کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش

دوره 14، شماره 2، آبان 1400، صفحه 165-177

10.22034/ijes.2021.534752.1122

حیدر ابراهیمی؛ سید یعقوب موسوی؛ مصطفی ازکیا


ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش

دوره 13، شماره 2، آبان 1399، صفحه 56-67

10.22034/ijes.2021.242031

زینت هادیان؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث خطیر پاشا