کلیدواژه‌ها = اخلاق حرفه‌ای
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر ابعاد اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 28-40

10.22034/ijes.2020.43778

امید مهدیه؛ مریم قهرمانی


3. ارائه مدل ادراک مدیران مدارس از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای درجامعه مدرن

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 221-231

10.22034/ijes.2021.526340.1013

زینب امام دوست؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری