کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 10
1. ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.22034/ijes.2021.533013.1089

ماندانا فرهناک؛ علی اصغر ماشینچی؛ عباس قلتاش؛ سید احمد هاشمی


2. آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 11-22

10.22034/ijes.2021.528243.1038

مژده علیزاده؛ حمیدرضا علوی


3. تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 248-260

میثم رضی دون چالی؛ مریم تقوایی یزدی؛ سید رضا یوسفی سعید آبادی


5. رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 63-72

10.22034/ijes.2021.242050

دانیال سلیمانی؛ نازنین خوشبخت؛ فاطمه طهماسبی بلداجی


7. ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 204-214

10.22034/ijes.2021.242044

آرزو وظیفه؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ هادی بهرامی


8. بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 56-67

علی هراتیان؛ محمد پیری


10. روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-110

10.22034/ijes.2021.133455.0

مرضیه ترکمنی؛ عاطفه قرائی؛ فاطمه شیخانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو