دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1399 (14) 
4. شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی

صفحه 43-55

زینب اباذری؛ مهدی شریعتمداری؛ فاطمه حمیدی فر؛ بهزاد شوقی


5. ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش

صفحه 56-67

زینت هادیان؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث خطیر پاشا


11. برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی

صفحه 125-137

شیوا شعبانی؛ علی بدیع زاده؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی


18. ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق

صفحه 204-214

آرزو وظیفه؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ هادی بهرامی