories of risks arising from professional life, physical risks and risks arising from family formation, have been identified in many legal systems, but the concept of social risk is still neglected. Acceptance of the opposite of risk raises the idea that when a person implicitly or explicitly accepts the risk of harm caused by another party, he cannot demand damages from the causer of the harm due to the harm caused. Countering the risk is a one-sided legal act that affects the ability to assign fault to the defendant, and is an absolver of fault or an obstacle to guarantee. In Iranian law, the theory of conflict of risk is not accepted, but this theory is widely used in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Confrontation
  • Rights
  • Sociology
  • Social Security