کلیدواژه‌ها = مدیران
تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان

دوره 14، شماره 2، آبان 1400، صفحه 27-38

10.22034/ijes.2021.530577.1058

یدالله فضلی؛ امید مهنی؛ ایوب فیضی؛ بیژن عبدالهی


ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم

دوره 14، شماره 2، آبان 1400، صفحه 63-75

10.22034/ijes.2021.534701.1121

الهام محبی اطاقوی؛ امیر حسین محمد داوودی؛ غلامرضا شریفی راد