دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم اجتماعی
طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

زهرا صادقلو؛ لادن سلیمی؛ وحید فلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1999748.1395

چکیده
  هدف: با توجه به رشد روزافزون استفاده از بازی‌های دیجیتال و غیردیجیتال، هدف این مطالعه طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان بود. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه مطالعه خبرگان و متخصصان برنامه‌درسی و بازی‌های آموزشی ...  بیشتر

علوم اجتماعی
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان با رویکرد داده بنیاد

هادی عابد زاده؛ امینه احمدی؛ مجتبی معظمی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003547.1416

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان می باشد.روش شناسی: روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی  می باشد و از نظر روش تحلیل با مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998-1990) اجرا گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از صاحب‌نظران در زمینه آموزش دانشگاهی و نخبگان دانشگاهی ...  بیشتر

علوم اجتماعی
اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیر مولد تحصیلی دانش آموزان

پرویز رزاقی؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.562062.1353

چکیده
  هدف: رفتارهای غیرمولد تحصیلی، رفتارهایی عمدی است که هنجارهای یک گروه یا سازمان را به خطر می‌اندازد و سلامت گروه یا سازمان را کاهش می‌دهد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیرمولد تحصیلی دانش‌آموزان بود.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌تجربی با ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌ های جانشین ‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت

مریم قباخلو؛ نرگس حسن مرادی؛ غلامعلی احمدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 230-241

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.545676.1226

چکیده
  هدف: جانشین‌پروری نقش مهمی در عملکرد آتی سازمان دارد. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های جانشین‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت بود.روش ‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجر مقطعی از نوع کمی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان مسئول حوزه منابع انسانی بانک تجارت استان تهران در سال ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران: یک پژوهش آمیخته

سمانه دهقان زاده؛ سکینه جعفری

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 203-216

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534732.1124

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه­های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران بود.روش شناسی: این پژوهش با رویکرد ترکیبی آمیخته اکتشافی انجام‌ شد. جامعه آماری بخش کیفی، متخصصان و اساتید دانشگاه­های سراسری کشور در حوزه حقوق شهروندی در سال 1399 بودند که 15 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

ارائه الگوی توسعه صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم

محمود مهاجروطن؛ احمد شاهورانی سمنانی؛ داود ابراهیمی بقا

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 278-287

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.705699

چکیده
  هدف: معلم از کلیدی‌ترین اجزای نظام آموزش‌وپرورش است و کارآمدی وی بر نظام آموزشی و تربیتی بسیار مؤثر است. لذا برنامه‌ریزی برای توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان یک ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی هرم چهاروجهی QMPTS4  به‌منظور ارتقاء صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم بود. وجه‌های این الگو شامل چهار حوزه آموزش ریاضی، ...  بیشتر

واکاوی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان

احسان کشت‌ورز کندازی؛ محمدجعفر شکوهی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 133-145

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43756

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان شیراز بود. روش: در پژوهش حاضر، از روش آزمایشی با طرح نیمه­آزمایشی پیش­آزمون-پس­آزمون و گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان پسر در حال تحصیل در هنرستان­های ناحیه دو شهر ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر

محمد حسن انصاری؛ قنبر امیرنژاد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 116-125

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43689

چکیده
  با توجه به این‌که توانمندی منابع انسانی در سازمان‌ها موجب می‌شود تا سازمان‌ها در دستیابی به اهدافشان موفق باشند و چابکی کارکنان از دغدغه‌های مهم سازمان‌هاست، شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان امری ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر خوزستان ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه های فرهنگی و اقتصادی خانواده و نوع مدرسه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی منطقه 14 تهران

بی‍ژن زارع؛ فرزانه شفیعی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 37-69

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43654

چکیده
    مطالعه و بررسی پدیده­های انسانی ویژگی خاص علوم اجتماعی است و از آنجا که این پدیده­ها دارای ابعاد پیچیده و چندبعدی­اند، علوم اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه­ای در زندگی روزمره می­یابد. از این رو، مقالۀ حاضر درصدد است که زوایای پنهان ناکارآمدی مدرسان و متولیان امر آموزش علوم اجتماعی در ایران را تحلیل کند.   در این پژوهش، چالش­های ...  بیشتر

چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران

محمود شارع پور؛ محمد رضا سلیمانی بشلی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 131-157

https://doi.org/10.22034/ijes.2015.43657

چکیده
    مطالعه و بررسی پدیده­های انسانی ویژگی خاص علوم اجتماعی است و از آنجا که این پدیده­ها دارای ابعاد پیچیده و چندبعدی­اند، علوم اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه­ای در زندگی روزمره می­یابد. از این رو، مقالۀ حاضر درصدد است که زوایای پنهان ناکارآمدی مدرسان و متولیان امر آموزش علوم اجتماعی در ایران را تحلیل کند.   در این پژوهش، چالش­های ...  بیشتر