دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بازنمایی کلیشه‌های جنسیّتی در کتاب‌های فارسی دورۀ پنجساله ابتدایی

مصطفی آب روشن؛ صدیقه ارجمندی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 7-40

چکیده
    چکیده         در این مقاله، سعی شده است با تحلیل محتوای کتب درسی، موضوع تبعیض جنسی کشف، انتزاع، و به اشکال گوناگون مفهوم‌سازی شود، تا با حصول شناخت کاملی از این پدیدۀ تحقق‌یافته در متون درسی، مشخص شود که چگونه نظام آموزش و پرورش و نهاد مدرسه در ایران، کلیشه‌های جنسیتی بین دختر و پسر را بازتولید و در ذهنِ دانش‌آموز عادی‌سازی می‌کند؛ ...  بیشتر

بررسی نقش شورای معلمان در توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای دبیران

فرانک امیدیان؛ مهدی پسندیده؛ رضا شهریان سگوندی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 41-70

چکیده
    چکیده   این پژوهش، با هدف بررسی رابطۀ میزان مشارکت معلمان در تصمیم‌گیری‌های شورای معلمان با مهارت‌های حرفه‌ای معلمان مقطع متوسطه پسرانه شهرستان اندیمشک انجام پذیرفت. ‌ ‌ پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی _ پیمایشی بوده و فرضیه‌های پژوهش با روش همبستگی بررسی شده است. ‌‌جامعه تحقیق شامل کلیه دبیران عضو شورای معلمان مقطع متوسطه ...  بیشتر

جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد)

مجید دانایی؛ سیمین فروغ زاده؛ حسین بهروان؛ سیمین فروغ زاده

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 71-106

چکیده
    چکیده   در این پژوهش، معنای دوست دختر در بین پسران دبیرستانی شهر مشهد با استفاده از رویکرد معناکاوی و تفسیرگرایی بررسی شده است. داده‌های کیفی این پژوهش با استفاده از مصاحبۀ عمیق، بر اساس نمونه‌گیری هدفمند، با معیار اشباع نظری با ۸ تن از مشارکت‌کنندگانی که تجربه دوستی با جنس مخالف داشتند، به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با ...  بیشتر

مطالعۀ مقولات سیاست اجتماعی در کتب فارسی مقطع ابتدایی نظام آموزشی ایران

علی اصغر سعیدی؛ فاطمه قران کیش

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 107-142

چکیده
    چکیده   هدف پژوهش حاضر دستیابی به میزان طرح مقولات سیاست اجتماعی در کتاب ‌ های درسی، نوع شناختی که این کتب از سیاست اجتماعی به دانش‌آموزان می‌دهند و پاسخ‌دهی به این سؤال است که چه اصول و رهیافتی رسمی از سیاست اجتماعی در این کتاب‌ها وجود دارد. بدین منظور، به تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی به لحاظ مقولات سیاست اجتماعی ...  بیشتر

ضرورت‌ مشارکت در آموزش و پرورش: کاستی‌ها و راهکارها

نعمت‌الله متین

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 143-176

چکیده
    چکیده   این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان «راه‌های گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش درسطح کشور» و به روش توصیفی و سندکاوی انجام شده است. در این پژوهش از مصاحبه سازمان‌یافته و روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. مهم‌ترین اهداف این مقاله شناسایی کاستی‌ها و موانع مشارکت در درون و بیرون از آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادهایی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش استان گیلان

زهرا نظریان؛ زهرا نظریان

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1391، صفحه 177-210

چکیده
    چکیده   یکی از شاخه­های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم­گیری در توفیق و تعالی سازمان­ها دارد. از این­رو، پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان همبستگی میان ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش و فرهنگ­ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری به عنوان ابعاد سازمانی بر قابلیت­ها و انگیزش ­فردی کارکنان صورت پذیرفته است. این پژوهش ...  بیشتر