کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 144-159

10.22034/ijes.2021.530208.1056

احسان حسین پور؛ حمیدرضا معتمد؛ پری مشایخ


2. شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 287-298

نوشا هژبرنژاد؛ امیرحسین محمودی؛ فاطمه حمیدی فر؛ محمدنقی ایمانی