کلیدواژه‌ها = ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی

دوره 9، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-110

منصوره چنگیزی؛ ابوطالب سعادتی شامیر