کلیدواژه‌ها = دانشجویان
رابطه ابعاد شوک فرهنگی با روابط بین فردی در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/ijes.2022.249581

اکرم انصاری؛ وحید فلاح؛ محمد صالحی


ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 36-45

10.22034/ijes.2021.533013.1089

ماندانا فرهناک؛ علی اصغر ماشینچی؛ عباس قلتاش؛ سید احمد هاشمی


رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان

دوره 14، شماره 1، تیر 1400، صفحه 63-72

10.22034/ijes.2021.242050

دانیال سلیمانی؛ نازنین خوشبخت؛ فاطمه طهماسبی بلداجی


ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق

دوره 13، شماره 2، آبان 1399، صفحه 204-214

10.22034/ijes.2021.242044

آرزو وظیفه؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ هادی بهرامی


بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان

دوره 12، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 56-67

علی هراتیان؛ محمد پیری


روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 8، مرداد 1397، صفحه 101-110

10.22034/ijes.2021.133455.0

مرضیه ترکمنی؛ عاطفه قرائی؛ فاطمه شیخانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو