دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
طراحی مدل تفسیری-ساختاری جامع برای حذف شکاف دیجیتالی آموزش و پرورش در دوران همه گیری بحران کویید 19

مرتضی موسی خانی؛ سیده ریحانه هدایی پور؛ محمود مدیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.556041.1331

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدل حذف شکاف دیجیتالی در آموزش و پرورش با تاکید بر بحران همه گیری کویید 19 بوده است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی متغیرهای مدل و همچنین تعیین روابط علی بین متغیرهای مدل است. روش شناسی: این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی متغیرها، مولفه‌ها و شاخص‌های تحقیق با استفاده ...  بیشتر

رابطه فلات زدگی شغلی با آوای سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش

عبدالجواد خلیلی؛ جلال طاهرزاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 159-168

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.533336.1098

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه بین فلات­زدگی شغلی و آوای سازمانی کارکنان آموزش و پرورش بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه­ی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهر استان فارس در سال تحصیلی 400-1399 به تعداد 510 نفر که بر اساس جدول مورگان نمونه 220 نفری با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش

حیدر ابراهیمی؛ سید یعقوب موسوی؛ مصطفی ازکیا

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 165-177

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534752.1122

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان خصوصی‌سازی، بازاریابی استراتژیک و آموزشی آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال 1399 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 11 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش‌وپرورش

یونس وکیل الرعایا

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 277-288

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.133820.0

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش­وپرورش انجام شد.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل مدیران و کارشناسان سازمان آموزش­وپرورش استان سمنان در سال تحصیلی 99- 1398 و به تعداد 384 بوده است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 192 نفر برآورد و به ...  بیشتر

ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش

زینت هادیان؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث خطیر پاشا

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 56-67

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242031

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان مازندران بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در گروه پژوهش های توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران متخصص(شامل روسا، معاونین، کارشناسان و کارشناسان مسئول) اداره ی کل آموزش و پرورش استان مازندران بود  و براساس ...  بیشتر

ضرورت‌ مشارکت در آموزش و پرورش: کاستی‌ها و راهکارها

نعمت‌الله متین

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 143-176

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43672

چکیده
    چکیده   این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان «راه‌های گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش درسطح کشور» و به روش توصیفی و سندکاوی انجام شده است. در این پژوهش از مصاحبه سازمان‌یافته و روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. مهم‌ترین اهداف این مقاله شناسایی کاستی‌ها و موانع مشارکت در درون و بیرون از آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادهایی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش استان گیلان

زهرا نظریان؛ زهرا نظریان

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 177-210

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43673

چکیده
    چکیده   یکی از شاخه­های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم­گیری در توفیق و تعالی سازمان­ها دارد. از این­رو، پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان همبستگی میان ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش و فرهنگ­ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری به عنوان ابعاد سازمانی بر قابلیت­ها و انگیزش ­فردی کارکنان صورت پذیرفته ...  بیشتر

عضویت در شبکه های اجتماعی و زضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش شهرستان جهرم

غلام رضا غفاری؛ یلدا زبردست

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.22034/ijes.2015.43661

چکیده
       چکیده   در این مقاله عضویت در شبکه­های اجتماعی، سازوکاری برای رفاه و رضایت از زندگی در میان بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش تلقی شده است. داشتن روابط اجتماعی و مشارکت در فعالیت­های اجتماعی عامل مهمی در رضایت فرد سالمند محسوب می­شود که در مقیاسی وسیع­تر بخش مهمی از کیفیت زندگی این افراد را تعیین می­کند.  در این ...  بیشتر

عضویت در شبکه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش‌ و‌ پرورش شهرستان جهرم
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 15-20

https://doi.org/10.22034/ijes.2015.43665

چکیده
    عضویت در شبکه­های اجتماعی و رضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش­ و­ پرورش شهرستان جهرم   غلامرضا غفاری [1]   یلدا زبردست [2]   چکیده   در این مقاله عضویت در شبکه­های اجتماعی، سازوکاری برای رفاه و رضایت از زندگی در میان بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش تلقی شده است. داشتن روابط اجتماعی و مشارکت در فعالیت­های ...  بیشتر