کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 5
2. نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 266-276

10.22034/ijes.2021.533753.1111

فرشته کوسلی؛ جمال صادقی؛ حامد برجسته؛ آزاده کیاپور


3. بررسی رابطه ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 52-62

10.22034/ijes.2020.43780

محبوبه سلیمان پور عمران؛ علی اسلامی؛ تکتم وثوقی مطلق