دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی رابطۀ بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان

غلامعباس توسلی؛ مسعود چلبی؛ داوود ابراهیم پور؛ سکینه خرم دل

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 1-36

چکیده
    در آموزش و پرورش دانش‌آموزان علاوه بر خواندن و نوشتن نیازمند یادگیری هنرِ زندگی کردن با یکدیگر و مهارت‌های لازم برای زندگی اجتماعی هستند و این باید در برنامه تحصیلی در نظر گرفته شود . آشنایی با این مهارت و عوامل تأثیر ‌ گذار بر آن می‌تواند اولین قدم برای هر نوع برنامه ‌ ریزی در این زمینه باشد. این مقاله تحقیقی در پی بررسی عوامل مؤثر ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه های فرهنگی و اقتصادی خانواده و نوع مدرسه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی منطقه 14 تهران

بی‍ژن زارع؛ فرزانه شفیعی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 37-69

چکیده
    مطالعه و بررسی پدیده­های انسانی ویژگی خاص علوم اجتماعی است و از آنجا که این پدیده­ها دارای ابعاد پیچیده و چندبعدی­اند، علوم اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه­ای در زندگی روزمره می­یابد. از این رو، مقالۀ حاضر درصدد است که زوایای پنهان ناکارآمدی مدرسان و متولیان امر آموزش علوم اجتماعی در ایران را تحلیل کند.   در این پژوهش، چالش­های اصلی ...  بیشتر

بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن

هما زنجانی زاده؛ هما زنجانی زاده؛ مجید دانایی؛ مهدی سلیمی نژاد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 71-101

چکیده
    این نوشتار با هدف بررسی ابعاد و میزان مشارکت خانواده‌ها در مدارس استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۷ و عوامل مؤثر بر میزان مشارکت خانواده‌ها با روش پیمایش انجام شده است و از نوع توصیفی - تبیینی است. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری والدین دانش آموزان استان خراسان رضوی است که با روش نمونه گیری طبقه ای ۶۰۲ نفر به ...  بیشتر

مسئولیت پذیری نوجوان و رابطه آن با شیوه های جامعه پذیری در خانواده

خدیجه سفیری؛ اکرم چشمه

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 103-130

چکیده
    این پژوهش به مطالعۀ مسئولیت­پذیری نوجوان با توجه به جامعه­پذیری در خانواده در دو گروه پسر و دختر می­پردازد. این مطالعه در بخش مسئولیت­پذیری و جامعه­پذیری از نظریات چلبی و پارسنز استفاده کرده است. مدل درنظرگرفته­شده شامل متغیرهای اصلی شیوه­های جامعه­پذیری (آموزش، تقلید و تلقین)، مسئولیت­پذیری والدین، جنسیت، و متغیرهای زمینه­ای ...  بیشتر

چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران

محمود شارع پور؛ محمد رضا سلیمانی بشلی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 131-157

چکیده
    مطالعه و بررسی پدیده­های انسانی ویژگی خاص علوم اجتماعی است و از آنجا که این پدیده­ها دارای ابعاد پیچیده و چندبعدی­اند، علوم اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه­ای در زندگی روزمره می­یابد. از این رو، مقالۀ حاضر درصدد است که زوایای پنهان ناکارآمدی مدرسان و متولیان امر آموزش علوم اجتماعی در ایران را تحلیل کند.   در این پژوهش، چالش­های اصلی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر تفکر انتقادی در بین دانش‌آموزان متوسطه شهر مشهد

افسانه کمالی؛ زهرا خاوری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 159-189

چکیده
    این مقاله، به بررسی عوامل مو ثر بر تفکر انتقادی در بین دانش­آموزان شهر مشهد می­ پردازد. در این پژوهش، بر اساس دیدگاه­های نظریه­پردازانی مانند: هابرماس، بوردیو، ویلیام پری، فریره، لیپمن، اینس و... شاخص‌های تأثیر­گذار بر تفکر انتقادی گزینش و بررسی شدند. این شاخص‌ها عبارت­اند از: گرایش­های تحصیلی، انتظارات ذهنی در دو بعد انتظارات ...  بیشتر

تاثیر سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه

محسن نوغانی؛ محمد رضا آهنچیان؛ محمدتقی رفیعی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 191-218

چکیده
    هدف این پژوهش تعیین سهم سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه است.   داده­های مورد نظر با استفاده از روش پیمایش، از بین کلیۀ دانش­آموزان دختر و پسر دورۀ پیش­دانشگاهی مدارس دولتی و غیر­دولتی شهر اصفهان جمع­آوری شده است که همگی داوطلب ورود به دانشگاه و متقاضی شرکت در آزمون سراسری ...  بیشتر