دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش

حیدر ابراهیمی؛ سید یعقوب موسوی؛ مصطفی ازکیا

دوره 14، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 165-177

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534752.1122

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان خصوصی‌سازی، بازاریابی استراتژیک و آموزشی آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال 1399 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 11 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش‌وپرورش

یونس وکیل الرعایا

دوره 14، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 277-288

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.133820.0

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش­وپرورش انجام شد.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل مدیران و کارشناسان سازمان آموزش­وپرورش استان سمنان در سال تحصیلی 99- 1398 و به تعداد 384 بوده است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 192 نفر برآورد و به ...  بیشتر

ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش

زینت هادیان؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث خطیر پاشا

دوره 13، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 56-67

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242031

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان مازندران بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در گروه پژوهش های توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران متخصص(شامل روسا، معاونین، کارشناسان و کارشناسان مسئول) اداره ی کل آموزش و پرورش استان مازندران بود  و براساس ...  بیشتر

ضرورت‌ مشارکت در آموزش و پرورش: کاستی‌ها و راهکارها

نعمت‌الله متین

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 143-176

چکیده
    چکیده   این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان «راه‌های گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش درسطح کشور» و به روش توصیفی و سندکاوی انجام شده است. در این پژوهش از مصاحبه سازمان‌یافته و روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. مهم‌ترین اهداف این مقاله شناسایی کاستی‌ها و موانع مشارکت در درون و بیرون از آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادهایی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش استان گیلان

زهرا نظریان؛ زهرا نظریان

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 177-210

چکیده
    چکیده   یکی از شاخه­های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم­گیری در توفیق و تعالی سازمان­ها دارد. از این­رو، پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان همبستگی میان ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش و فرهنگ­ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری به عنوان ابعاد سازمانی بر قابلیت­ها و انگیزش ­فردی کارکنان صورت پذیرفته است. این پژوهش ...  بیشتر

عضویت در شبکه های اجتماعی و زضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش شهرستان جهرم

غلام رضا غفاری؛ یلدا زبردست

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391

چکیده
       چکیده   در این مقاله عضویت در شبکه­های اجتماعی، سازوکاری برای رفاه و رضایت از زندگی در میان بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش تلقی شده است. داشتن روابط اجتماعی و مشارکت در فعالیت­های اجتماعی عامل مهمی در رضایت فرد سالمند محسوب می­شود که در مقیاسی وسیع­تر بخش مهمی از کیفیت زندگی این افراد را تعیین می­کند.   ...  بیشتر

عضویت در شبکه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش‌ و‌ پرورش شهرستان جهرم
دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 15-20

چکیده
    عضویت در شبکه­های اجتماعی و رضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش­ و­ پرورش شهرستان جهرم   غلامرضا غفاری [1]   یلدا زبردست [2]   چکیده   در این مقاله عضویت در شبکه­های اجتماعی، سازوکاری برای رفاه و رضایت از زندگی در میان بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش تلقی شده است. داشتن روابط اجتماعی و مشارکت در فعالیت­های اجتماعی عامل مهمی ...  بیشتر