دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان: واکاوی ابعاد و مولفه ها با رویکرد کیفی

ندا محسنی؛ محمد علی حسینی؛ نادر قلی قورچیان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 190-206

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.542036.1185

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل  ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان بود.روش شناسی: روش شناسی پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) و تحلیل مضمون کتب و مقالات مرتبط با موضوع بود. جامعه آماری 10 نفر از متخصصانی که در زمینه مدیریت آموزشی کار پژوهشی انجام داده و خبرگان و صاحب‌نظران ...  بیشتر

نقش خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو بر ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی دبیرستان‌ های دخترانه دولتی آبدانان)

فریبرز اصل مرز؛ علی اصغر غلامی؛ سلمان شادیوند

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 26-37

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43762

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تأثیرگذاری دو نهاد اساسی خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ متقابل آن دو در ارتقاء سلامت اجتماعی شدن زندگی دانش آموزان بود. روش: طرح پژوهشی این مطالعه به شیوۀ کیفی  و به روش تحلیل محتواء است که در دو سطح توصیف و تبیین در دبیرستان­های دخترانه دولتی رضوان، زینب و پروین شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام به تعداد ...  بیشتر

بررسی وجه اختلاف ارزش های مشابه خانه و مدرسه از منظر مطالعات اجتماعی

فریبرز اصل مرز

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 79-87

چکیده
  به طورکلی خانواده و مدرسه دو نهاد اساسی هستند که به کمک هم تعلیم و تربیت کودک را بر عهده داشته و زمینه های رشد و شکوفایی نسل جدید را فراهم می سازند. هیچ مدرسه ای نمی تواند بدون جلب نظر و کمک والدین در امر تربیت دانش آموزان مؤفق باشد و متقابلا" هیچ والدینی نیز نخواهند توانست بدون جلب نظر و همکاری اولیای مدرسه در امر تربیت و سازندگی دانش ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران

فروغ السادات موسوی؛ حسین اسکندری؛ فریبرز باقری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 141-157

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43691

چکیده
  زندگی خانوادگی با خطراتی گره خورده است که استمرار حیات خانوادگی و سلامت خانواده را مختل میکنند. یکی از این خطرها خیانت زناشویی است که مشکلات زیاد و آثار روانی بسیاری برای شخصی که مورد خیانت واقع شده است، در پی دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی دو روش درمانی، واقعیت درمانی و درمان هیجان مدار بر زنان خیانت دیده شهر تهران بود. ...  بیشتر